1. symposium na téma "Umělecký hlas"

27.06. 2019

V Praze dne 15. 5. 2009 se naši odborníci zúčastnili prvního symposia na téma "Umělecký hlas". Setkání se zúčastnilo celkem přes 40 zájemců a to z České republiky, Německa ale i ze Švýcarska. Na přednáškách se podíleli nejen čeští otorhinolaryngologové a foniatři, ale také hlasoví pedagogové a inženýři z oboru akustiky.

Vedením jednotlivých bloků a řízením odborné diskuze byl pověřen doc. MUDr. František Šram CSc. Přednášky hlasové problematiky zahájil prof. J. Wendler (Berlin).

Dalšími přednášejícími byli Vydrová J., Dubová, J.Černý, Veldová Z., Maňásková E. (ORL klinika FN Olomouc), Vohlídková M. (ORL klinika FN Plzeň).

Zajímavou přednášku o významu tonu a1 v životě, v hlasové tvorbě a v hudbě měl Vrtička K. (Luzern, Švýcarsko). Další ze zahraničních přednášejících byl Jozef Sopko z Bazileje ze Švýcarska na téma Dyschylia cantatorum .

Druhý blok přednášek se týkal konzervativní a medikamentozní léčby poruch uměleckého hlasu. Přednášky zahájila Bendová O. (Hlasové centrum Praha), Veldová Z. (Foniatrická ambulance a audiologie Praha), Maňásková E. (ORL klinika Olomouc), Vohlídková M. (ORL klinika FN Plzeň), Konvalinka P. (ORL oddělění Havlíčkův Brod).

Třetí blok byl Workshop - navození znělého mluvního hlasu, nácvik praktických dechových a artikulačních cvičení pod vedením paní Markové J. (Pražská konzervatoř) a Mgr. Szymíkové R. (Kabinet hlasové a mluvní výchovy DAMU).

Čtvrtý blok se věnoval problematice a léčbě hlasových poruch.

Poslední blok zahájil pan prof.Chrobok V. z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku (Pardubická krajská nemocnice, a.s.).

Mezi jednotlivými bloky , ale i přednáškami zazněla hudba W.A.Mozarta a Bedřicha Smetany a zazpívali studenti Pražské konzervatoře a Akademie muzických umění, což podtrhlo vyjímečné setkání a skvělý vědecký i umělecký zážitek.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »