8. Mezinárodní kongres pro koktavé

26.06. 2019

8th World Congress for People Who Stutter
(inclusion: creating our place in society)

 

8. Mezinárodní kongres pro koktavé 11. - 18. května 2007

Každé 3 roky se koná kongres, který pořádá asociace ISA (International Stuttering Association) pro osoby trpící koktavostí, ale nejen pro ně. Tento rok kongres probíhal ve spolupráci s chorvatskou asociací pro koktavé, která v čele s Dr. Suzane Jelcic vybrala za místo konání překrásné město Dubrovník. Účastnit se může v podstatě kdokoliv. Jedinou podmínkou je znalost anglického jazyka, bez které se na kongresu neobejdete. Na rozdíl od minulého kongresu pořádaného v Perthu, kterého se účastnili převážně balbutici a svépomocné skupiny, zde již bylo zastoupení pestřejší. Mohli jsme se zde setkat jak s balbutiky, tak i s profesionály, kteří se touto problematikou zabývají. Jak již bývá zvykem, bylo zde zastoupeno mnoho národností z celého světa.

Přednáškový program byl pestrý a běžel zároveň ve 3 místnostech. Hlavní přednášející vystupovali vždy od 8 do 10 hodin. Dále pak program probíhal simultánně ve třech přednáškových místnostech. Organizace byla velmi dobře zajištěna, takže si každý mohl vybrat přednášky, které mu nejvíce vyhovují. První přednášková místnost byla zaměřena hlavně na problematiku koktavosti jako takovou, druhá byla věnována výzkumu a ve třetí přednáškové místnosti probíhaly názorné workshopy. Celý program pak byl doplněn přestávkami na občerstvení a na oběd. Velmi dobře byl také zvolen doprovodný program, který byl vítaným zpestřením.

Hlavní účastníci konference :

Rachel Everard (UK - British Stammering Association)
Mark Irwin (AUS - Chair of the ISA)
Shniji Ito (JP - Member of board ISA)
Joseph Kalinowski (USA - East Carolina University)
Dina Lilian (South Africa - South Africa Sérech language and hearing association)
Sandra Merlo (Brasil - SLP)
Mark Onslow (AUS - Director of the Australan stuttering research centre at university of Sydney)
Anita S. Blom (SWE - Vice Chair of ELSA, Swedish stuttering association)

 

Příští kongres pořádaný asociací ISA se bude konat v čínském městě Beijing v roce 2010.

Mgr. Pavel Florian

/data/imgs/00077m.jpg

PhDr. Petra Staníček a Mgr. Pavel Florian před posterem LOGA s Pacem Yamaguchim

 

Posláním kongresu „8th World Congress for People Who Stutter" byla vize:

 

„ Svět, který rozumí koktavosti"

 

Obsahem přednášek byla především odborná sdělení výsledků nejnovějších výzkumů s následnou diskusí. Současně probíhaly sekce zaměřené na osobní zkušenosti osob trpících koktavostí. Zde se přednášející podělili o své vlastní, velice zajímavé, životní příběhy s handicapem koktavosti. Popisovaly zde postupy terapie, které projevy jejich koktavosti odstranily nebo zmírnily. Jak odborná, tak i laická veřejnost zde měla možnost vžít se do jejich pocitů a obohatit tak svůj pohled na koktavost jako fenomén.

Dále byly na programu workshopy, kde se názorně prezentovali věhlasní světoví odborníci. Účastníci těchto workshopů měli možnost nahlédnout pod pokličku praktických postupů při terapii např.: Marka Onslowa, Anity S. Blom, Marka Irwina, Paca Yamaguchiho a dalších. Těchto workshopů se účastnila odborná veřejnost z celého světa.

Ze Soukromé kliniky LOGO s.r.o. se kongresu aktivně zúčastnili PaedDr. Ilona Kejklíčková, PhD., PhDr. Petr Staníček a Mgr.Pavel Florian, kteří zde, v rámci sekce „Poster presentation", prezentovali poster na téma „Využití arteterapie a muzikoterapie v rámci komplexního přístupu v léčbě koktavosti". Téma prezentace účastníky velice zaujal a následovala diskuse s velmi zajímavými a inspirativními závěry. Arteterapie se ukazuje jako velice silný a mocný nástroj při terapii koktavosti. Jedním z mála pracovišť, kde se využívá, při práci s koktavými, arteterapie, je Soukromá klinika LOGO s.r.o. v Brně. Díky tomuto kongresu jsme navázali další významné kontakty pro další spolupráci a výzkum v problematice poruch plynulosti řeči.

Na konferenci navazují aktivity spojené s Mezinárodním porozumění koktavosti, který se koná po celém světě 22.10.. Soukromá klinika LOGO ve spolupráci s Občanským sdružením LOGO pořádají každým rokem konferenci u příležitosti tohoto významného dne,. Konference se pravidelně účastní významní hosté ze zahraničí, kteří oceňují odbornou i organizační stránku námi pořádané akce.

Tíha pozornosti, v přístupu k řešení problematiky koktavosti, se soustředí především na individuální specifika osobnosti koktavého, možnosti skupinové práce s klienty, využití alternativních postupů, na osvětu laické veřejnosti, na zakotvení koktavosti v zákonech různých zemí a současně na výzkum příčin koktavosti.

PhDr. Petr Staníček

/data/imgs/00078m.jpg


Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »