Arteterapie, výtvarné hry

26.06. 2019

Kroužek je zaměřen na výtvarně-terapeutickou činnost a probíhá v malých skupinách.

Je vhodný pro všechny děti s poruchami řečové komunikace i pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení.

Arteterapie je druh psychoterapie, při které různé výtvarné techniky a relaxační cvičení napomáhají rozvoji celé osobnosti a to zejména :

  • Schopnosti vzájemné komunikace
  • Rozvoji grafomotorických dovedností
  • Rozvoji zrakové diferenciace
  • Schopnosti spontánního sebevyjádření
  • Rozvoji prostorové a pravolevé orientace
  • Rozvoj koncentrace pozornosti aj.

Kroužek probíhá každé pondělí od 15.00 do 16.00 hod v příjemném prostředí Občanského sdružení LOGO, Vsetínská 20, Brno.

Začátek 1. pololetí: 15.9.2008, začátek 2.pololetí: 2.2.2009

Cena: za 1.pololetí: 900 Kč,-, cena za 2.pololetí: 1050,-Kč

Cena jednoho sezení pro členy klubu OS LOGO je 50,- pro nečleny klubu OS LOGO je 100,-

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »