Centrum služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti

26.06. 2019

Ve středu 23. 3. 2011 se od 15 hod. koná slavnostní otevření unikátního Centra služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti v prostorách Občanského sdružení LOGO na ulici Vsetínská 20 v Brně. Vedle prohlídky nově vybudovaných prostor zde proběhne také setkání a debata klientů OS LOGO za účasti jejich rodinných příslušníků. Ke zmíněné debatě přispěje svými názory a postřehy známý herec Jan Potměšil, který se dlouhodobě věnuje pomoci a podpoře těchto osob.

Hlavním cílem předkládaného projektu je podpora osob s poruchou hybnosti a komunikace prostřednictvím komplexního programu v rámci Centra denních služeb v Brně a jeho blízkém okolí. Náplní zmíněného programu je rozvoj komunikačních dovedností, jemné motoriky a grafomotoriky, nácvik sebeobsluhy a samostatnosti v běžných denních aktivitách. Důležitou součástí programu je poradenství v oblasti zdravé výživy, doplněné praktickými kurzy v oblasti přípravy pokrmů a zásady zdravého stravování. Všechny z uvedených služeb jednoznačně směřují k dlouhodobému zvýšení kvality života postižených osob.

Prostory nácvikové kuchyně a jídelny, které Vám budou představeny, jsou navrženy pro potřeby osob s poruchami hybnosti. Bezbariérové řešení prostoru umožňí trénink osobám i se závažnějšími formami postižení.

Tento projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Brna, schválen Zastupitelstvem města Brna a financován z Evropského rozvojového fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Součástí slavnostího otevření bude i pestré občerstvení. Jste srdečně zváni.

S projektem OS LOGO pomohla Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Občanské sdružení LOGO již od roku 2002 pomáhá osobám postiženým závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Naším posláním je zkvalitňovat život takto postižených a pomáhat jim začleňovat se do společnosti, a pokud je to možné tak i na trh práce.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »