Denní stacionář pro děti

Denní stacionář je určen pro děti předškolního věku k diagnostice a terapii poruch komunikace a je určen i pro děti, které potřebují individuální přístup. Denní stacionář funguje na principu mateřské školky. Pod dohledem odborníků z kliniky a učitelky mateřské školky se u dětí rozvíjejí ty stránky osobnosti, které jsou příčinou opoždění v komunikaci. Vedle běžných terapeutických postupů, jsou zařazeny i hodiny arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie a jiné. Stacionář je svým vybavením vhodný i pro alergické děti. Během letních měsíců je k dispozici vlastní vyhřívaný bazén.

Zpívání u klavíru

Dětský stacionář

Dětský stacionář je určen pro děti od 3 do 7 let s různými logopedickými diagnózami - Pobyt ve stacionáři částečně hradí zdravotní pojišťovna a je min.7 hod, obvykle od 8.00 - 16:00 hod. Dětský stacionář je součástí kliniky, o děti se proto starají přímo odborníci z jednotlivých oborů - logoped, odborní lékaři - foniatr, neurolog, rehabilitační lékař a v případě potřeby i psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a učitelka MŠ. Počet dětí ve stacionáři je uzpůsoben tak, aby bylo možné zajistit individuální přístup. Po domluvě je možné docházet do dětského stacionáře i na vybraný počet dnů v týdnu. V dopoledních hodinách probíhají lekce logopedie s využitím speciálních logopedických programů, rehabilitace, perličkové koupele, masáže, míčkování, pohybová výchova, případně vyšetření lékaře. Jednou týdně děti chodí do krytého bazénu. V letních měsících je na zahradě k dispozici vlastní bazén, který děti, v případě pěkného počasí, využívají stále a moderní hřiště. Po obědě a poledním klidu probíhají specializované kroužky zaměřené na jednotlivé komunikační problémy dětí. Dětem jsou vedeny sešity, jeden pro logopedické procvičování a druhý pro rozvoj grafomotoriky. Do těchto sešitů dostávají děti úkoly, které následně plní v domácím prostředí.

Program dne v dětském stacionáři:

  • 8:00 - 9:30 Grafomotorika, Artikulační a dechová cvičení, Muzikoterapie, Ranní cvičení
  • 9:30 - 10:00 Svačina
  • 10:00 - 10:30 Zaměstnání (rozvoj poznání, logopedie, výtvarné činnosti)
  • 10:30 - 12:00 Pobyt venku a pohybové hry
  • 12:00 - 12:30 Oběd
  • 12:30 - 14:30 Odpočinek, relaxace a pohádka
  • 14:30 - 15:00 Svačina
  • 15:00 - 16:00 Kreslení, tanečky, zpívání, psychomotorika, divadelní hry

Každý den je dětem věnována individuální logopedická terapie - vede klinický logoped.

Několikrát týdně mají děti v programu rehabilitaci (úterý a čtvrtek ZTV, středa plavání - vede fyzioterapeut).

Dle individuálních potřeb dochází děti na psychologii, neurologii, psychiatrii, ergoterapii. Současně mohou děti navštěvovat kroužky v odpoledních hodinách, které klinika nabízí všem svým klientům.

Připojené soubory

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »