Denní stacionář pro děti

Denní stacionář je určen pro děti předškolního věku k diagnostice a terapii poruch komunikace a je určen i pro děti, které potřebují individuální přístup. Denní stacionář funguje na principu mateřské školky. Pod dohledem odborníků z kliniky a učitelky mateřské školky se u dětí rozvíjejí ty stránky osobnosti, které jsou příčinou opoždění v komunikaci. Vedle běžných terapeutických postupů, jsou zařazeny i hodiny arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie a jiné. Stacionář je svým vybavením vhodný i pro alergické děti. Během letních měsíců je k dispozici vlastní vyhřívaný bazén.

Zpívání u klavíru

Dětský stacionář

Dětský stacionář je určen pro děti od 3 do 7 let s různými logopedickými diagnózami - Pobyt ve stacionáři částečně hradí zdravotní pojišťovna a je min.7 hod, obvykle od 8.00 - 16:00 hod. Dětský stacionář je součástí kliniky, o děti se proto starají přímo odborníci z jednotlivých oborů - logoped, odborní lékaři - foniatr, neurolog, rehabilitační lékař a v případě potřeby i psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a učitelka MŠ. Počet dětí ve stacionáři je uzpůsoben tak, aby bylo možné zajistit individuální přístup. Po domluvě je možné docházet do dětského stacionáře i na vybraný počet dnů v týdnu. V dopoledních hodinách probíhají lekce logopedie s využitím speciálních logopedických programů, rehabilitace, perličkové koupele, masáže, míčkování, pohybová výchova, případně vyšetření lékaře. Jednou týdně děti chodí do krytého bazénu. V letních měsících je na zahradě k dispozici vlastní bazén, který děti, v případě pěkného počasí, využívají stále a moderní hřiště. Po obědě a poledním klidu probíhají specializované kroužky zaměřené na jednotlivé komunikační problémy dětí. Dětem jsou vedeny sešity, jeden pro logopedické procvičování a druhý pro rozvoj grafomotoriky. Do těchto sešitů dostávají děti úkoly, které následně plní v domácím prostředí.

Program dne v dětském stacionáři:

 • 8:00 - 9:30 Grafomotorika, Artikulační a dechová cvičení, Muzikoterapie, Ranní cvičení
 • 9:30 - 10:00 Svačina
 • 10:00 - 10:30 Zaměstnání (rozvoj poznání, logopedie, výtvarné činnosti)
 • 10:30 - 12:00 Pobyt venku a pohybové hry
 • 12:00 - 12:30 Oběd
 • 12:30 - 14:30 Odpočinek, relaxace a pohádka
 • 14:30 - 15:00 Svačina
 • 15:00 - 16:00 Kreslení, tanečky, zpívání, psychomotorika, divadelní hry

Každý den je dětem věnována individuální logopedická terapie - vede klinický logoped.

Několikrát týdně mají děti v programu rehabilitaci (úterý a čtvrtek ZTV, středa plavání - vede fyzioterapeut).

Dle individuálních potřeb dochází děti na psychologii, neurologii, psychiatrii, ergoterapii. Současně mohou děti navštěvovat kroužky v odpoledních hodinách, které klinika nabízí všem svým klientům.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil:

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233


Černá Pole, Merhautova 118
Tel.:545 214 844
Líšeň - poliklinika Horníkova 34
Tel.: 544 134 134

Více informací o klinice
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 16 08 2017

  Výtvarná soutěž!

  Pro naše dětské klienty připravila klinika LOGO soutěž, kde cílem bude namalovat obrázek na téma "Moje letní prázdniny". Obrázky můžete odevzdávat na recepci kliniky od 21. srpna do 1. září. Každý autor odevzdaného obrázku získá sladkou odměnu. Po skončení soutěže budou vybrány 3 nejlepší obrázky, které získají zajímavé ceny. Soutěž probíhá ve všech zařízeních - v Brně, Praze, Blansku, Tišnově a Židlochovicích. Další informace najdete v této aktualitě nebo na recepci kliniky.

Více aktualit »