Do školy s úsměvem

27.06. 2019

Kroužek předškolní výchovy připravující dítě na úspěšné zahájení školní docházky.

Předškolní výchova

Kroužek je zaměřen na základní dovednosti, které jsou ve škole rozvíjeny v dovednosti studijní. Činnost kroužku je směřována do několika oblastí:

  • řeč a komunikační schopnosti
  • motorické dovednosti (cvičení hrubé a jemné motoriky)
  • psychomotorika, grafomotorika
  • předcházení specifickým poruchám učení
  • estetická činnost (výtvarná, hudební a literární výchova)
  • rozumová výchova (matematické představy, orientace v prostředí)
  • sebeobslužné dovednosti směřující k samostatnosti dítěte

Kroužek probíhá pravidelně každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod. v příjemném prostředí Občanského sdružení LOGO, Vsetínská 20, Brno.

Začátek 1.pololetí: 18.9.2008, začátek 2.pololetí: 5.2.2009

Cena: za 1.pololetí: 900,-Kč, cena za 2.pololetí: 1050,-Kč

Cena jednoho sezení pro členy klubu OS LOGO je 50,- pro nečleny klubu OS LOGO je 100,-

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »