Dramaťáček

27.06. 2019

V Dramaťáčku se děti setkají s principy dramaterapie. Pomáhá kontrolovat vlastní emoce, podporuje sebedůvěru a také napomáhá uvolnění jak psychickému, tak tělesnému. Prostřednictvím dramaterapie rozvíjíme u dětí zábavnou formou všechny složky osobnosti a to zejména sociální a komunikační dovednosti. Kroužek je vhodný pro všechny děti trpící poruchami řečové komunikace i pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení.

Divadelní masky

Jednotlivé činnosti jsou zaměřeny na rozvoj:

  • a zdokonalování řečové techniky, kultivaci mluvního projevu
  • schopnosti překonat obavu z mluvení a vystupování před lidmi
  • schopnosti práce v kolektivu
  • schopnosti používat vlastní tělo, vyjadřovat své vnitřní pocity prostřednictvím pohybu
  • schopnosti spontánního sebevyjádření
  • představivosti

Součástí programu bude nastudování krátkého divadelního představení, které bude předvedeno rodičům a kamarádům v červnu v hudebním klubu Musilka.

Kroužek probíhá pravidelně ve středu od 16 do 17 hodin v multifunkční místnosti Soukromé kliniky LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno.

Začátek 2. pololetí: 1. 2. 2010

Cena za 2. pololetí: 2100,- Kč (cena s příspěvkem OS LOGO: 1050,- Kč) - stačí vyplnit přihlášku pro členství v OS LOGO a zaplatit roční příspěvek 200,- Kč na rok.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »