Dynamické neuromuskulární stabilizace podle profesora Koláře

27.06. 2019

Ve dnech 6. - 8. 2. 2015 se zúčastnili naši odborníci, v zastoupení prim. MUDr. Kateřiny Moráňové a Mgr. Lucie Kinclové, kurzu Dynamické neuromuskulární stabilizace podle profesora Koláře, který byl pořádán v Žilině. Kurz byl rozdělen na dvě části - teoretickou a praktickou. Na Soukromé klinice LOGO s.r.o. touto metodou pracujeme a máme i k tomu patřičné certifikáty, které nás k tomu opravňují.

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS). Motorika jako vnější projev těchto funkcí v sobě odráží veškeré informace zpracovávané CNS. Její globální hodnocení je proto v Dynamické Neuromuskulární Stabilizaci využíváno jako cenné vodítko v diagnostice poruch nejen pohybového systému.

Jedinečností terapeutických přístupů v DNS je jejich integrální působení, kdy cíleným ovlivněním posturálních a lokomočních funkcí pomocí specifických cvičení dochází zpětně k ovlivnění chování CNS a trvalejší úpravě jeho projevů.

Lze tedy říci, že terapeut při Dynamické Neuromuskulární Stabilizaci využívá pohybového aparátu jako informačního rozhraní, ze kterého dokáže diagnostikovat poruchy a zároveň skrze něj může na tyto změny uceleně terapeuticky působit.

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je tedy nástrojem, který posouvá diagnostické a terapeutické úvahy z pouhého hledání a ovlivňování jednotlivých lokálních poruch směrem ke komplexnímu uvažování v logických souvislostech.

Program kurzu v jednotlivých dnech byl následující:

  • 6.2. Pletenec ramenní: dopoledne přednáška, odpoledne praxe
  • 7.2. Pletenec pánevní: dopoledne přednáška, odpoledne praxe
  • 8.2. Skolióza: dopoledne přednáška, odpoledne praxe

Zakončení kurzu je prostřednictvím testu.

Kroužky probíhají na klinice LOGO 2× týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7:30 do 8:30. Přihlásit se lze na recepci rehabilitace.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »