Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie pro fyzioterapeuty

27.06. 2019

Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie. Odborný teoreticko-praktický kurz pro fyzioterapeuty dne 28.1.2011 v Praze.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vás srdečně zve na kurz „Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie," který je novinkou v České Republice.

Účastníci se zorientují v symptomatice orofaciálních poruch, kde důraz bude kladen nejen na specifika svalových, respiračních, polykacích, sacích, artikulačních deficitů a zlozvyků, ale i na jejich rozeznání a řešení.

Praktické části jsou zaměřené na edukační a reedukační myofunkční cvičení, rozvíjení individuálního potenciálu pacienta, koordinaci orofaciálních svalových skupin a svalovou dysbalanci v orofaciální oblasti, rozvíjení individuálního potenciálu včetně ukázek pomůcek, video-ukázek, indikaci k používání instrumentů sloužících k myofunkční terapii. Kurz bude ukončen formou dialogu s přednášejícím na potvrzení a ověření získaných vědomostí.

 

 

Přihlásit se můžete na tel.č.: 543 420 666 nebo obchod@logoped.cz

Cena: 5000 Kč (PAKI 43 v hodnotě 1000 Kč a občerstvení s obědem v ceně kurzu)

Přednášející:

Mgr. Radka Kovaříková

Vystudovala Masarykovou univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu. V prosinci 2008 absolvovala státní atestační zkoušky v oboru klinická logopedie. Od roku 2006 se pravidelně zúčastňuje na významných kurzech a kongresech v ČR i v zahraničí týkající se problematiky myofunkční terapie a poruch polykání. Absolvovala školení myofunkční terapie v Itálii u Dr. Pasqualiny Andretty, která je jedním z předních italských specialistů v této oblasti. Následně absolvovala odborné stáže v Itálii a další školeni např. u Dr.ssa Daniely Clemente. Pravidelně publikuje v odborných časopisech zabývajících se problematikou narušené komunikační schopnosti, přednáší na téma myofunkční terapie. Momentálně působí jako vedoucí stacionáře na Soukromé klinice LOGO v Brně.

MUDr. Kateřina Moráňová

Vedoucí lékař neurologie a rehabilitace na Soukromé klinice LOGO s.r.o.. Vystudovala Lékařskou fakultu UJEP obor všeobecné lékařství. Získala mnoho specializací: neurologie I. stupně 1991, Akupunktura osvedčení I. St . 1991, Osvědčení o způsobilosti vyhodnocovat EEG záznamy 1992, Homeopatie institut Boiron 1992, Základy homeopatie / v rámci IPVZ/ 1993, Oprávnění I . stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletární medicíny 1993, Oprávnění- kredit I. stupně odborné způsobilosti k prováděná akupunktury v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací 1996, Udělění funkční odbornosti v elektroencefalografii a splnění podmínek pro samostatnou práci v této metodice 1997, Osvědčení o způsobilosti k vykonávání lékařské činnosti v oboru algesiologie 2001, FBLR/fyziatrie balneologie a léčebná rehabilitace 2004, Specializovaná způsobilost lékaře v oboru neurologie 2004,Paliativní medicína a léčba bolesti 2006, Dornova metoda 2007 I. a II. Díl a SU - JOK 2009. Pravidelná účast na mezinárodních kongresech.

Program kurzu:

08:30 Registrace
09:00 Začátek kurzu
Teoretická část

MUDr. Kateřina Moráňová

 • Anatomie a fyziologie orofaciálního systému

10:00

Mgr. Radka Kovaříková

 • Aplikace MFT u jednotlivých narušených komunikačních schopností
 • Význam MFT
 • Prof. D. Garliner a jeho metody

Přestávka na občerstvení

 • Poruchy orofaciálního svalstva x rovnováha orofaciálního svalstva
 • Hodnocení pacientů s poruchami ORF svalstva
 • Vznik nerovnováhy ORF svalstva, diagnostika nerovnováhy ORF svalstva
 • Posturologie
 • Orální funkce v interakci s nerovnováhou ORF svalstva (kojení, pití z flašky, respirace, sání, mastikace/žvýkání, polykání, artikulace, pohyblivost jazyka, mimika tváře, zlozvyky)

 

12:00 Oběd
13:00 Praktická část

 

 • Terapie, náprava myofunkční poruchy

o Paynova technika, dynamometr, PAKI 43
o Využití pomůcek pro myofunkční terapii

 • Trainer
 • Paki 43 (edukace a reedukace ORF svalstva s PAKI 43)
 • Vestibulární clony

o Využití pomůcek pro dysfagii

 • Ora-light lžičky
 • Hrnky

 

Přestávka na občerstvení

 

 • Procvičování s pomůckou PAKI 43
 • Motivace pacienta, komunikace
 • Diskuze

17:00 Konec kurzu


Připojené soubory

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »