Dysfunkce ororfaciálního svalstva a myofunkční terapie

27.06. 2019

Kurz orofaciální svalstvo a myofunkční terapie

Kurz v termínu 10. a 11.12.2010 je již obsazen. Pokud máte zájem o kurz v jiném termínu, pište na logo@logoped.cz.

Teoreticko-praktický kurz

Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie

Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vás srdečně zve na kurz „Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie“, který je novinkou v České Republice. Je nám ctí a potěšením, že Vám můžeme představit Dr.ssa Danielu Clemente, která je odbornicí v oboru a tento kurz s velkým úspěchem pořádá v Itálii.

Kurz bude probíhat v Soukromé klinice LOGO v Brně, s časovou dotací 15hod. Součástí kurzu budou i praktická cvičení s pomůckou PAKI 43, kterou každý účastník obdrží na začátku kurzu a je zahrnuta i v ceně kurzu. Paní Dr.ssa Daniela Clemente bude na kurzu prezentovat pomůcku Paki 43 a trainery: Infant Trainer, T4K, T4B, TMJ, TMD. Kurz bude probíhat v italském jazyce, tlumočení zajišteno.

Kromě Dr.ssy Daniely Clemente vám bude přednášet i zástupkyně firmy Isasan MUDr. et PhDr. Alexandra Semjonova z Itálie, a Mgr. Radka Kovaříková, odborník na myofunkční terapii ze Soukromé klinicky LOGO s.r.o. v Brně.

Kurz je určen především pro klinické logopedy, ale i pro ORL lékaře, foniatry, zubní lékaře, ortodontisty, fyzioterapeuty, neurology, pediatry a rehabilitační lékaře. Kontakty pro přihlášení a bližší informace jsou uvedeny níže. Abstrakt Kurz je určen především pro atestované logopedy, ale i pro ORL lékaře, foniatry, zubní lékaře, ortodontisty, fyzioterapeuty, neurology, pediatry a rehabilitační lékaře. Je určený pro odborníky, kteří mají zájem získat a prohloubit si vědomosti z oblasti myofunkční terapie. Dr. Clemente představí metodiku práce s projevy svalové a funkční nerovnováhy v orofaciální oblasti. Účastníci se zorientují v symptomatice orofaciálních poruch, kde důraz bude kladen nejen na specifika svalových, respiračních, polykacích, sacích, artikulačních deficitů a zlozvyku, ale i na jejich rozeznáni a řešení. Kurz je definován tak, aby dal všem logopedům klíč k uplatnění získaných vědomostí v logopedické praxi, a jasné i konkrétní indikace k zahájení prací s pacienty s orofaciálním deficitem.

Praktické části jsou zaměřené na edukační a reedukační myofunkční cvičení, rozvíjeni individuálního potenciálu pacienta, koordinaci orofaciálních svalových skupin a svalovou dysbalanci v orofaciální oblasti, rozvíjení individuálního potenciálu, včetně ukázek pomůcek, video-ukázek, indikaci k používání instrumentů sloužících k myofunkční terapii.

Kurz bude ukončen formou dialogu s přednášejícím na potvrzení a ověření získaných vědomostí. Na základe dotazu lektora, bude na závěr vybrán nejaktivnější účastník kurzu a odměněn dárkem od přednášejícího.

Organizace

Název: Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie

Datum: 10.-11.12.2010

Registrace účastníků: 8:00- 8:30

Kredit: AKL 10, ČSK 100

Přednášející:

  • Dr.ssa Daniela Clemente (Lékařská fakulta, Florencie, IT)
  • MUDr. et PhDr. Alexandra Semjonova (Isasan, Miláno, IT)
  • Mgr. Radka Kovaříková (Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno)

Jazyk: italský (tlumočení zajištěno)

Cena: 5 000,- Kč (v ceně pomůcka PAKI 43 v hodnotě 1000 Kč, občerstvení a oběd v pátek)

Počet účastníků: 20

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínska 20, 639 00 Brno Multifunkční místnost

www.moje-klinika.cz logo@logoped.cz

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, Brno

tel.: +420 543 420 666

Přednášející

Dr.ssa Daniela Clemente

Přednášející Dr. Daniela Clemente pochází z Itálie, z města Florencie. Vystudovala logopedii na Lékařské fakultě ve Florencii. Momentálně na dané fakultě vede postgraduální studium pro logopedy. Je vedoucím školitelem na Academia Musicale Fiorentina a koordinátorkou ISFAR (Institut post- univerzitního vzděláváni logopedů ve Florencii). Od začátku své kariéry se věnuje také problematice hlasových poruch a hlasové terapii. Je aktivní členkou florentského pěveckého sboru. Od roku 2000 se věnuje rovněž propojením mezi logopedii a posturologii, kde se zabývá vlivem postoje/ držení těla na orofaciální systém a významem myofunkčních cvičení během terapie. Je vědeckou ředitelkou institutu C.T.E. (Evropské terapeutické a výzkumní Centrum pro pacienty s multifunkčními poruchami). Autorka a spoluautorka mnoha publikací pro logopedy, zpěváky, fyzioterapeuty. Přednáší na kurzech a konferencích v Itálii.

MUDr. et PhDr. Alexandra Semjonova

Od roku 2007 působí jako Product Manager pro mezinárodní společnost se sídlem v Miláne. Její aktivity jsou zaměřené na vědecko- výzkumnou činnost medicínských materiálů, léků, produktů. Spolupracuje s profesionály z oboru všeobecné a sociální medicíny, pediatrie, logopedie, stomatologie, ortodontie, ošetřovatelství a pedagogiky. Spolupracuje s národními i mezinárodními univerzitami jako koordinátor vědeckých projektů s multidisciplinárním charakterem. V oblasti logopedie se věnuje problematice zaměřené na korelaci rozvoje a růstu dětských pacientů. Spolu- organizátorka konferencí, kurzů, školení pro veřejnost i profesionály ze zmíněných oblastí. Aktuálně je studentkou doktorantského studia. Je odbornicí v oblasti využívání pomůcek u pacientů s myofunkčními poruchami.

Mgr. Radka Kovaříková

Vystudovala Masarykovou univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu. V prosinci 2008 absolvovala státní atestační zkoušky v oboru klinická logopedie. Od roku 2006 se pravidelně zúčastňuje na významných kurzech a kongresech v ČR i v zahraničí týkající se problematiky myofunkční terapie a poruch polykání. Absolvovala školení myofunkční terapie v Itálii u Dr. Pasqualiny Andretty, která je jedním z předních italských specialistů v této oblasti. Pravidelně publikuje v odborných časopisech zabývajících se problematikou narušené komunikační schopnosti, přednáší na téma myofunkční terapie. Momentálně působí jako vedoucí stacionáře na Soukromé klinice LOGO v Brně.

Připojené obrázky

  • Kurz orofaciální svalstvo a myofunkční terapie

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »