Je to breptavost nebo koktavost? - vedoucí logoped PhDr. Petr Staníček

Na koktavost ještě nikdo žádný zázračný lék nevymyslel. Prokázané ovšem je, že včasná terapie v dětství může tuto vadu řeči zmírnit nebo úplně odstranit. Některé dítě může mluvit plynule a začne zadrhávat nebo koktat ze dne na den, jinému se potíže s řečí postupně zhoršují.

Koktavost může být přechodná, ale může znepříjemňovat i celý život. Kokošku z pohádky Šíleně smutná princezna zná snad každý. Ne každý se však s někým, kdo koktá, setkal, přestože takových lidí na světě žije kolem 45 milionů.

CO KOKTÁNÍ ZPŮSOBUJE

Co vlastně koktavost způsobuje, se dodnes nepodařilo přesně určit. Zřejmě se jedná o kombinaci více faktorů, dědičností počínaje, různými vnějšími podmínkami konče. Proto není ani tak důležitá příčina, ale to, co koktavost u dítěte může udržovat či zhoršovat. Historicky se metody, jak koktavost odstranit, dají počítat na stovky, ale žádná univerzální neexistuje. Každopádně pokud máte doma dítě, které zadrhává, neodkládejte dlouho návštěvu logopeda a začněte s ní bojovat co nejdříve. Dobrá zpráva je, že až 80 procent dětí začne do sedmi let mluvit plynule, z toho polovina do půl roku od začátku potíží.

KDY SE TO MŮŽE STÁT

"První potíže s vyjadřováním se můžou objevit u dětí kolem třetího nebo čtvrtého roku. Často se jedná o potíže s řečí přiměřené věku související s vývojem mozku. Dítě zadrhává, nemůže přijít na slova nebo je opakuje, mluví zbrkle a rychleji, než je mu vlastní vývojem," říká vedoucí logoped PhDr. Petr Staníček z brněnské logopedické kliniky LOGO. Jestliže máte hyperaktivní dítě a obáváte se, že začíná koktat, tak se s velkou pravděpodobností podle doktora Staníčka jedná spíše o tzv. breptavost.

Breptavost není koktavost, ale souvisí se zrychleným tempem řeči. "Taková logopedická péče se zaměřuje na zpomalování řeči, rytmus, správné nácviky dýchání, děti vydechují a do toho zapojují hlas, učí se různým rytmizačním a řečnickým cvičením. Většinou je terapie ale zaměřená na celou rodinu," pokračuje Petr Staníček.

JAK VŠE ZVLÁDNOUT

Psychickému zvládnutí vady řeči u malých dětí pomáhá právě rodinná terapie, která by měla být součástí logopedické péče. "Důležité je nepřipomínat dětem, že koktají. Rodiče často dělají chybu, že dítě opravují, dokončují za něj věty nebo chtějí, aby větu opakovaně řeklo správně. Jistě že mu chtějí rodiče pomoci, ale dítě si musí prožít, že má čas. Dospělí většinou spěchají, dítě se zasekne a ten pocit, že vše musí říct rychle, mu ještě víc znemožní se vyjádřit," vysvětluje logoped.

Co pomáha?

 • Pokuste se o klidné domácí prostředí
 • Mějte trpělivost a nepopohánějte potomka v řeči ani ho neokřikujte
 • Mluvte s dítětem pomaleji a klidně, nezahrnujte ho velkým počtem otázek
 • Nedokončujte za něj věty ani myšlenky
 • Během práce s dítětem nebo při jídle vypněte všechny rušivé přístroje
 • Když na vás dítě mluví, věnujte mu plnou pozornost
 • Nenechte nikoho z příbuzných či známých, aby vaše dítě v řeči přerušovali
 • Snažte se obohacovat slovní zásobu dítěte a jeho komunikační dovednosti
 • Pozitivně potomka motivujte a vysvětlete mu, že každý má nějaké potíže
 • Mluvte s dítětem o stresových situacích a pomozte mu je zvládnout
 • Promluvte si s učitelem ve škole, aby nevyžadoval po vašem dítěti rychlé odpovědi

Dnes už je překonaná teorie, že by za koktání u dětí mohla pouze nezodpovědná matka, nicméně jako rodič můžete potomkovi podstatně pomoci, a tak musíte vědět, jak na to. Pro takové dítě je důležité, aby nebylo přetěžované a mělo klidné a harmonické rodinné prostředí. Koho by napadlo, že důležitá je i strava -například nedávat dítěti příliš energetickou stravu, jakou je kakao nebo čokoláda.

OPATRNĚ S ODLOUČENÍM

Jestli se jedná o skutečnou koktavost, která přetrvává i po nástupu do školy, lze jen těžko rozeznat. "Začít může ve stejném věku, ale její projevy zůstávají někdy až do dospělosti. Náprava je dlouhodobá a vyžaduje spolupráci logopeda, foniatra, neurologa a psychologa. Přesto při použití jiných terapeutických metod je možné koktavost zvládnout," ujišťuje Staníček. Taková koktavost většinou začne najednou, nejčastěji když dítě prožije nějaký šok nebo stres. "Osobně se často setkávám s tím, že koktavost začne poté, kdy děti zůstanou samotné doma nebo je rodiče nechají u babičky.

Důležité je si v takovém případě uvědomit, že odloučení je pouze vyvolávací faktor a nejedná se o příčinu. Babička se rozhodně nemusí trápit, že něco způsobila," zdůrazňuje logoped. Citový otřes jistě nepřidá ani dítěti zcela zdravému, a proto zvažte, jak může na vaše dítko zapůsobit takové vyděšení čertem s Mikulášem. Ovšem při určitých dispozicích může být spouštěcím faktorem koktání v podstatě cokoli - Mikuláš s čertem stejně jako vyštěknutí psa.

PSYCHIKA HRAJE PRIM

Každopádně u všech poruch tohoto typu platí, že čím se začne s terapií dříve, tím lépe. U dětí je zaměřena na prostředí v rodině a bezprostřední okolí dítěte, nepřetěžování, stabilitu režimu dne, tempo, rytmus, melodii hlasu. "Podporujeme sebevědomí dítěte. Ve spolupráci s psychologem nacvičujeme zvládnutí základních stresových situací - například děti jako nakupují, vytvoří frontu a pak se záměrně popichují a stresují za přítomnosti psychologa. Ten jim pomáhá, jak mají takovou situaci zvládat," popisuje Petr Staníček a dodává, že čím je dítě starší, mění se i terapie.

Když vaše dítě koktá, hlavně nezoufejte. Pomáhejte mu, a pokud nejde koktavost zlomit, naučte je s ní žít. Věřte, že naděje na zlepšení umírá poslední a dosavadní způsoby terapií jsou poměrně úspěšné. Nevzdávejte se a vězte, že tímto problémem trpěli lidé od nepaměti, zmiňoval se o ní už Hippokrates či Aristoteles.
Mnoho slavných lidí koktalo, například Winston Churchill, Charles Darwin a další, a přesto vstoupili do dějin.

Varovné signály rozvíjející se koktavosti

Tyto příznaky se u každého projevují individuálně a rozhodně nemusí být přítomny všechny najednou:

 • mnohočetné opakování prvních hlásek, slabik, částí slov
 • změny ve výšce hlasu (s opakováním začátků slov výška i hlasitost hlasu stoupá)
 • křečovité napětí ve tváři, na krku i hrudi
 • různé pohyby rukou, nohou i celého těla
 • nekontrolovatelný pohyb rtů a jazyka
 • vkládání nepatřičných slov i vět do plynulé řeči
 • prodlužování hlásek nebo napínání hlasu
 • viditelný zápas s řečí, vyhýbání se určitým slovům či hláskám
 • potíže s pravidelným dýcháním při mluvení
 • vyhýbání se řeči

Originální článek naleznete na serveru http://mladazena.maminka.cz.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »