Kalendář kurzů

Kalendář všech vzdělávacích akcí, které se budou pořádat na klinice LOGO nebo jsou v plánu.

 

Kalendář kurzů pro pedagogické pracovníky v MŠ na 2. pololetí 2017

Kalendář a podrobný popis kurzů najdete zde

 

Přehled kurzů

Kurz Termín Přednášející Kapacita
Komunikace a přístup k dětem s poruchou plynulosti řeči 19. 9. 2017 prim. PhDr. Petr Staníček 16 osob
Autismus 16. 10. 2017 Mgr. Martina Mokrá 16 osob
Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělání 8. 11. 2017 Mgr. Simona Hlaváčová 16 osob
Autismus 20. 11. 2017 Mgr. Martina Mokrá 16 osob
Vývojová dysfázie v pedagogické praxi 6. 12. 2017 Mgr. Pavel Florian 16 osob

Obecný harmonogram kurzu

9:00 - 9:15 Prezence

9:15 - 10:45 I. blok kurzu

10:45 - 11:00 Přestávka

11:00 - 13:00 II. blok kurzu

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd

13:45 - 15:15 III. blok kurzu

15:15 - 15:30 III. diskuze, předání certifikátů, zakončení

Kurz: Komunikace a přístup k dětem s poruchou plynulosti

Lektor: prim. PhDr. Petr Staníček, klinický logoped
Termín: 19. 9. 2017, 8:30 – 17:00
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Úvod do problematiky, terminologie
 • Fyziologický vývoj řeči a jeho odchylky ve vztahu k plynulosti řeči
 • Specifika žáků s koktavostí – chování, reakce, vztahy, sebehodnocení
 • Identifikace faktorů, které mají vliv na plynulost řeči dítěte
 • Význam prostředí u žáků s poruchami plynulosti řeči
 • Komunikace v rámci sociálního prostředí dítěte
 • Přístup k dětem s narušenou plynulostí řeči
 • Doporučení pro rozvoj plynulé řeči v rámci pedagogické činnosti
 • Formy logopedické péče v České republice- kam dítě dále doporučit
 • Závěrečné hodnocení a diskuze

Kurz: Autismus

Lektoři:Mgr. Martina Mokrá, logoped
1.Termín: 16. 10. 2017
2.Termín: 20. 11. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kurz je akreditovaný MŠMT , č.j.: MSMT-33416/2016-1-947
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Autismus – Základní triáda
 • Autismus a komunikace
 • Alternativní a augmentativní komunikace – metodická ukázka nácviku
 • Alternativní a augmentativní komunikace - pomůcky, videa, prezentace
 • Rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
 • Užití komunikační tabulky a nácvik samostatnosti
 • Sociální interakce
 • Spontánní projev – nácvik komentování
 • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Kurz: Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělání

Mgr. Simona Hlaváčová, logoped
Termín: 8. 11. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kurz je akreditovaný MŠMT, č.j.: MSMT-33416/2016-1-947
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologický vývoj řeči a jeho odchylky
 • Rozvoj jednotlivých oblastí vývoje řeči
 • Dechové a fonační cvičení – zásady hlasové hygieny, využití dechových pomůcek
 • Cvičení pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • Význam hrubé a jemné motoriky při rozvoji řeči, grafomotorická cvičení
 • Cvičení a hry vhodná pro rozvoj slovní zásoby a jazykového citu
 • Specifika komunikace s dětmi s narušenou komunikační schopností
 • Podpora zapojení dítěte s narušenou komunikační schopností do kolektivu žáků
 • Ukázka materiálů a pomůcek pro rozvoj řečových dovedností dětí
 • Závěrečné hodnocení a diskuze

Kurz: Vývojová dysfázie v pedagogické praxi

Lektor: Mgr. Pavel Florian, klinický logoped
Termín: 6. 12. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 6,5 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Vývoj řeči a jeho odchylky
 • Terminologie vývojové dysfázie
 • Typické projevy vývojové dysfázie v řeči
 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném, předškolním a školním věku – jazykové roviny
 • Základy prevence a její aplikace ve školním zařízení
 • Vliv vývojové dysfázie na školní úspěšnost
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
 • Specifika pedagogického přístupu k dětem s vývojovou dysfázií
 • Ukázka pomůcek, počítačových programů, interaktivní tabule a tabletů v pedagogické praxi
 • Kazuistiky - video a audio ukázky a jejich rozbor
 • Závěrečné hodnocení a diskuze

Obecné informace

Prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání poštou na adresu kliniky nebo elektronicky na logoeduka@logoped.cz . Po obdržení přihlášky vám zašleme instrukce k platbě kurzovného. Rezervace místa je možná až po uhrazení poplatku.

Účastnický poplatek: 1250,- Kč/osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení, oběd a materiály pro účastníky.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Andrea Boučková Langerová: tel.: 543 420 661
E-mail: logo@logoped.cz
účtárna tel.: 543 420 680
bankovní spojení: 27-8588550287/0100

Možnost parkování přímo u kliniky.

Kontakt pro všechny kurzy:

Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz

Formulář pro přihlášení na kurz si můžete stáhnout zde: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz.

Vyplněnou přihlášku, prosím, zasílejte na email logoeduka@logoped.cz

Kurzy pořádané Soukromou klinikou LOGO s.r.o. dostaly akreditaci v oboru klinické logopedie a jsou počítány do předatestační přípravy klinické logopedie.

Odhlásí-li se účastník kurzu 10 dnů před zahájením akce, je možné vrátit 80% účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení se poplatek nevrací, je možné si za sebe zajistit náhradníka. Děkujeme za pochopení.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 01 11 2017

  Český Goodwill

  Děkujeme všem za nominaci a hlasy pro zakladatelku naší kliniky PaedDr. Ilonu Kejklíčkovou, Ph.D. MBA, do projektu Český Goodwill! Původní český projekt s tradicí od roku 2013 oceňuje firmy, kterých si lidé váží, pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci.

Více aktualit »