Kurzy pro pedagogické pracovníky MŠ

Kalendář kurzů pro pedagogické pracovníky v MŠ na 1. pololetí 2018

 

Kalendář kurzů pro pedagogické pracovníky v MŠ na 1. pololetí 2018

Kalendář a podrobný popis kurzů najdete zde

 

Přihlašování: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz

Přehled kurzů

Kurz Termín Přednášející Kapacita
Vývojová dysfázie v pedagogické praxi 6. 12. 2017 Mgr. Pavel Florian 16 osob
Přístup k dětem s ADHD 23. 4. 2018 prim. MUDr. Jan Všetička Mgr. Marie Aujezdská Mgr. Martina Mokrá 16 osob
Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělání 8. 11. 2017 Mgr. Simona Hlaváčová 16 osob
Logopedická prevence patlavosti 23. 2. 2018 Mgr. Pavel Florian 16 osob
Komunikace a přístup k dětem s poruchou plynulosti řeči 16. 3. 2018 prim. PhDr. Petr Staníček 16 osob
Autismus 9. 4. 2018 Mgr. Martina Mokrá 16 osob
Vady řeči u dětí 25. 5. 2018 prim. PhDr. Petr Staníček 16 osob

Obecný harmonogram kurzu

9:00 - 9:15 Prezence

9:15 - 10:45 I. blok kurzu

10:45 - 11:00 Přestávka

11:00 - 13:00 II. blok kurzu

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd

13:45 - 15:15 III. blok kurzu

15:15 - 15:30 III. diskuze, předání certifikátů, zakončení

Kurz: Vývojová dysfázie v pedagogické praxi

Lektor: Mgr. Pavel Florian - klinický logoped
Termín: 6. 12. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Vývoj řeči a jeho odchylky
 • Terminologie vývojové dysfázie
 • Typické projevy vývojové dysfázie v řeči
 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném, předškolním a školním věku – jazykové roviny
 • Základy prevence a její aplikace ve školním zařízení
 • Vliv vývojové dysfázie na školní úspěšnost
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
 • Specifika pedagogického přístupu k dětem s vývojovou dysfázií
 • Ukázka pomůcek, počítačových programů, interaktivní tabule a tabletů v pedagogické praxi
 • Kazuistiky - video a audio ukázky a jejich rozbor

Kurz: Přístup k dětem s ADHD

Lektoři:prim. MUDr. Jan Všetička - lékař psychiatrie, Mgr. Marie Aujezdská – psycholog, Mgr. Martina Mokrá - logoped
Termín: 29. 1. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Co je ADHD/ADD, epidemiologie a etiologie
 • Doporučený pedagogicko-psychologický přístup
 • Následky ADHD, a ADHD v dospělosti
 • Spolupráce psychologa – pedagoga ve školském zařízení – rodiče
 • Časový průběh ADHD – jak jde s věkem
 • Metody práce s dětmi s ADHD
 • Jak komunikovat s rodičem dítěte
 • Individuální přístup u ADHD
 • Formy práce s dětmi s hyperaktivitou
 • Jednotlivé ukázky kazuistik

Kurz: Logopedická prevence patlavosti

Mgr. Pavel Florian - klinický logoped
Termín: 23. 2. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologický vývoj řeči
 • Odchylky ve vývoji řeči- jejich projevy a příčiny
 • Seznámení se základními pojmy
 • Základy prevence a jejich aplikace u patlavosti
 • Specifika pedagogického přístupu k dětem s patlavostí (dyslalií)
 • Pedagogické metody a postupy rozvíjení funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky ve školním zařízení
 • Rozvíjení sluchového vnímání, rozlišování zvuků a rytmu v pedagogické praxi
 • Prolínání odborných metod mezi jednotlivými výukovými hodinami
 • Specifika přístupu k bilingvním dětem
 • Video a audio ukázky a jejich rozbor

Kurz: Komunikace a přístup k dětem s poruchou plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

Lektor: prim. PhDr. Petr Staníček - klinický logoped
Termín:16. 3. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Úvod do problematiky, terminologie
 • Fyziologický vývoj řeči
 • Odchylky ve vývoji řeči- jejich projevy a příčiny
 • Specifika žáků s koktavostí – chování, reakce, vztahy, sebehodnocení
 • Identifikace faktorů, které mají vliv na plynulost řeči dítěte
 • Význam prostředí u žáků s poruchami plynulosti řeči
 • Komunikace v rámci sociálního prostředí dítěte s narušenou plynulostí řeči
 • Přístup k dětem s narušenou plynulostí řeči
 • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Kurz: Autismus

Lektor: Mgr. Martina Mokrá - logoped
Termín:9. 4. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kurz je akreditovaný MŠMT, č.j.: MSMT-33416/2016-1-947
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Autismus – Základní triáda
 • Autismus a komunikace
 • Alternativní a augmentativní komunikace – metodická ukázka nácviku
 • Alternativní a augmentativní komunikace - pomůcky, videa, prezentace
 • Rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
 • Užití komunikační tabulky a nácvik samostatnosti
 • Sociální interakce
 • Sociální interakce
 • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Kurz: Vady řeči u dětí

Lektoři: prim. PhDr. Petr Staníček - klinický logoped
Termín: 25. 5. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • • Fyziologický vývoj řeči a jeho odchylky
 • • Dělení narušených komunikačních schopností (NKS)
 • • Popis nejčastějších řečových vad u dětí v předškolním věku (audio a video ukázky)
 • • Specifika komunikace s dětmi s narušenou komunikační schopností
 • • Náměty na rozvoj jednotlivých oblastí řeči – sluchové vnímání, zrakové vnímání a oromotorická cvičení
 • • Přístup k dětem s narušenou komunikační schopností v předškolním vzdělávání
 • • Přístup k dětem s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání
 • • Podpora zapojení dítěte s narušenou komunikační schopností do kolektivu žáků
 • • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Obecné informace

Prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání poštou na adresu kliniky nebo elektronicky na logoeduka@logoped.cz . Po obdržení přihlášky vám zašleme instrukce k platbě kurzovného. Rezervace místa je možná až po uhrazení poplatku.

Účastnický poplatek: 1250,- Kč/osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení, oběd a materiály pro účastníky.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Andrea Boučková Langerová: tel.: 543 420 661
E-mail: logo@logoped.cz
účtárna tel.: 543 420 663
bankovní spojení: 27-8588550287/0100

Možnost parkování přímo u kliniky.

Kontakt pro všechny kurzy:

Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz

Formulář pro přihlášení na kurz si můžete stáhnout zde: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz.

Vyplněnou přihlášku, prosím, zasílejte na email logoeduka@logoped.cz

Odhlásí-li se účastník kurzu 10 dnů před zahájením akce, je možné vrátit 80% účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení se poplatek nevrací, je možné si za sebe zajistit náhradníka. Děkujeme za pochopení.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 10 07 2018

  Výběrové řízení

  Soukromá klinika LOGO s.r.o., vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická psychologie a klinická logopedie.

Více aktualit »