Kalendář kurzů

Kalendář všech vzdělávacích akcí, které se budou pořádat na klinice LOGO nebo jsou v plánu.

 

Kalendář kurzů pro pedagogické pracovníky v MŠ na 2. pololetí 2017

Kalendář a podrobný popis kurzů najdete zde

 

Přehled kurzů

Kurz Termín Přednášející Kapacita
Komunikace a přístup k dětem s poruchou plynulosti řeči 19. 9. 2017 prim. PhDr. Petr Staníček 16 osob
Autismus 16. 10. 2017 Mgr. Martina Mokrá 16 osob
Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělání 8. 11. 2017 Mgr. Simona Hlaváčová 16 osob
Vývojová dysfázie v pedagogické praxi 6. 12. 2017 Mgr. Pavel Florian 16 osob

Obecný harmonogram kurzu

9:00 - 9:15 Prezence

9:15 - 10:45 I. blok kurzu

10:45 - 11:00 Přestávka

11:00 - 13:00 II. blok kurzu

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd

13:45 - 15:15 III. blok kurzu

15:15 - 15:30 III. diskuze, předání certifikátů, zakončení

Kurz: Komunikace a přístup k dětem s poruchou plynulosti

Lektor: prim. PhDr. Petr Staníček, klinický logoped
Termín: 19. 9. 2017, 8:30 – 17:00
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Úvod do problematiky, terminologie
 • Fyziologický vývoj řeči a jeho odchylky ve vztahu k plynulosti řeči
 • Specifika žáků s koktavostí – chování, reakce, vztahy, sebehodnocení
 • Identifikace faktorů, které mají vliv na plynulost řeči dítěte
 • Význam prostředí u žáků s poruchami plynulosti řeči
 • Komunikace v rámci sociálního prostředí dítěte
 • Přístup k dětem s narušenou plynulostí řeči
 • Doporučení pro rozvoj plynulé řeči v rámci pedagogické činnosti
 • Formy logopedické péče v České republice- kam dítě dále doporučit
 • Závěrečné hodnocení a diskuze

Kurz: Autismus

Lektoři:Mgr. Martina Mokrá, logoped
Termín: 16. 10. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kurz je akreditovaný MŠMT , č.j.: MSMT-33416/2016-1-947
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Autismus – Základní triáda
 • Autismus a komunikace
 • Alternativní a augmentativní komunikace – metodická ukázka nácviku
 • Alternativní a augmentativní komunikace - pomůcky, videa, prezentace
 • Rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
 • Užití komunikační tabulky a nácvik samostatnosti
 • Sociální interakce
 • Spontánní projev – nácvik komentování
 • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Kurz: Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělání

Mgr. Simona Hlaváčová, logoped
Termín: 8. 11. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kurz je akreditovaný MŠMT, č.j.: MSMT-33416/2016-1-947
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologický vývoj řeči a jeho odchylky
 • Rozvoj jednotlivých oblastí vývoje řeči
 • Dechové a fonační cvičení – zásady hlasové hygieny, využití dechových pomůcek
 • Cvičení pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • Význam hrubé a jemné motoriky při rozvoji řeči, grafomotorická cvičení
 • Cvičení a hry vhodná pro rozvoj slovní zásoby a jazykového citu
 • Specifika komunikace s dětmi s narušenou komunikační schopností
 • Podpora zapojení dítěte s narušenou komunikační schopností do kolektivu žáků
 • Ukázka materiálů a pomůcek pro rozvoj řečových dovedností dětí
 • Závěrečné hodnocení a diskuze

Kurz: Vývojová dysfázie v pedagogické praxi

Lektor: Mgr. Pavel Florian, klinický logoped
Termín: 6. 12. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 6,5 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Vývoj řeči a jeho odchylky
 • Terminologie vývojové dysfázie
 • Typické projevy vývojové dysfázie v řeči
 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném, předškolním a školním věku – jazykové roviny
 • Základy prevence a její aplikace ve školním zařízení
 • Vliv vývojové dysfázie na školní úspěšnost
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
 • Specifika pedagogického přístupu k dětem s vývojovou dysfázií
 • Ukázka pomůcek, počítačových programů, interaktivní tabule a tabletů v pedagogické praxi
 • Kazuistiky - video a audio ukázky a jejich rozbor
 • Závěrečné hodnocení a diskuze

Obecné informace

Prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání poštou na adresu kliniky nebo elektronicky na logoeduka@logoped.cz . Po obdržení přihlášky vám zašleme instrukce k platbě kurzovného. Rezervace místa je možná až po uhrazení poplatku.

Účastnický poplatek: 1250,- Kč/osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení, oběd a materiály pro účastníky.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Andrea Boučková Langerová: tel.: 543 420 661
E-mail: logo@logoped.cz
účtárna tel.: 543 420 680
bankovní spojení: 27-8588550287/0100

Možnost parkování přímo u kliniky.

Kontakt pro všechny kurzy:

Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz

Formulář pro přihlášení na kurz si můžete stáhnout zde: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz.

Vyplněnou přihlášku, prosím, zasílejte na email logoeduka@logoped.cz

Kurzy pořádané Soukromou klinikou LOGO s.r.o. dostaly akreditaci v oboru klinické logopedie a jsou počítány do předatestační přípravy klinické logopedie.

Odhlásí-li se účastník kurzu 10 dnů před zahájením akce, je možné vrátit 80% účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení se poplatek nevrací, je možné si za sebe zajistit náhradníka. Děkujeme za pochopení.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil:

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233


Černá Pole, Merhautova 118
Tel.:545 214 844
Líšeň - poliklinika Horníkova 34
Tel.: 544 134 134

Více informací o klinice
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 16 08 2017

  Výtvarná soutěž!

  Pro naše dětské klienty připravila klinika LOGO soutěž, kde cílem bude namalovat obrázek na téma "Moje letní prázdniny". Obrázky můžete odevzdávat na recepci kliniky od 21. srpna do 1. září. Každý autor odevzdaného obrázku získá sladkou odměnu. Po skončení soutěže budou vybrány 3 nejlepší obrázky, které získají zajímavé ceny. Soutěž probíhá ve všech zařízeních - v Brně, Praze, Blansku, Tišnově a Židlochovicích. Další informace najdete v této aktualitě nebo na recepci kliniky.

Více aktualit »