Kolektivní terapie dětí a dospělých s poruchou plynulosti řeči

27.06. 2019

Cílem je náprava komunikativních dovedností: tempo, slovní pohotovost, plynulost a celkový projev řeči.

Pozor! Kroužek i na pobočce v Blansku (pro děti a dospívající).

Skupinová terapie klientů s diagnózou Balbuties probíhá pod vedením speciálního pedagoga - logopeda.

Při reedukaci je využíváno různých dechových, fonačních a artikulačních cvičení. Dále zde probíhá nácvik modelových situací kolektivní formou.

Kroužek probíhá každý čtvrtek v příjemném prostředí Občanského sdružení LOGO Vsetínská 20, Brno:

Děti: čtvrtek 16.00 - 17.00 hod
Dorost a dospělí: čtvrtek 17.00 - 18.00 hod

Kroužek probíhá pravidelně každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hod. V příjemném prostředí kliniky Logo, Nádražní 10, 678 01 Blansko

Začátek 1. pololetí: 18.9.2008, začátek 2.pololetí: 5. 2. 2009

Cena: za 1. pololetí 950,-Kč, cena za 2. pololetí: 1050,-Kč

Cena za jedno sezení pro členy klubu OS LOGO je 50,- pro nečleny klubu OS LOGO je 100,-

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »