Konference - Práce s osobami postiženými demencí

26.06. 2019

OS LOGO si dovoluje Vás pozvat na pořádanou konferenci s názvem "Práce s osobami postiženými demencí". Konference je určena hlavně pro zdravotnické pracovníky z oddělení geriatrie, psychiatrie, léčeben dlouhodobě nemocných a pracovníky v sociální oblasti – domovů pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, domovy se zvláštním režimem apod. Naši odborníci Vás seznámí s psychiatrickými a psychologickými aspekty demence, zvládáním chování a nálad pacientů, možnostmi práce s rodinou postižených osob a dále se způsoby komunikace u těchto pacientů. Konference Vám přinese praktické poznatky a zkušenosti, které můžete uplatnit při své každodenní práci s pacienty postiženými demencí. Za konferenci jsou uděleny 4 kredity Českou asociací sester.

Konference pro zdravotnický personál v problematice poruch komunikace a hybnosti" je určen pro zdravotnické pracovníky na pracovištích neurologie, geriatrie, domovů pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, hospiců, léčeben dlouhodobě nemocných aj., kde se pracovníci mohou setkat s klienty trpícími demencí - klienty se závažnými poruchami komunikace a hybnosti.

Mnozí z pacientů postižených těžkými poruchami řeči, nejsou schopni svá přání vyjádřit. Z důvodu, že jim okolí nerozumí, se v nich často hromadí stres, úzkost, až agrese, která zhoršuje postup další léčby.

Cílem školení je prostřednictvím odborného školení vybavit zdravotnické pracovníky potřebnými dovednostmi z oblasti rozvoje komunikačních dovedností a zvládání jejich chování při práci s osobami postiženými demencí. Cílem konference je tak významně přispět k procesu další léčby. Projekt je veden v duchu naplňování Kodexu sester a Práv pacientů.

Lektoři školení jsou odborníci z oblasti logopedie, speciální pedagogiky, psychiatrie a psychologie. Každý účastník získá osvědčení o absolvování tohoto školení s akreditací České asociace sester.

Termín konání

  • 16. 12. 2009 od 15:00 do 19:00 hod.

Program

  • 15:00 - 16:45 Psychiatrické a psychologické aspekty demencí, trénink kognitivních schopností, práce s rodinou - MUDr. et Mgr. Josef Pařenica - psychiatr, psycholog, lékař v rámci Léčebny pro dlouhodobě nemocné
  • 16:45 - 17:00 přestávka
  • 17:00 - 19:00 Nácvik komunikačních dovedností, principy sociální komunikace u osob s demencí - Mgr. Pavla Prodělalová - logoped, speciální pedagog

Místo školení

Občanské sdružení LOGO, Vsetínská 20, Brno (za obchodním domem Interspar na Vídeňské ulici)

Kurzovné

850,- Kč/1 den školení = 4 hodiny (v ceně jsou zahrnuty náklady na občerstvení a studijní materiály)

Při platbě do 9. 12. 2009 sleva 10 % z celkové ceny!

Přihlášky směřujte prosím na OS LOGO.


Občanské sdružení LOGO, nezisková organizace pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a jejich rodiny, Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČO: 26 60 74 68, email: oslogo@oslogo.cz, tel. : 543 242 625, 777 056 440, webové stránky : www.oslogo.cz

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »