Logopedické a rehabilitační kroužky ve školním roce 2010/11

27.06. 2019

V letošním školním roce nachystala Soukromá klinika LOGO s.r.o. pro své návštěvníky širokou nabídkou kroužků a skupinových terapií. V naší nabídce si najdou "to své" jak děti, tak i dospělí. Nabízíme logopedické, rehabilitační a psychologické kroužky. Pro bližší informace čtěte dále při kliknutí na nadpis této aktuality.

Přihlašovat se do našich kroužků můžete na recepci Soukromé kliniky LOGO s. r. o. na Vsetínské 20. Pokud se potřebujete na něco zeptat, tak můžete zavolat na telefonní číslo 543 420 666 nebo napsat e - mail na adresu logo@logoped.cz. Stejně tak můžete použít i webový kontaktní formulář.

Více o náplních kroužků se dozvíte, když kliknete na jednotlivé nadpisy daných terapií či kroužků.

Většina kroužků probíhá v příjemném prostředí Soukromé kliniky LOGO s.r.o., Vsetínská 20 v Brně.

V Blansku nabízíme kroužek Hrátky - hlásky, každé pondělí 15:30 - 16:30, probíhající na Nádražní 10.

V Praze nabízíme kroužky Hrátky - hlásky, Do školy s úsměvem, Kolektivní terapie dětí a dospělých s poruchou plynulosti řeči (koktavost - balbuties), Mluvení hrou (vývojová dysfázie). Kroužky probíhají na Karlově náměstí 15 v Praze 2.

Logopedické kroužky

Kolektivní terapie pro děti, dospívající a dospělé, kteří trpí poruchami komunikace. Kolektivní terapie jim hravou a zábavnou formou umožňují překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnost a celou osobnost.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Dramaťáček

Dramaťáček

Kroužek je vhodný pro všechny děti trpící poruchami řečové komunikace i pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení. V Dramaťáčku se děti setkají s principy dramaterapie. Pomáhá kontrolovat vlastní emoce, podporuje sebedůvěru a také napomáhá uvolnění jak psychickému, tak tělesnému. Prostřednictvím dramaterapie rozvíjíme u dětí zábavnou formou všechny složky osobnosti a to zejména sociální a komunikační dovednosti.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Terapie s dg. Afázie

Skupinová terapie pro klienty s Dg. Afázie

Cílem kroužku určeného zejména pro pacienty po cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy je náprava komunikativních dovedností: artikulace, vybavování hlásek a slov, tvorba gramaticky správných vět, slovní pohotovost a plynulost a celkový projev řeči. Kroužek probíhá každé úterý.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Terapie s dg. Balbuties - koktavost

Skupinová terapie dětí a dospělých s Dg. Balbuties - koktavost

Cílem kroužku určeného pro děti, které trpí koktavostí, je náprava komunikativních dovedností : tempa, slovní pohotovosti, plynulosti a celkového projevu řeči. Každé pondělí od 16:00 do 17:00 pro děti a každý čtvrtek 17:00 - 18:00 pro dospělé.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Myofunkční terapie pro děti

Myofunkční cvičení pro děti - procvičování hybnosti jazyka a mimických svalů

Kroužek je určený dětem se všemi druhy poruch řeči, které potřebují procvičovat svůj jazýček a mimické svaly tolik potřebné k mluvení. Každé úterý od 15:30 do 16:30 hod.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Arteterapie - výtvarné hry

Arteterapie, výtvarné hry

Kroužek je vhodný pro všechny děti trpící poruchami řeči i specifickými vývojovými poruchami učení. Při arteterapii výtvarné techniky a relaxační cvičení napomáhají rozvoji celé osobnosti. Každé pondělí od 15 do 16 hodin.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Vývojová dysfázie

Skupinová terapie pro děti s Dg. Vývojová dysfázie - mluvení hrou

Kroužek zaměřený na celkový rozvoj schopností a dovedností dítěte.Cvičení je vhodné pro děti s Dg. Vývojová dysfázie. Každé pondělí od 16:00 do 17:00.

 Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Hrátky hlásky

Hrátky - hlásky

Kroužek je zaměřen na nápravu poruch výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj dovedností, schopností a vědomostí, které má dítě před nástupem do školy zvládat. Každé úterý od 16:00 do 17:00.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Do školy s úsměvem

Do školy s úsměvem

Jedná se o kroužek předškolní výchovy připravující dítě na úspěšné zahájení školní docházky. Každý čtvrtek od 16:30 do 17:30.

 

Rehabilitační kroužky Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Aby záda nebolela

Aby záda nebolela

Každá středa od 17:00 do 18:00. Cíl kurzu je zaměřen na odstranění bolestí zad a posílení oslabených svalů.

Kondiční cvičení pro formování postavy Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Kurz formování postavy

Rehabilitační oddělení připravilo pro všechny z vás skupinové cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta, které je zaměřeno na prevenci vzniku bolestí zad, posílení oslabených svalů a zlepšení celkové kondice. V hodinové lekci vám nabídneme pestrou škálu pohybových aktivit s prvky kalanetiky, stretchinku, posílení, balančního cvičení s velkými míči apod. Cílem kroužku je zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem a pracovat tak na změně svého životního stylu. Každé pondělí od 17:00 do 18:00.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Zdravý pohyb pro děti

Zdravý pohyb pro děti

Každé čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod. Cílem kurzu je náprava vadného držení těla, skolios, zvýšení pohybové aktivity a celkové kondice Vašich dětí.

 

Zábavné cvičení na trampolínkách

Přijďte si zacvičit, pobavit se a zároveň udělat něco pro své zdraví!Cvičení je zábavné, velmi účinné, všestranně zapojí celé tělo, podporuje vyplavování endorfinů. Jednoduchá choreografie bez složitých sestav. Součástí lekce bude také posilování s využitím velkých míčů a overalů, stretching a relaxace. Těšíme se na vás každé úterý od 1.2. od 17 do 18 hodin v tělocvičně Soukromé kliniky LOGO s.r.o. v Brně.

 

Ostatní kroužky

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Kroužek Šikulka

Šikulka

Každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod. pro děti a od 15:00 do 16:00 hod. pro dospělé klienty. Hlavní náplní bude nápaditá činnost z přírodního materiálu.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »