Kurz Dysfagie

26.06. 2019

Soukromá klinika LOGO s.r.o. pořádala 22. 9. 2011 v areálu Univerzitního kampusu Bohunice odborný kurz s mezinárodní účastí Dysfagie- poruchy polykání. Tento kurz byl pořádán především pro klinické logopedy,ORL lékaře, foniatry, neurology a gastro-enterology,kteří se mohli dozvědět více o Dysfagii - poruchy polykání. Svoji návštěvou nás poctila jedna z největších odbornic v oblasti poruch polykání MUDr. Heidrun Schröter-Morasch z Německa.

MUDr. Morasch

Paní doktorka nám představila symptomatika a etiologii poruch polykání při patologiích polykání, při aspiraci, i u neurologických nemocí a u pacientů po cévních mozkových příhodách a pacientů s tracheální kanylou. Zvláštní důraz byl kladen na specifikaci diagnostiky a terapie u pacientů s poruchou polykání.
Účastnící kurzu obdrželi nejen zajímavé informace, které jim mohou být přínosem k jejich praxi, ale také certifikát. Ten byl ohodnocen Českou lékařskou komorou 7 kredity a Asociace klinických logopedů přidělila 5 kreditů.

Druhý den následovala praktická přednáška, workshop, v sídle Soukromé kliniky LOGO na Vsetínské 20. Měli jsme možnost vidět pani doktorku přímo při vyšetření na oddělení foniatrie - ORL.

Z odevzdaných dotazníků a rozhovorů přítomných účastníků vyplynulo, že akce naplnila očekávání a po všech směrech byla kvalitní - jak z pohledu obsahu, tak z organizační části.

Paní doktorce bychom tímto chtěli poděkovat za její velice zajímavé školení a budeme se těšit na její další návštěvu.

Připojené obrázky

  • Kurz Dysfagie 2011
  • Kurz Dysfagie 2011
  • Kurz Dysfagie 2011

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »