Kurz - komunikační dovednosti

27.06. 2019

Potřebujete zvládnout komunikační stres, trému , napětí a nevíte jak? Chcete získat jistotu při komunikaci v nepříjemných situacích? Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí všem jedinečnou možnost zúčastnit se kurzu komunikačních dovedností. Díky našemu kurzu získáte dovednosti, které denně uplatníte v praxi a vyhnete se tak chybám. Počet míst v kurzu je omezen! Více informací po rozkliknutí aktuality.

Kurz komunikačních dovedností

Termín: 31. 8. 2012

Časová dotace: 6 hodin (9:00 - 16:00, hodinová pauza na oběd)

Cena: 4800,- Kč

Lektor:

 • PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. (specialista na komunikaci, logoped)
 • Mgr. Eva Přikrylová (psycholog)

Místo: Multifunkční centrum, Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, Brno, 63900

Pro koho je kurz určen: Obchodníkům, pracovníkům ve velkých týmech, asistentkám, manažerům a dalším pracovníkům, kteří ve své profesi využívají komunikaci.

Kapacita kurzu: 12 osob

Kontakt: Bc. Michal Kubeš, marketing@logoped.cz, 605 805 405, 543 420 680, www.moje-klinika.cz/komunikacni-dovednosti

Proč si zvolit tento kurz

 • Potřebujete zvládnout komunikační trému, stres, napětí a nevíte jak?
 • Chcete získat jistotu při komunikaci v nepříjemných situacích?
 • Jste často vystaveni přímé konfrontaci a konfliktním situacím?
 • Váš pracovní styl bude harmonický a maximálně efektivní
 • Naučíte se vyjednávací techniky
 • Procvičíte si řešení modelových situací.
 • Získáte specifické dovednosti, které denně uplatníte v praxi
 • Vyhnete se chybám
 • Občerstvení v ceně kurzu
 • Po ukončení kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování

Všeobecně

 • složky komunikace,
 • formy komunikace,
 • druhy komunikace,
 • umění ptát se,
 • umění naslouchat,
 • základy vyjednávaní,
 • jak jednat s problematickými lidmi,
 • vítězné komunikační strategie.

Komunikační dovednosti v praxi

Cíl školení: poskytnout účastníkům zásadní dovednosti v oblasti komunikace, získat nástroje pro zvládání obtížných situací při jednání s klienty, pozitivní komunikace a zaujetí zákazníka :

 • Fáze komunikačního procesu
 • Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
 • Pozitivní komunikací - zaujetí zákazníka
 • Pravidla aktivního naslouchání - zjištění potřeb zákazníka
 • Princip win-win ( zisk pro všechny ) při vzájemné komunikaci
 • Neverbální komunikace, základy techniky mluvy těla
 • Překonávání komunikačních bariér
 • Aktivní řešení obtížných komunikačních situací se zákazníkem
 • Řešení a prevence konfliktních situací
 • Zvládání námitek

Vyjednávání - výcvik v komunikačních technikách

Cíl školení: účastníci se naučí zvládat svoji neverbální komunikaci, využívat ji ve svůj prospěch, naučí se vyvarovat nejčastějších chyb v komunikaci v pracovním prostředí i s klienty

 • nácvik komunikačních dovedností nezbytných v praxi
 • vyjednávací techniky
 • zásady profesní komunikace - odlišnosti od „civilní komunikace"
 • časté chyby v mluvním projevu a jejich předcházení
 • příprava textu a následného projevu - nezbytná osnova, na co je třeba dávat pozor
 • záznam řečového projevu a jeho podrobná analýza - odhalení chyb a jejich zvládnutí
 • možnosti neverbální komunikace - možnosti účinného využití jejích složek v praxi (přesvědčivost, schopnost zaujmout apod.)
 • zvládání řeči těla - techniky sebekontroly během projevu
 • gestikulace
 • proxemika - vysvětlení pojmu
 • posturologie - správné držení těla, správné postoje
 • praktický nácvik - modelové situace


Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »