Kurzy - Komunikační dovednosti

Kurzy zaměřené na asertivitu, vyjednávání a obchodní dovednosti.

Aktuální kurz!

Komunikační dovednosti v praxi

Chcete mít dobré vztahy se svým okolím? Chcete se cítit jistí při komunikaci s druhými? Chcete umět směrovat komunikaci tak, aby to druhým bylo příjemné? Chcete, aby vás jen tak něco nerozhodilo? Kurz komunikační dovednosti posune vaši schopnost komunikovat na zcela novou úroveň.

Cíl školení: poskytnout účastníkům zásadní dovednosti v oblasti komunikace, získat nástroje pro zvládání obtížných situací při jednání s klienty, pozitivní komunikace a zaujetí zákazníka :

  Lektor: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
  Termín: 27.9. 2017
  Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
  Cena: 5400,- Kč
  Délka kurzu: 8 učebních hodin
  Kapacita: maximálně 16 osob
  Přihlašování: Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz

  • Komunikační proces
  • Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
  • Pozitivní komunikací - zaujetí zákazníka
  • Pravidla aktivního naslouchání - zjištění potřeb zákazníka
  • Princip win-win ( zisk pro všechny ) při vzájemné komunikaci
  • Neverbální komunikace, základy techniky mluvy těla
  • Aktivní řešení obtížných komunikačních situací se zákazníkem
  • Zvládání námitek

   

  Komunikace se zákazníkem, obchodní dovednosti
  (Client Relationship Management )

  Cíl školení: vylepšit prodejní dovednosti daných pracovníků, co nejvíce jim přiblížit možné techniky, zachování autenticity

  • principy komunikace s klientem, práce s klienty se specifickými potřebami
  • komunikace s problematickými klienty
  • nastavení komunikace, umění začít rozhovor
  • nácvik rozpoznání očekávání klienta a jeho specifických potřeb
  • zásady efektivní komunikace s ohledem na čas
  • nácvik optimálního sebeprosazení
  • umění říci ne
  • umění zakončit rozhovor

   

  Vyjednávání - výcvik v komunikačních technikách

  Cíl školení: účastníci se naučí zvládat svoji neverbální komunikaci, využívat ji ve svůj prospěch, naučí se vyvarovat nejčastějších chyb v komunikaci v pracovním prostředí i s klienty

  • nácvik komunikačních dovedností nezbytných v praxi
  • zásady profesní komunikace - odlišnosti od „civilní komunikace"
  • časté chyby v mluvním projevu a jejich předcházení
  • příprava textu a následného projevu - nezbytná osnova, na co je třeba dávat pozor
  • záznam řečového projevu a jeho podrobná analýza - odhalení chyb a jejich zvládnutí
  • možnosti neverbální komunikace - možnosti účinného využití jejích složek v praxi (přesvědčivost, schopnost zaujmout apod.)
  • zvládání řeči těla - techniky sebekontroly během projevu
  • gestikulace
  • proxemika - vysvětlení pojmu
  • posturologie - správné držení těla, správné postoje
  • praktický nácvik - modelové situace

   

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil:

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233


Černá Pole, Merhautova 118
Tel.:545 214 844
Líšeň - poliklinika Horníkova 34
Tel.: 544 134 134

Více informací o klinice
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 16 08 2017

  Výtvarná soutěž!

  Pro naše dětské klienty připravila klinika LOGO soutěž, kde cílem bude namalovat obrázek na téma "Moje letní prázdniny". Obrázky můžete odevzdávat na recepci kliniky od 21. srpna do 1. září. Každý autor odevzdaného obrázku získá sladkou odměnu. Po skončení soutěže budou vybrány 3 nejlepší obrázky, které získají zajímavé ceny. Soutěž probíhá ve všech zařízeních - v Brně, Praze, Blansku, Tišnově a Židlochovicích. Další informace najdete v této aktualitě nebo na recepci kliniky.

Více aktualit »