Kurzy - Komunikační dovednosti

Kurzy zaměřené na asertivitu, vyjednávání a obchodní dovednosti.

Komunikační dovednosti v praxi

Chcete mít dobré vztahy se svým okolím? Chcete se cítit jistí při komunikaci s druhými? Chcete umět směrovat komunikaci tak, aby to druhým bylo příjemné? Chcete, aby vás jen tak něco nerozhodilo? Kurz komunikační dovednosti posune vaši schopnost komunikovat na zcela novou úroveň.

Cíl školení: poskytnout účastníkům zásadní dovednosti v oblasti komunikace, získat nástroje pro zvládání obtížných situací při jednání s klienty, pozitivní komunikace a zaujetí zákazníka :

  Lektor: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
  Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
  Cena: 5400,- Kč
  Délka kurzu: 8 učebních hodin
  Kapacita: maximálně 16 osob
  Přihlašování: Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz

  • Komunikační proces
  • Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
  • Pozitivní komunikací - zaujetí zákazníka
  • Pravidla aktivního naslouchání - zjištění potřeb zákazníka
  • Princip win-win ( zisk pro všechny ) při vzájemné komunikaci
  • Neverbální komunikace, základy techniky mluvy těla
  • Aktivní řešení obtížných komunikačních situací se zákazníkem
  • Zvládání námitek

   

  Komunikace se zákazníkem, obchodní dovednosti
  (Client Relationship Management )

  Cíl školení: vylepšit prodejní dovednosti daných pracovníků, co nejvíce jim přiblížit možné techniky, zachování autenticity

  • principy komunikace s klientem, práce s klienty se specifickými potřebami
  • komunikace s problematickými klienty
  • nastavení komunikace, umění začít rozhovor
  • nácvik rozpoznání očekávání klienta a jeho specifických potřeb
  • zásady efektivní komunikace s ohledem na čas
  • nácvik optimálního sebeprosazení
  • umění říci ne
  • umění zakončit rozhovor

   

  Vyjednávání - výcvik v komunikačních technikách

  Cíl školení: účastníci se naučí zvládat svoji neverbální komunikaci, využívat ji ve svůj prospěch, naučí se vyvarovat nejčastějších chyb v komunikaci v pracovním prostředí i s klienty

  • nácvik komunikačních dovedností nezbytných v praxi
  • zásady profesní komunikace - odlišnosti od „civilní komunikace"
  • časté chyby v mluvním projevu a jejich předcházení
  • příprava textu a následného projevu - nezbytná osnova, na co je třeba dávat pozor
  • záznam řečového projevu a jeho podrobná analýza - odhalení chyb a jejich zvládnutí
  • možnosti neverbální komunikace - možnosti účinného využití jejích složek v praxi (přesvědčivost, schopnost zaujmout apod.)
  • zvládání řeči těla - techniky sebekontroly během projevu
  • gestikulace
  • proxemika - vysvětlení pojmu
  • posturologie - správné držení těla, správné postoje
  • praktický nácvik - modelové situace

   

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »