Kurzy pro logopedy

Nabídka kurzů pro logopedy

Přehled plánovaných kurzů na 2. pololetí 2018

Vážené a milé kolegyně/ kolegové,

na 2. pololetí roku 2018 jsme pro Vás připravili nové kurzy, ve kterých dochází k malým změnám. Povinné kurzy v předatestační přípravě jsme, pro velký rozsah témat, rozšířili na 2 dny, vždy pátek a sobota, a tím jsme museli navýšit i jejich cenu. Nová cena kurzů na 2 dny je 1900,- Kč. Nepovinné kurzy předatestační přípravy jsou ponechány ve stejném režimu na 1 den, a cena zůstává stejná, tedy 1450,- Kč.

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Přihlašování: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz


Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kontakt pro dotazy: Andrea Boučková Langerová - logo@logoped.cz, logoeduka@logoped.cz

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Přehled kurzů

Kurz Termín Přednášející Kapacita
Neodkladná první pomoc 14.9. - 15.9. 2018 Mgr. Vlasta Vařeková 20 osob
Poruchy polykání 21. 9. 2018 Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Mgr. Radka Florianová 20 osob
Myofunkční terapie 12.10.2018 Mgr. Radka Florianová 20 osob
Palatolálie 19.10. – 20.10. 2018 Mgr. Radka Florianová, MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. 20 osob
Autismus 2. 11. 2018 PhDr. Petr Staníček, Mgr. Martina Mokrá, MUDr. Jan Všetička, PhDr. Zuzana Makovská 20 osob
Testy v logopedii 14.12. – 15.12. 2018 Mgr. Pavel Florian, PhDr. Petr Staníček, Mgr. Dana Zemčíková, Mgr. Eva Neubauerová 20 osob

Obecný harmonogram kurzu

8:30 - 9:00 Prezence

9:00 - 10:45 I. blok kurzu

10:45 - 11:00 Přestávka

11:00 - 13:00 II. blok kurzu

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd

13:45 - 15:15 III. blok kurzu

15:15 - 15:30 Přestávka

15:30 - 16:30 IV. blok kurzu

16:30 - 17:00 Závěr

Neodkladná první pomoc

Lektorka: Mgr. Vlasta Vařeková
Termín: 14. 9. - 15.9. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 2900,- Kč
Hodinová dotace: 18 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Náhlá zástava krevního oběhu, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace, defibrilace
 • Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa: náhlé CMP, diagnostické postupy
 • Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status
 • Astmaticus, inhalační trauma, kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace
 • Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, závažné dysrytmie a terapeutické přístupy
 • Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, šok
 • Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS
 • Integrovaný záchranný systém a krizová logistika
 • Zvláštnosti urgentních stavů u dětí
 • Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
 • Praktická a teoretická výuka

Poruchy polykání

Lektoři: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Mgr. Radka Florianová
Termín: 21. 9. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 2500,- Kč
Hodinová dotace: 9,5 učebních hodin
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • anatomie a fyziologie orofaciální oblasti
 • anatomie a patologie polykání, etiologie a symptomatika poruch polykání
 • poruchy polykání u neurologických nemocí, po CMP, jako důsledek chirurgických zásahů
 • problematika při aspiraci
 • diagnostika a hodnocení u pacientů s poruchou polykání
 • terapie dysfagie
 • • senzomotorický trénink
 • • nechirurgické řešení poruchy polykání (kompenzační a rehabilitační techniky)
 • • chirurgické řešení poruchy polykání
 • • protetika
 • využití tapingu při terapii dysfagie
 • pozice/ postura, oromotorická příprava, orální kontrola
 • vhodné pomůcky – praktické ukázky
 • nutriční a dietní opatření
 • poradenství pacientům a jejich rodinných příslušníků
 • videoukázky

Cíl kurzu

Získání teoretických znalostí u diagnostiky a terapie poruch polykání

Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky.

V ceně kurzu je pohoštění, oběd a učební materiál. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Palatolálie

Lektoři: Mgr. Radka Florianová, MUDr. Jitka Vokurková Ph.D.
Termín: 9. 10. – 20. 10. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1900,- Kč
Hodinová dotace: 14 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologie a patofyziologie řečového ústrojí, rozštěpové vady v orofaciální oblasti
 • Diagnostika, základy týmové spolupráce
 • Vývoj řeči a artikulace dítěte s rozštěpovou vadou
 • Spolupráce logopeda s plastickým chirurgem a ortodontistou
 • Rehabilitační péče ve spolupráci s logopedem, metody využitelné u nácviku dýchání
 • Logopedická předoperační péče u dětí s rozštěpovou vadou – raná péče, její specifika a spolupráce s rodinou klienta, případně školským zařízením
 • Význam operačních postupů pro vývoj řeči dítěte
 • Logopedická péče pooperační – zásady a metody logopedické terapie a přístupu k pacientovi s rozštěpovou vadou
 • Zásady a dodržování vhodných stravovacích návyků
 • Využití speciálních pomůcek
 • Praktické ukázky

Autismus

Lektoři: PhDr. Petr Staníček, MUDr. Jan Všetička, PhDr. Zuzana Makovská
Termín: 2. 11. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1450,- Kč
Hodinová dotace: 9 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Diagnostika a diferenciální diagnostika Autismu
 • Vyšetřovací metody
 • Příčiny autismu
 • Základní triáda – sociální interakce, komunikace, činnosti a zájmy – jejich specifikace
 • Aspergerův syndrom – nastínění samotné diagnózy a symptomatologie
 • Alternativní a augmentativní komunikace – teoretická východiska
 • Zavádění alternativních způsobů komunikace
 • Metodická ukázka nácviku alternativní a augmentativní komunikace - AAK
 • Rozlišování obrázků – nácvik diferenciace, postupné rozvíjení slovní zásoby
 • Rozvíjení větné stavby a nácvik „obrácené“ komunikace
 • rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
 • sociální interakce

Testy v klinické logopedii

Lektoři: PhDr. Petr Staníček, Mgr. Dana Zemčíková
Termín: 14. 12. - 15. 12. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1900,- Kč
Hodinová dotace: 18 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Heidelberský test vývoje řeči H.S.E.T.
 • Test 3F
 • Token test
 • Hodnocení fonematického sluchu předškolních dětí
 • Test aktivní mimické psychomotoriky dle Kwinta
 • Test laterality
 • Test jemné motoriky dle Ozereckého
 • Wepmann Matějčekli>
 • MASTcz
 • Test zrakového vnímání dle Felcmanové

Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí účastníkům, dvoudenních kurzů, ubytování přímo na klinice, na Vsetínské 20 v Brně.

Cena ubytování za dvoulůžkový pokoj se snídaní formou švédského stolu:

 • 1100,- při plném obsazení pokoje (dvě osoby)
 • 800,- při obsazení jednou osobou
 • Všechny pokoje jsou vybaveny:

 • vlastním sociálním zařízením
 • LCD televizí s kabelovým připojením a rádiem
 • Free WiFi
 • klimatizací
 • V případě zájmu je potřeba zarezervovat pokoj předem.

Obecné informace

Prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání poštou na adresu kliniky nebo elektronicky na logoeduka@logoped.cz . Po obdržení přihlášky vám zašleme instrukce k platbě kurzovného. Rezervace místa je možná až po uhrazení poplatku.

Účastnický poplatek: 1450,- Kč/osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení, oběd a materiály pro účastníky.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Andrea Boučková Langerová: tel.: 543 420 661
E-mail: logo@logoped.cz
účtárna tel.: 543 420 663
bankovní spojení: 27-8588550287/0100

Možnost parkování přímo u kliniky.

Podrobné informace o dopravě na místo konání (MHD):

Z Hlavního nádraží v Brně: Ze zastávky Hlavní nádraží pojedete tramvají č. 8 (směr Starý Lískovec) na zastávku Vsetínská. Cesta Vám zabere 5-10 minut. Dále můžete využít tramvajovou linku č. 2 (směr Modřice/Ústřední hřbitov), která jede z Hlavního nádraží, a vystoupíte na zastávce Celní. Cesta touto trasou Vám zabere cca 15 minut.

Ze zastávky Česká: Tramvaje č. 5 (směr Ústřední hřbitov) a č. 6 (směr Bohunice), můžete také využít pokud jedete ze zastávky Moravské náměstí. Vystoupíte na zastávce Celní. Cesta Vám v obou případech zabere cca 15 minut.

Po vystoupení na zmíněných zastávkách Vám cesta na kliniku zabere cca 5 minut pěší chůzí.

Pokud Vám nevyhovuje místo a čas, můžeme pro Vás uspořádat seminář, v termínu a v místě, které Vám vyhovuje.

Připojené soubory

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 10 07 2018

  Výběrové řízení

  Soukromá klinika LOGO s.r.o., vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická psychologie a klinická logopedie.

Více aktualit »