Kurzy pro logopedy

Nabídka kurzů pro logopedy

Přehled plánovaných kurzů na 2. pololetí 2017 a 1. pololetí 2018

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Přihlášku nalezenete níže v připojených souborech.

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kontakt pro dotazy: Andrea Boučková Langerová - logo@logoped.cz, logoeduka@logoped.cz

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Přehled kurzů

Kurz Termín Přednášející Kapacita
Neurologické poruchy řeči 1. 12. 2017 Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Mgr. Dana Zemčíková zaplněno
Koktavost, breptavost I. 19. 1. 2018 Prim. PhDr. Petr Staníček 20 osob
Koktavost, breptavost II. 20. 1. 2018 Prim. PhDr. Petr Staníček 20 osob
Základy zdravotnické legislativy Únor 2018 JUDr. JUDr. Petr Smejkal JUDr. Soňa Matochová 20 osob
Neodkladná první pomoc 9.3. - 10. 3. 2018 Mgr. Vlasta Vařeková 20 osob
Vývojová dysfázie 20. 4. 2018 Mgr. Barbora Lichorobiec 20 osob
Dyslalie 18. 5. 2018 Mgr. Pavel Florian 20 osob
Poruchy polykání 8. 6. 2018 Mgr. Radka Florianová 20 osob

Obecný harmonogram kurzu

8:30 - 9:00 Prezence

9:00 - 10:45 I. blok kurzu

10:45 - 11:00 Přestávka

11:00 - 13:00 II. blok kurzu

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd

13:45 - 15:15 III. blok kurzu

15:15 - 15:30 III. přestávka

15:30 - 16:30 IV. blok kurzu

Poruchy hlasu

Lektoři: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Martina
Termín: 22. 9. 2017, 8:30 – 17:00
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Anatomie a fyziologie hlasotvorného ústrojí
 • Fyziologie a patologie tvorby hlasu
 • Vyšetření hlasu – optické vyšetření, akustické metody vyšetření hlasu, vyšetření uměleckého hlasu
 • Fyziologie mluvního a zpěvního hlasu
 • Základní rozdělení poruch hlasu – funkční a organické poruchy
 • Základní terapeutické metody a postupy v klinické logopedii

Palatolálie

Lektoři: Mgr. Radka Florianová, MUDr. Jitka Vokurková Ph.D.
Termín: 8.9.2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologie a patofyziologie řečového ústrojí, rozštěpové vady v orofaciální oblasti
 • Diagnostika, základy týmové spolupráce
 • Spolupráce logopeda s plastickým chirurgem a ortodontistou
 • Vývoj řeči a artikulace dítěte s rozštěpovou vadou
 • Rehabilitační péče ve spolupráci s logopedem, metody využitelné u nácviku dýchání
 • Logopedická předoperační péče u dětí s rozštěpovou vadou – raná péče, její specifika a spolupráce s rodinou klienta, případně školským zařízením
 • Význam operačních postupů pro vývoj řeči dítěte
 • Logopedická péče pooperační – zásady a metody logopedické terapie a přístupu k pacientovi s rozštěpovou vadou
 • Zásady a dodržování vhodných stravovacích návyků
 • Využití speciálních pomůcek
 • Praktické ukázky

Myofunkční terapie

Lektorka: Mgr. Radka Florianová
Termín: 27. 10. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Anatomie orofaciálního svalstva
 • Principy myofunkční terapie
 • Aplikace myofunkční terapie: od dětských po dospělé pacienty
 • Význam myofunkční terapie
 • Analýza a diagnostika orofaciálního svalstva
 • Hodnocení pacienta s poruchami orofaciálního svalstva
 • Vyšetřovací metody pro myofunkční terapii
 • Postupy pro terapii změněných orálních funkcí
 • Důležitost edukace a reedukace orofaciálního svalstva
 • Praktické ukázky

Vady a poruchy sluchu

Lektoři: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Martina Kubeková, PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
Termín: 16. 11. 2017, 8:30 – 17:00
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Základy a fyziologie sluchového ústrojí
 • Sluch v řečové komunikaci, percepce řeči
 • Vztah sluchu a řeči ve vývoji
 • Patofyziologie sluchového ústrojí
 • Typy sluchových poruch a vad
 • Základy diagnostiky sluchu – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie
 • Základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty
 • Reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad s využitím kompenzačních smyslů a náhradních komunikačních systémů

Neurologické poruchy řeči

Lektoři: Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Mgr. Dana Zemčíková
Termín:1. 12. 2017, 8:30 – 17:00
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologie a anatomie CNS
 • Vývoj, poruchy vývoje a onemocnění CNS
 • Základní diagnostické a diferenciálně diagnostické terapie a postupy
 • Fatické poruchy, kognitivní poruchy, poruchy řečové komunikace v důsledku traumat hlavy
 • Degenerativní onemocnění CNS, poruchy řeči u dg. Demence, Azheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, Sclerosis multiplex, extrapyramidové poruchy, Epilepsie, Schizofrenie
 • Přehled vyšetřovacích a terapeutických postupů
 • Biologie stárnutí, fyziologie a patofyziologie smyslových orgánů
 • Praktické ukázky

Myofunkční terapie II.

Lektorka:Dr.ssa Pasqualina Andretta, Itálie MUDr. Alexandra Semjonová, Ph.D.
Termín: 10.-11.11. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 5900,- Kč
Kurz je určen pro logopedy, kteří absolvovali kurz „Myofunkční terapie I.“
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

  Cílem kurzu myofunkční terapie II., pro pokročilé, je zvýšení úrovně schopností a zručnosti v oblasti terapie orofaciální svalové nerovnováhy. Obsah kurzu umožní rozšíření znalostí i zručnosti teoretických a praktických, vztahující se k aspektům preventivním, diagnostickým, klinickým a terapeutickým. Také se zaměří na objasnění patologie a problémy v komunikaci vzhledem ke změnám orálních funkcí v dětství, dospívání a během dospělosti.
Dané dysfunkce je potřeba řešit s interdisciplinarním cílem, s aktivní spoluprací a součinností mezi různými odbornostmi, jako je pediatr - ortodontista- zubní chirurg – ORL lékař - foniatr - oftalmolog - optometr- fyzioterapeut - posturolog - neurolog - psycholog - všeobecný lékař - dermatolog. Je nezbytné, aby se zvážili a přehodnotili diagnostické metody.

V současné době logoped dokáže na základě získaných vědomostí přesně identifikovat poruchu nebo deficit, zhodnotit ho, a vyvinout "edukativně-rehabilitační” a „rehabilitačně- intervenční” program a postup terapie, který povede k efektivním výsledkům v nejkratším možném čase a přizpůsobí terapii v individuálním rozsahu tak, aby vyhovovala potřebám každého pacienta. Daný kurz je rozdělený na teoretickou a velmi bohatou praktickou část s cílem objasnit postupy Myofunkční terapie. Kurz je určený pro klinické logopedy, kteří absolvovali kurz Myofunkční terapie I.


Kontakt pro dotazy a další podklady: Andrea Boučková Langerová - logo@logoped.cz, logoeduka@logoped.cz

Obecné informace

Prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání poštou na adresu kliniky nebo elektronicky na logoeduka@logoped.cz . Po obdržení přihlášky vám zašleme instrukce k platbě kurzovného. Rezervace místa je možná až po uhrazení poplatku.

Účastnický poplatek: 1250,- Kč/osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení, oběd a materiály pro účastníky.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Andrea Boučková Langerová: tel.: 543 420 661
E-mail: logo@logoped.cz
účtárna tel.: 543 420 680
bankovní spojení: 27-8588550287/0100

Možnost parkování přímo u kliniky.

Podrobné informace o dopravě na místo konání (MHD):

Z Hlavního nádraží v Brně: Ze zastávky Hlavní nádraží pojedete tramvají č. 8 (směr Starý Lískovec) na zastávku Vsetínská. Cesta Vám zabere 5-10 minut. Dále můžete využít tramvajovou linku č. 2 (směr Modřice/Ústřední hřbitov), která jede z Hlavního nádraží, a vystoupíte na zastávce Celní. Cesta touto trasou Vám zabere cca 15 minut.

Ze zastávky Česká: Tramvaje č. 5 (směr Ústřední hřbitov) a č. 6 (směr Bohunice), můžete také využít pokud jedete ze zastávky Moravské náměstí. Vystoupíte na zastávce Celní. Cesta Vám v obou případech zabere cca 15 minut.

Po vystoupení na zmíněných zastávkách Vám cesta na kliniku zabere cca 5 minut pěší chůzí.

Pokud Vám nevyhovuje místo a čas, můžeme pro Vás uspořádat seminář, v termínu a v místě, které Vám vyhovuje.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 01 11 2017

  Český Goodwill

  Děkujeme všem za nominaci a hlasy pro zakladatelku naší kliniky PaedDr. Ilonu Kejklíčkovou, Ph.D. MBA, do projektu Český Goodwill! Původní český projekt s tradicí od roku 2013 oceňuje firmy, kterých si lidé váží, pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci.

Více aktualit »