Kurzy pro logopedy

Nabídka kurzů pro logopedy na 2. pololetí 2017.

Přehled plánovaných kurzů na 2. pololetí 2017

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Přihlášku nalezenete níže v připojených souborech.

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kontakt pro dotazy: Andrea Boučková Langerová - logo@logoped.cz, logoeduka@logoped.cz

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Přehled kurzů

Kurz Termín Přednášející Kapacita
Poruchy hlasu 22. 9. 2017 Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. MUDr. Martina Kubeková Mgr. Pavel Florian 20 osob
Palatolálie 8.9.2017 Mgr. Radka Florianová MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. 20 osob
Myofunkční terapie 27. 10. 2017 Mgr. Radka Florianová, Ph.D., MBA zaplněno
Vady a poruchy sluchu 16. 11. 2017 prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. MUDr. Martina Kubeková PhDr. Lenka Hricová, Ph.D 20 osob
Neurologické poruchy řeči 1. 12. 2017 Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Mgr. Dana Zemčíková 20 osob

Obecný harmonogram kurzu

8:30 - 9:00 Prezence

9:00 - 10:45 I. blok kurzu

10:45 - 11:00 Přestávka

11:00 - 13:00 II. blok kurzu

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd

13:45 - 15:15 III. blok kurzu

15:15 - 15:30 III. přestávka

15:30 - 16:30 IV. blok kurzu

Poruchy hlasu

Lektoři: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Martina
Termín: 22. 9. 2017, 8:30 – 17:00
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Anatomie a fyziologie hlasotvorného ústrojí
 • Fyziologie a patologie tvorby hlasu
 • Vyšetření hlasu – optické vyšetření, akustické metody vyšetření hlasu, vyšetření uměleckého hlasu
 • Fyziologie mluvního a zpěvního hlasu
 • Základní rozdělení poruch hlasu – funkční a organické poruchy
 • Základní terapeutické metody a postupy v klinické logopedii

Palatolálie

Lektoři: Mgr. Radka Florianová, MUDr. Jitka Vokurková Ph.D.
Termín: 8.9.2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologie a patofyziologie řečového ústrojí, rozštěpové vady v orofaciální oblasti
 • Diagnostika, základy týmové spolupráce
 • Spolupráce logopeda s plastickým chirurgem a ortodontistou
 • Vývoj řeči a artikulace dítěte s rozštěpovou vadou
 • Rehabilitační péče ve spolupráci s logopedem, metody využitelné u nácviku dýchání
 • Logopedická předoperační péče u dětí s rozštěpovou vadou – raná péče, její specifika a spolupráce s rodinou klienta, případně školským zařízením
 • Význam operačních postupů pro vývoj řeči dítěte
 • Logopedická péče pooperační – zásady a metody logopedické terapie a přístupu k pacientovi s rozštěpovou vadou
 • Zásady a dodržování vhodných stravovacích návyků
 • Využití speciálních pomůcek
 • Praktické ukázky

Myofunkční terapie

Lektorka: Mgr. Radka Florianová
Termín: 27. 10. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Anatomie orofaciálního svalstva
 • Principy myofunkční terapie
 • Aplikace myofunkční terapie: od dětských po dospělé pacienty
 • Význam myofunkční terapie
 • Analýza a diagnostika orofaciálního svalstva
 • Hodnocení pacienta s poruchami orofaciálního svalstva
 • Vyšetřovací metody pro myofunkční terapii
 • Postupy pro terapii změněných orálních funkcí
 • Důležitost edukace a reedukace orofaciálního svalstva
 • Praktické ukázky

Vady a poruchy sluchu

Lektoři: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Martina Kubeková, PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
Termín: 16. 11. 2017, 8:30 – 17:00
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Základy a fyziologie sluchového ústrojí
 • Sluch v řečové komunikaci, percepce řeči
 • Vztah sluchu a řeči ve vývoji
 • Patofyziologie sluchového ústrojí
 • Typy sluchových poruch a vad
 • Základy diagnostiky sluchu – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie
 • Základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty
 • Reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad s využitím kompenzačních smyslů a náhradních komunikačních systémů

Neurologické poruchy řeči

Lektoři: Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Mgr. Dana Zemčíková
Termín:1. 12. 2017, 8:30 – 17:00
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1200,- Kč
Hodinová dotace: 8 učebních hodin
Kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologie a anatomie CNS
 • Vývoj, poruchy vývoje a onemocnění CNS
 • Základní diagnostické a diferenciálně diagnostické terapie a postupy
 • Fatické poruchy, kognitivní poruchy, poruchy řečové komunikace v důsledku traumat hlavy
 • Degenerativní onemocnění CNS, poruchy řeči u dg. Demence, Azheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, Sclerosis multiplex, extrapyramidové poruchy, Epilepsie, Schizofrenie
 • Přehled vyšetřovacích a terapeutických postupů
 • Biologie stárnutí, fyziologie a patofyziologie smyslových orgánů
 • Praktické ukázky

Obecné informace

Prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání poštou na adresu kliniky nebo elektronicky na logoeduka@logoped.cz . Po obdržení přihlášky vám zašleme instrukce k platbě kurzovného. Rezervace místa je možná až po uhrazení poplatku.

Účastnický poplatek: 1250,- Kč/osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení, oběd a materiály pro účastníky.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Andrea Boučková Langerová: tel.: 543 420 661
E-mail: logo@logoped.cz
účtárna tel.: 543 420 680
bankovní spojení: 27-8588550287/0100

Možnost parkování přímo u kliniky.

Podrobné informace o dopravě na místo konání (MHD):

Z Hlavního nádraží v Brně: Ze zastávky Hlavní nádraží pojedete tramvají č. 8 (směr Starý Lískovec) na zastávku Vsetínská. Cesta Vám zabere 5-10 minut. Dále můžete využít tramvajovou linku č. 2 (směr Modřice/Ústřední hřbitov), která jede z Hlavního nádraží, a vystoupíte na zastávce Celní. Cesta touto trasou Vám zabere cca 15 minut.

Ze zastávky Česká: Tramvaje č. 5 (směr Ústřední hřbitov) a č. 6 (směr Bohunice), můžete také využít pokud jedete ze zastávky Moravské náměstí. Vystoupíte na zastávce Celní. Cesta Vám v obou případech zabere cca 15 minut.

Po vystoupení na zmíněných zastávkách Vám cesta na kliniku zabere cca 5 minut pěší chůzí.

Pokud Vám nevyhovuje místo a čas, můžeme pro Vás uspořádat seminář, v termínu a v místě, které Vám vyhovuje.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil:

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233


Černá Pole, Merhautova 118
Tel.:545 214 844
Líšeň - poliklinika Horníkova 34
Tel.: 544 134 134

Více informací o klinice
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 16 08 2017

  Výtvarná soutěž!

  Pro naše dětské klienty připravila klinika LOGO soutěž, kde cílem bude namalovat obrázek na téma "Moje letní prázdniny". Obrázky můžete odevzdávat na recepci kliniky od 21. srpna do 1. září. Každý autor odevzdaného obrázku získá sladkou odměnu. Po skončení soutěže budou vybrány 3 nejlepší obrázky, které získají zajímavé ceny. Soutěž probíhá ve všech zařízeních - v Brně, Praze, Blansku, Tišnově a Židlochovicích. Další informace najdete v této aktualitě nebo na recepci kliniky.

Více aktualit »