Lékařské služby

 • Rehabilitace

  Rehabilitační procedury prováděné diplomovanými fyzioterapeuty individuální i skupinovou formou. Rehabilitační péče může být hrazena zdravotní pojišťovnou nebo přímou úhradou - můžete si tak domluvit individuální termín na baňkování, masáže a další rehabilitační procedury.

 • Rehabilitační kroužky

  Nabídka rehabilitačních kroužků pro děti i dospělé v Soukromé klinice LOGO s. r. o pro druhé pololetí 2017. V nabídce se nachází také jeden ergoterapeutický kroužek - Šikulka. Pro přihlášení a více informací volejte na recepci, tel. 543 420 666.

 • ORL - foniatrie

  ORL a foniatrická ambulance nabízí diagnostiku a léčbu poruch hlasu, sluchu a řeči.

 • Klinická psychologie

  Klinická psychologie je specializované odvětví psychologie, které se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Ve zdejším zařízení poskytujeme péči dětem, mladistvým i dospělým. Mohou za námi přijít, pokud hledají pomoc při řešení svých aktuálních potíží, a to i zcela anonymně. Pomoc nabízíme i rodinným příslušníkům našich pacientů, kterých se zdravotní problémy jejich blízkých výrazně dotýkají. Řešení problémů je převážně mezioborové - tedy v součinnosti s odborníky dalších profesí (např. neurologa, foniatra, logopeda apod.).

 • Psychiatrie

  Klinická psychiatrie je důležitým článkem komplexní diagnostiky poruch komunikace.

 • Neurologie

  Pracoviště neurologie tvoří ambulance, EEG laboratoř s EEG - biofeedbackem a HRV - biofeedbackem.

 • Interní lékařství

  Ordinace interního lékařství provádí komplexní i cílené vyšetření se stanovením vhodného léčebného plánu s možností návaznosti na špičková klinická pracoviště.

 • Soudní znalec se specializací klinická logopedie

  Pozici soudního znalce se specializací klinická logopedie zastává na klinice PaedDr. Ilona Kejklíčková PhD., MBA.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 01 11 2017

  Český Goodwill

  Děkujeme všem za nominaci a hlasy pro zakladatelku naší kliniky PaedDr. Ilonu Kejklíčkovou, Ph.D. MBA, do projektu Český Goodwill! Původní český projekt s tradicí od roku 2013 oceňuje firmy, kterých si lidé váží, pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci.

Více aktualit »