Letní pobyty 2010 Praha

26.06. 2019

Pražské pracoviště logopedické kliniky LOGO nabízí nejen pro své dětské pacienty letní pobyty. Přihlašovat se na ně můžete již nyní.

Hra s řečí

Pražská pobočka Kliniky LOGO s.r.o. pořádá týdenní léčebně - reedukační pobyt, který je určen převážně pro klienty trpícími poruchou komunikace - navozování řečových dovedností, aplikace řečových technik aj. Náplní léčebného pobytu jsou opět důkladně prováděná logopedická cvičení, individuální i kolektivní formou, v prostorech Soukromé Mateřské školky Baby Bee na Praze 3 - Královská Vinohrady.

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na rozvoj nejjednodušších elementů řeči a psychomotorických dovedností. Důraz je kladen na prezentaci správných mluvních vzorů. V jednotlivých sezeních se následně rozvíjí rozumění řeči, motorika mluvidel, oromotorika, nácvik nových prvků řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a specializovaných programů.

Pobyt je vhodný pro věkovou kategorii od 4 do 10ti let. Výjimky jsou možné po domluvě s Vaším terapeutem.

Před nástupem na léčebný pobyt upozorňujeme na nutnost logopedického vyšetření, pokud není dítě zatím vedeno jako klient Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Cíl

Vhodnými metodickými postupy navodit u klientů správnou artikulaci, rozvinout sluchové vnímání, smysl pro rytmus, obohatit slovní zásobu, podpořit vyjadřovací schopnosti a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku.

Termín

19.7. - 23.7.2010 ( 5 prac.dnů) /var. Symbol P 04/

Cena

3 500,- Kč (vč. DPH)
Pro členy občanského sdružení Logo sleva 1000,-Kč na pobyt (členem se můžete stát i Vy!)

V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou rehabilitaci a výtvarnou činnost. Samozřejmostí je i strava 3× denně (2× svačina, oběd) a nápoje dle potřeby.

Těšíme se do školy

Pražská pobočka Kliniky LOGO s.r.o. pořádá týdenní prázdninový kurz pro úspěšné zahájení školní docházky. Náplní tohoto týdne je nenásilný přechod od hry k systematické a cílevědomé práci ve škole. Pobyt bude probíhat v prostorech Soukromé Mateřské školky Baby Bee na Praze 3 - Královská Vinohrady.

Zaměřuje se na rozvoj komunikativních schopností, vyjadřovací pohotovosti, motorických dovedností, prostorové orientace, smyslového vnímání a paměťových funkcí. Nechybí ani uvolňování ruky a průpravná grafomotorická cvičení. Důležité je zvyšování sebevědomí dítěte a příprava pro školní povinnosti.

Cíl

Zajistit, aby byly děti do školy připravené a v první třídě zvládly bezproblémové začlenění do nového prostředí. Správnými metodickými postupy zapojit děti do školních povinností, rozlišovat a třídit slovní zásobu, zlepšovat schopnost koncentrace k výkonu, připravit děti na zodpovědnou práci v základní škole a prosazení se již v prvních dnech školní docházky.

Termín

23. 8. - 27. 8. 2010 /var. symbol P 09/

Cena

3 500,- Kč (vč. DPH)
Pro členy občanského sdružení Logo sleva 1000,-Kč na pobyt (Členem se můžete stát i Vy!)

V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou rehabilitaci a výtvarnou činnost. Samozřejmostí je i strava 3× denně (2× svačina, oběd) a nápoje dle potřeby.

Zahájení pobytů

V 8:00 hodin, Mateřská školka Baby Bee, Praha 3 - Královská Vinohrady, Soběslavská 64-66

Přihlášení na pobyty

Soukromá klinika LOGO.s.r.o.
Karlovo náměstí 15, 12801, Praha 2
Tel:296 150 650
Email: logo.praha@logoped.cz

Při nástupu na pobyt je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

 

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »