Letní pobyty - Praha

Více informací o letních pobytech pro děti v Praze.

Týdenní prázdninové kurzy kurz jsou určeny dětem nejen s poruchou výslovnosti. Vhodné jsou i pro děti s opožděným vývojem řeči a poruchou plynulosti. Konkrétní řečové obtíže jednotlivých dětí jsou náplní individuální logopedické terapie. Poruchy výslovnosti budou procvičovány pomocí moderních technik tak, aby si děti užívaly prázdniny naplno. Náplní léčebného pobytu jsou důkladně prováděná logopedická cvičení, individuální i kolektivní formou. Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj základních elementů řeči a pohybových dovedností mimických svalů. To vše formou kolektivní terapie.

Cílem je zajistit hravou formou komplexní rozvoj celé osobnosti dítěte. Vhodnými metodickými postupy navodit u dětí správnou artikulaci. Rozvinout sluchové vnímání a smysl pro rytmus. Obohatit slovní zásobu a podpořit vyjadřovací schopnosti, zrakové vnímání, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a oromotoriku.

Termín Název Lektor VS Cena
03. - 9.7. 2016 Cesta do pravěku Mgr. Dominika Petreková P1 3640
15. - 18.7.2016 Pirátské léto Mgr. Magda Strnadová P2 3640
22. - 26.8. 2016 Po stopách indiánských náčelníků Mgr. Magda Strnadová P3 3640

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »