Reedukační pobyt v Bílých Karpatech

22.05. 2019

Opět proběhl další ročník letního tábora v malebném prostředí Bílých Karpat, pořádaný Soukromou klinikou LOGO s.r.o. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Jelenovská, kde jsou k dispozici vhodné terapeutické prostory. Pro sportovní využití hotel nabízí bazény- venkovní i vnitřní, tělocvičnu, saunu, společenskou místnost, stolní tenis a další. Součástí areálu je i fotbalové a volejbalové hřiště.

Letní tábor v Bílých Karpatech

Potkali se zde klienti s různými poruchami řeči a vzájemně se inspirovali při terapiích a pomáhali si. Několik dětí doprovázeli rodiče, kteří se také zapojovali do našeho programu. Reedukační program byl zaměřen na poruchy plynulosti řeči, na vývojovou dysfázii, opožděný vývoj řeči, dyslálii a další poruchy komunikace.

Věková hranice klientů nebyla nijak omezena. Byli s námi děti předškolního věku, ale i dospělí. Takové věkové rozpětí činí náš letní tábor jedinečným.

Děti se ve skupinách věnují nápravě komunikačních dovedností dle svých individuálních potřeb. Zejména jde o rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, nápravu dechových stereotypů a podobně. U starších klientů šlo zejména o poruchu plynulosti řeči, o koktavost. Ve skupině probíhal nácvik správného dýchání, zvládání zátěžových situací a hlavně zapojování správných řečových stereotypů do běžné řeči. Celý program byl naplněný takovými činnostmi, aby se zlepšila řeč v rámci individuálních možností. Jako terapeuti zde působili - logoped PhDr. Petr Staníček a Mgr. Jan Dezort, psycholog Mgr. Marie Aujezdská, fyzioterapeut Bc. Hana Kovaříková a zdravotnice Veronika Válková. Ve spolupráci všech těchto „vedoucích" současně, klienti rozvíjeli své komunikační schopnosti a to formou zábavy, her a soutěží.

Tímto zveme všechny zájemce na další, tentokrát zimní logopedický tábor v Beskydech. Zde si klienti v přátelské atmosféře procvičí své řečové schopnosti a navíc se zdokonalí v lyžování. Program je připraven pro všechny věkové kategorie.

Připojené obrázky

  • Letní tábor v Bílých Karpatech
  • Letní tábor v Bílých Karpatech
  • Letní tábor v Bílých Karpatech
  • Letní tábor v Bílých Karpatech
  • Letní tábor v Bílých Karpatech

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »