Léto v LOGU 2010

26.06. 2019

Vážení rodiče, milí klienti! Tak, jako každý rok pořádala naše klinika ve spolupráci s Občanským sdružením LOGO pro své klienty prázdninové terapeutické týdenní pobyty zaměřené na celou šíři potíží. Aby nebyla v terapii dlouhá dvouměsíční odmlka, připravili jsme pro Vás zajímavé programy. Tyto Vám zpříjemní terapii pomocí nových postupů v pěkném prostředí v zeleni, u venkovního bazénu a s pohybem. U vybraných pobytů je na programu možná i účast rodičů.

 

Letní tábor v Bílých Karpatech 2010

Vývojové poruchy řeči

Prázdninový pobyt pro děti s koktavostí

Týden zdravého pohybu pro děti


Týden pro děti s poruchami učení


Těšíme se do školy


Výuka komunikačních dovedností a artikulace pro dospělé


Letní pobyty v Praze

Poruchy výslovnosti

Prázdninový pobyt pro pacienty s Dg. Balbuties

Program

Dětem je věnována intenzivní logopedická, foniatrická a rehabilitační péče. Dle individuálních potřeb i vyšetření z jiných odborností. Děti mají zajištěný neustálý pedagogický dohled. Díky speciálním logopedickým postupům si děti rozvíjí artikulaci, slovní zásobu, gramatickou rovinu řeči, fonematický sluch, kresbu, motoriku a mnoho dalších schopností, které jsou pro rozvoj celé osobnosti dítěte důležité. Vše probíhá hravou a zábavnou formou. Program začíná vždy v 8:00 a končí v 16:00.

Pro koho je akce určena

Letní pobyty jsou připraveny pro děti, které mají narušenou komunikační schopnost různého typu. Například děti s dyslálií (nesprávná artikulace hlásek), opožděným vývojem řeči, koktavostí, poruchami učení, autismem nebo mentální retardací. Program je určen pro děti ve věku od 4 - do 12ti let. Místo Letní pobyty se odehrávají v prostorách Soukromé kliniky LOGO, na Vsetínské 20 v Brně, kde děti využijí tělocvičny, venkovního bazénu, moderního dětského hřiště, speciálních logopedických pracoven - vybavených nejmodernějšími logopedickými pomůckami.

Termíny

Program je na každý týden jiný. Některý týden je například zaměřený na nácvik nesprávně tvořených hlásek, jiný na nápravu koktavosti a podobně. Nejdříve je potřeba vybrat si ten týden, který bude pro Vaše dítě nejlepší. S výběrem adekvátního týdne Vám rádi pomůžeme.

Samozřejmostí je i strava 3× denně (2× svačina, oběd - k dispozici i možnost dietní stravy) a nápoje dle potřeby.

S sebou

Jste přihlášení na letní pobyt na logopedické klinice LOGO a nevíte, co nabalit svému dítěti s sebou? Dětem na letní pobyt sbalte věci, které potřebuje normálně do školky (přezuvky, věci na převlečení, na ven,...), plavky, ručník a rukávky. V případě dotazů a nejasností se neváhejte obrátit na recepci kliniky.

Novinka

Letos Vám nabízíme něco navíc! Program jednotlivých týdnů je doplněn zábavnými akcemi, aby prázdniny byly hrou... Děti se naučí tančit, vyrábět masky, budou hrát divadlo, vyzkouší si různé hudební nástroje a mnoho dalších zábavných aktivit.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »