Logopedická poradna

Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace pro děti i dospělé. Dále nabízíme množství různě zaměřených skupinových terapií, pro děti i dospělé. Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, jako je koktavost, brebtavost a opožděný vývoj řeči. Logopedie se specializuje i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady.

V ordinaci

Soukromá klinika LOGO s.r.o. má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, proto se platí pouze regulační poplatek 30,- Kč dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (a následné novelizace s účinností od 1. 4. 2009 je novelizovaný zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákonem č. 59/2009 Sb.). Doplací se jen za nadstandartní služby.

Vzhledem k vysoké specializaci jsou zřízeny i odborné poradny, např. pro poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost), DMO, dysartrie, rozštěpové vady, opožděný vývoj řeči, autismus, alternativní a augmentativní komunikace, vývojová dysfázie a poruchy polykání. Nabízíme i aplikace specializovaných postupů - myofunkční terapie, masáže dle Castillo Morales, Bobath koncept. Poskytujeme i soudně znalecké posudky v klinické logopedii a pořádáme kurzy komunikace pro manažery a výuku rétoriky.

Nabízíme množství různě zaměřených skupinových terapií pro děti i dospělé. Více informací získáte v aktualitách.

Klinická logopedie je odvětví speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči, hlasu a sluchu. Výchova řeči a odstraňování vad a poruch se pojí s výchovou myšlení a osobnosti jedince. Řeč je nejdokonalejší schopnost člověka, a proto musíme této problematice věnovat náležitou pozornost. Klinická logopedická péče poskytovaná na naší klinice LOGO je určena pro široké spektrum pacientů s rozmanitými poruchami řeči, sluchu a hlasu.

Pro cizince, kteří nemají českou zdravotní pojišťovnu je péče za přímou úhradu. Foniatrická péče není hrazena zdravotní pojišťovnou. Můžeme vést vyšetření i v cizím jazyce.

Vážení klienti, jsme připraveni se Vám věnovat dle Vašich individuálních potřeb a přání. Více informací získáte na stránce pražské pobočky.

Poradna určená pro pacienty se specifickou poruchou učení

(Dg. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie aj.). V této poradně se kromě dokonalé diagnostiky seznámíte s možností nápravy těchto poruch, co požadovat pro dítě ve škole, jaké možnosti skýtá Metodický pokyn MŠMT pro děti se specifickou poruchou učení, co dělat a jaké akce navštěvovat, aby učení bylo pro Vaše dítě zábavou. Na klinice máte možnost návštěvy kroužku "Čtení, psaní jako hraní".

Poradna určená pro pacienty Dg. Balbuties (koktavost)

Léčba této vady nemusí být nepříjemnou záležitostí. Pomocí naší originální léčby se stává příjemnou změnou v životě, důstojnou léčbou i pro dospělé klienty.

Poradna určená pro pacienty s DMO a s dysartrií

Při návštěvě této poradny se setkáte s propojením neurologické, foniatrické a logopedické reedukace, která je doplněna rehabilitačním cvičením.

Poradna pro pacienty s rozštěpovými vadami

V této poradně je pozornost věnována přímé práci s dítětem. Rodiče jsou zde informováni o všem potřebném, co je nutné dítěti s touto diagnózou zajistit.

Poradna pro hyperaktivní děti

V současné době se stále více setkáváme s tím, že si rodiče neví rady se svým "živým" dítětem. Kromě odborné poradenské péče jsou rodiče seznámeni s vhodnými cviky v oblasti rehabilitační, které jsou vhodně doplňovány speciální dietou - individuálně sestavenou naší dietní sestrou.

Poradna určená pro pacienty Dg. Vývojová dysfázie

Naši klienti jsou v této poradně seznámeni s šíří této diagnózy, prognózou vývoje a vhodnou reedukací. Propojením logopedické, rehabilitační a psychologické péče při individuální a skupinové terapii dochází u našich klientů během krátké doby k velmi dobrým výsledkům.

Odborné poradenství pro předškoláky

Mnozí rodiče se potřebují ujistit, zda-li je jejich dítě připraveno na školu. Hravou formou dítě projde potřebnými testy s vyhodnocením logopeda a psychologa. Velmi oblíbené jsou letní prázdninové pobyty zaměřené na tuto problematiku s názvem "Do školy s úsměvem".

Odborná poradna a Klub určený pro pacienty po CMP

Jsou vedeny spojenými silami zdravotnické a sociální péče - působnost diplomového specialisty v oboru sociální práce, internisty - odborníka v geriatrii, logopeda a fyzioterapeutů. Pravidelné cvičení probíhá v tělocvičně kliniky každý týden.

Komplexní terapie pro pacienty po cévní mozkové příhodě

Pacienti po cévní mozkové příhodě trpí nejen poruchou pohybového aparátu, ale i poruchou dovedností a řečovými poruchami. Soukromá klinika LOGO s.r.o. připravila pro tyto pacienty komplexní program, který jim pomůže k rychlému návratu do běžného života. Program zahrnuje vyšetření neurologické a rehabilitační, psychologickou podporu a logopedickou péči. Pacientům můžeme zajistit konzultace se sociálními pracovníky Občanského sdružení LOGO, kteří pomohou s řešením složitých sociálních situací. Rodinným příslušníkům osob trpících poruchami komunikace je poskytováno odborné poradenství, tzn. jakým způsobem svého člena rodiny podporovat a pomáhat mu s nápravou řeči.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. je vybavena nejmodernější technikou v oblasti klinické logopedie, proto je plně dostupná jak dospělým, tak malým pacientům. Model péče o naše pacienty je postaven na komplexní léčbě, která předpokládá úzkou spolupráci řady odborníků - foniatra, neurologa, psychologa, rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta, klinického logopeda a dalších odborníků kliniky, podílejících se na stanovování diagnózy a možném postupu následné reedukační logopedické terapie. Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí v oblasti klinické logopedie stacionární diagnostický pobyt v lůžkovém oddělení kliniky, vhodný pro stanovení optimálního postupu v léčbě každého jednotlivce se stanovením přesné diagnózy a sestavením individuálních léčebných plánů, které následně provádí celý tým odborníků. Tato komplexní léčba je vhodná zejména pro dospělé pacienty, ale i pro maminky nebo tatínky s dětmi. Charakteristické je prolínání individuální a skupinové terapie, završené již tradičně prázdninovým pobytem. Dále nabízíme pobyt pro dětské pacienty v denním stacionáři, který je určen pro pacienty, které vyžadují individuální péči. V rámci komplexní péče lékařů, logopedů, psychologa a fyzioterapeuta a učitelky mateřské školy jsou výsledky terapie velice účinné.

 

 

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »