Logopedická skupinová terapie v Praze - Arteterapie

26.06. 2019

Vážení rodiče, v rámci zvyšování kvality naší kliniky a poskytování Vašemu dítěti komplexní péči otevíráme nově skupinovou terapii - Arteterapie. Terapie je veden psychologem a zaměřuje se na výtvarně-terapeutickou činnost, prostřednictvím které působí na rozvoj dílčích schopností a kompetencí dítěte. Je vhodný pro všechny děti s poruchami komunikace i pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení.

Arteterapie je druh psychoterapie, při které různé výtvarné techniky a relaxační cvičení napomáhají rozvoji celé osobnosti a to zejména:

  • Schopnosti vzájemné komunikace
  • Rozvoji grafomotorických dovedností
  • Rozvoji zrakové diferenciace
  • Schopnosti spontánního sebevyjádření
  • Rozvoji prostorové a pravolevé orientace
  • Rozvoji koncentrace pozornosti aj.


Kroužek probíhá v malých skupinách každou středu od 16:00 do 17:00 hodin v prostorech Soukromé kliniky LOGO s.r.o., Karlovo náměstí 15 v Praze.

Začátek: 6. 2. 2012, cena za pololetí 2000 Kč

Pokud Vás nabídka zaujala, můžete nás kontaktovat a zaregistrovat se do kroužku Arteterapie pro následující pololetí.

Email: logo.praha@logoped.cz
Mobil: 603 484 077
Telefon: 296 150 650

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »