Logopedické kroužky - skupinová terapie

Kolektivní terapie pro děti, dospívající a dospělé, kteří trpí poruchami komunikace. Kolektivní terapie jim hravou a zábavnou formou umožňují překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnost a celou osobnost.

 • Skupinová terapie pro klienty s Dg. Afázie

  Cílem kroužku určeného zejména pro pacienty po cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy je náprava komunikativních dovedností: artikulace, vybavování hlásek a slov, tvorba gramaticky správných vět, slovní pohotovost a plynulost a celkový projev řeči. Kroužek probíhá každé úterý.

 • Skupinová terapie s Dg. Balbuties - pro děti i dospělé

  Cílem kroužku určeného pro děti i dospělé, kteří trpí koktavostí, je náprava komunikativních dovedností: tempa, slovní pohotovosti, plynulosti a celkového projevu řeči.

 • Myofunkční cvičení pro děti - procvičování hybnosti jazyka a mimických svalů

  Kroužek je určený dětem se všemi druhy poruch řeči, které potřebují procvičovat svůj jazýček a mimické svaly tolik potřebné k mluvení.

 • Logopedie ArteHrou ,,Výtvarné hry’"

  Kroužek je vhodný pro všechny děti trpící poruchami řeči i specifickými vývojovými poruchami učení. Při arteterapii výtvarné techniky a relaxační cvičení napomáhají rozvoji celé osobnosti.

 • Skupinová terapie pro děti s Dg. Vývojová dysfázie - mluvení hrou

  Cvičení je vhodné pro děti s vývojovou dysfázií, zaměřeno na celkový rozvoj schopností dítěte.

 • LOGO hrátky

  Logopedický kroužek určený nejmenším dětem ve věku 2,5 - 4 roky, které dlouho nemluví. Kroužek děti navštěvují se svými rodiči. Terapii vede zkušený logoped, který s dětmi rozvíjí pohyb a řeč.

 • Hrátky – hlásky

  Kroužek je zaměřen na nápravu poruch výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj dovedností, schopností a vědomostí, které má dítě před nástupem do školy zvládat.

 • Hravá písmenka

  Kroužek je zaměřen na nápravu poruch výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj dovedností, schopností a vědomostí, které má dítě před nástupem do školy zvládat.

 • Do školy s úsměvem

  Jedná se o kroužek předškolní výchovy připravující dítě na úspěšné zahájení školní docházky.

foto dětí

 

Věříme, že Vás naše nabídka pořádaných kurzů zaujme.

 

 


Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil:

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233


Černá Pole, Merhautova 118
Tel.:545 214 844
Líšeň - poliklinika Horníkova 34
Tel.: 544 134 134

Více informací o klinice
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 16 08 2017

  Výtvarná soutěž!

  Pro naše dětské klienty připravila klinika LOGO soutěž, kde cílem bude namalovat obrázek na téma "Moje letní prázdniny". Obrázky můžete odevzdávat na recepci kliniky od 21. srpna do 1. září. Každý autor odevzdaného obrázku získá sladkou odměnu. Po skončení soutěže budou vybrány 3 nejlepší obrázky, které získají zajímavé ceny. Soutěž probíhá ve všech zařízeních - v Brně, Praze, Blansku, Tišnově a Židlochovicích. Další informace najdete v této aktualitě nebo na recepci kliniky.

Více aktualit »