Logopedie v Blansku

Nádražní 10, Blansko, 678 01

Klinická logopedie

Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace pro děti i dospělé.

Klinická logopedie je odvětví speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči, hlasu a sluchu. Výchova řeči a odstraňování vad a poruch se pojí s výchovou myšlení a osobnosti jedince. Řeč je nejdokonalejší schopnost člověka, a proto musíme této problematice věnovat náležitou pozornost. Klinická logopedická péče poskytovaná na naší klinice LOGO je určena pro široké spektrum pacientů s rozmanitými poruchami řeči, sluchu a hlasu. Na našem pracovišti jsou zřízeny odborné poradny, které se dále úzce specializují.

Hravá písmenka

Kroužek je zaměřen na nápravu poruch výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj dovedností, schopností a vědomostí, které má dítě před nástupem do školy zvládat. Každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod.

Náplní kroužku jsou cvičení logopedická:

 • Artikulační cvičení
 • Cvičení sluchové percepce
 • Náprava vadné výslovnosti jednotlivých hlásek
 • Fixace správně vyvozených hlásek pomocí říkadel a kolektivních cvičení
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Jemné motoriky a grafomotoriky
 • Předčíselné představy
 • Sociální a pracovní dovednosti směřující k samostatnosti dítěte

Kroužek probíhá pravidelně každé pondělí od 15:30 do 16:30h.

Rehabilitace

Rehabilitační procedury prováděné diplomovanými fyzioterapeuty individuální i skupinovou formou.

Rehabilitační lékař

Rehabilitační vyšetření odborným lékařem se zaměřením tělovýchovu, včetně doporučení jednotlivých procedur - reflexní i klasické masáže, hydromasáže, vodoléčby, cvičení v bazénu, léčebné tělesné výchovy, cvičení na velkých míčích, relaxační cvičení, synergetické reflexní terapie. Pod vedením odborného lékaře provádí naši fyzioterapeuté široké spektrum rehabilitačních procedur, např. vodoléčbu se světelnou terapií, léčebný tělocvik, elektroléčbu. Speciální terapeutické techniky - Vojtovu metodu, míčkování, reflexní masáže a jiné.

Léčebná tělesná výchova

Prováděná skupinovou i individuální formou, zaměřená na nácvik správného držení těla, nápravu plochonoží, posilování oslabených svalů, strečink na svaly zkrácené. Využíváme při nich různé terapeutické pomůcky.

Léčebná tělesná výchova je zaměřená:

 • na správné držení těla
 • na nápravu skolios
 • na nápravu plochonoží
 • proti bolestem zad
 • cvičení na velkých míčích a overballech
 • na posilování a strečink
 • na cvičení po úrazech
 • na cvičení po cévních mozkových příhodách
 • na cvičení po operacích meziobratlových plotének
 • celková kondiční cvičení
 • cvičení proti bolestem zad

Vodoléčba a fyzikální terapie

Provádíme perličkové koupele, podvodní masáže, hydromasáže celého těla s využitím multifunkčního hydroterapeutického boxu, střídavé nožní koupele, vířivé koupele horních i dolních končetin.

 • klasické a reflexní masáže
 • měkké techniky
 • perličkové koupele, podvodní masáže
 • skotské střiky, střídavé nožní koupele
 • turecká parní lázeň
 • rašelinové obklady
 • elektroléčba
 • cvičení v bazénu

Perličková koupel

Je prováděna ve speciální vaně s provzdušňovacími tryskami ve vodě o teplotě 36-38 st.C. Zlepšuje celkové prokrvení těla, na kůži působí jemně masážně, má sedativní a uvolňující účinky, podporuje srdeční činnost a krevní oběh, zlepšuje dýchání. Indikace: nemoci pohybového aparátu, neurózy, nespavost, neurologické onemocnění, poúrazové stavy, stavy po CMP

Podvodní masáž

Je prováděna paprsky vody v lázni o teplotě 36-38 st. C. Speciální hydromasážní vana je opatřena množstvím trysek směřovaných na části těla nejvíce postižené napětím, špatným krevním oběhem a ztuhlými svaly. Provádí se u onemocnění pohybového aparátu, při omezení pohyblivosti páteře a svalů po úrazech, stavy po operacích, svalové atrofie

Klasická masáž

Zaměřují se na uvolnění svalů a celkové uvolnění těla. Účinky: zvýšení prokrvení, normalizace napětí kůže, uvolnění svalového napětí a bolesti, urychlení vyprazdňování povrchových žil a lymfatických cest, zvýšení sekrece potních žláz, relaxace svalová i psychická. Indikace: u poúrazových a pooperačních stavech, chronických revmatických chorob, u chronických chorob dýchacího systému, při bolestech pohybového aparátu.

Reflexní masáž

Manuální technika působící přes reflexní body na povrchu těla a ve svalech na vnitřní orgány a tím lze ovlivnit jejich činnost. . Účinky: zlepšení prokrvení, zlepšení činnosti hluboko uložených orgánů a tkání, odstranění bolestí pohybového aparátu.
Cvičení na velkých míčích, overballech a nestabilních plochách
Tato cvičení jsou zaměřena zejména na posílení hlubokého stabilizační systému páteře a nosných kloubů.

Elektroléčba

Je fyzikální terapie, která využívá aplikace nejrůznějších elektrických proudů a impulsů na organismus. Vlivem elektroterapie dochází k lokálnímu zvýšení teploty tkání a tím navozujeme zlepšení metabolismu, zvyšujeme propustnost kapilár, zlepšujeme prokrvení a navozujeme svalovou relaxaci, zlepšujeme regenerační schopnosti tkání, urychluje vstřebávání otoků a hematomů.

Ultrazvuk

Je mechanické vlnění, které zvyšuje lokální prokrvení, zvyšuje propustnost kapilár, příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, působí spasmolyticky a také zlepšuje regenerační schopnost tkání. Nejčastěji se užívá při akutních i chronických bolestech zad.

Rebox

Elektrické proudy jsou aplikovány přes kůži do léčené oblasti dotykem elektrody. Reboxové proudy ovlivňují tkáň v oblasti asi 1,5 cm od bodu dotyku. Rebox má účinek analgetický (snížení bolestivosti), zvyšuje mikrocirkulaci krve a lymfy a působí na uvolnění svalů - myorelaxační účinek. Indikace: bolesti zad a kloubů), bolesti vazů, distorze kloubů, poúrazové stavy.

Shiatsu

Japonská terapie (masáž), která využívá tlaku na akupresurní body a reflexní zóny, působí ve směru energetických drah (meridiánu). Využívá se při všech obtížích pohybového aparátu, degeneračních a civilizačních onemocněních, menstruačních obtížích, bolestech hlavy a jako podpůrná metoda u některých interních obtížích (žaludeční a žlučníkové obtíže, zácpa aj.)

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »