Logopedie v Židlochovicích

Náměstí Míru 149, Židlochovice, 667 01

Klinická logopedie

Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace pro děti i dospělé.

Klinická logopedie je odvětví speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči, hlasu a sluchu. Výchova řeči a odstraňování vad a poruch se pojí s výchovou myšlení a osobnosti jedince. Řeč je nejdokonalejší schopnost člověka, a proto musíme této problematice věnovat náležitou pozornost. Klinická logopedická péče poskytovaná na naší klinice LOGO je určena pro široké spektrum pacientů s rozmanitými poruchami řeči, sluchu a hlasu. Na našem pracovišti jsou zřízeny odborné poradny, které se dále úzce specializují.

Hrátky - hlásky

Kroužek je zaměřen na nápravu poruch výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj dovedností, schopností a vědomostí, které má dítě před nástupem do školy zvládat.

Náplní kroužku jsou cvičení logopedická:

 • Artikulační cvičení
 • Cvičení sluchové percepce
 • Náprava vadné výslovnosti jednotlivých hlásek
 • Fixace správně vyvozených hlásek pomocí říkadel a kolektivních cvičení
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Jemné motoriky a grafomotoriky
 • Předčíselné představy
 • Sociální a pracovní dovednosti směřující k samostatnosti dítěte

Kroužek probíhá pravidelně jednou týdně.

Myofunkční cvičení pro děti - procvičování hybnosti jazyka a mimických svalů

Kroužek je určený pro děti se všemi typy poruch řeči, kdy je třeba stále procvičovat hybnost jazyka a mimických svalů tolik potřebných k mluvení.

Náplní cvičení jsou techniky:

 • procvičování rtů, zubů, jazyka
 • stimulace spodiny dutiny ústní, tváří
 • nácvik pohyblivosti tvrdého a měkkého patra
 • nácvik pohyblivosti horní a dolní čelisti
 • nácvik správného dechového stereotypu
 • masáže měkkého patra atd.

Kroužek probíhá pravidelně jednou týdně.

Do školy s úsměvem

Jedná se o kroužek předškolní výchovy připravující dítě na úspěšné zahájení školní docházky.

Kroužek je zaměřen na základní dovednosti, které jsou ve škole rozvíjeny v dovednosti studijní. Činnost kroužku je směřována do několika oblastí:

 • řeč a komunikační schopnosti
 • motorické dovednosti (cvičení hrubé a jemné motoriky)
 • psychomotorika, grafomotorika
 • předcházení specifickým poruchám učení
 • estetická činnost (výtvarná, hudební a literární výchova)
 • rozumová výchova (matematické představy, orientace v prostředí)
 • sebeobslužné dovednosti směřující k samostatnosti dítěte

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »