Mezinárodní den porozumění koktavosti

26.06. 2019

konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

MDK

Pátek 19.10.2007 od 9.00h. do 17.30h.s
Kongresové centrum
Veletrhy Brno, Výstaviště 1, BRNO

zakončení mezinárodního Veletrhu HospiMedica

pod záštitou pana ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase

pořádáno ve spolupráci s Asociací klinických logopedů ČR, Okresním sdružením České lékařské komory Brno - město
a Lions Clubem Brno Špilberk

Program:

konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti - seznámení odborné i široké veřejnosti s nejnovějšími poznatky v oblasti poruch plynulosti řeči a možnostech terapie

8:30 - 9:00 hod.: registrace účastníků, zahájení

9:30 - 10: 30 hod.: 1. blok workshopů

Sály B,C, popř. D Kongresového centra, kapacita cca 40 - 60 osob,

1) Techniky dosahování plynulosti řeči - vede zahraniční host - Dr. Suzana Jelčič - Jakšič, klinický logoped , Chorvatsko, hlavní organizátorka mezinárodní konference v Dubrovníku, květen 2007

2) Využití technik arteterapie u balbutiků - PhDr. Petr Staníček, klinický logoped, Soukromá klinika LOGO s.r.o.

10:30 - 11 hod. coffee break, přestávka

11- 12:00 hod.: 2. blok workshopů

Sály B,C, popř. D Kongresového centra, kapacita cca 40 - 60 osob

3) Využití technik muzikoterapie u balbutiků - PaedDr. Lubomír Holzer muzikoterapeut

4) Využití technik kognitivně - behaviorální terapie při odstraňování sociálně - fobických projevů u balbutiků - MUDr. et Mgr. Josef Pařenica, psychiatr a psychoterapeut, Soukromá klinika LOGO s.r.o.

12:00 - 13:00 hod. : obědová pauza
Restaurace Kongresového centra - vyčleněno pouze pro účastníky konference, kapacita cca 200 osob

13:00 - 17:30 hod.: hlavní blok konference

13:00 - 14:00:
Vystoupení hlavního zahraničního hosta konference

Dr. Suzana Jelčič - Jakšič , klinický logoped, Chorvatsko - hlavní organizátorka mezinárodní konference v Dubrovníku, květen 2007

Představení nejnovějších poznatků o koktavosti z mezinárodní konference v Dubrovníku, květen 2007

14:00 - 15: 00:
Příspěvky jednotlivých přihlášených odborníků
Doc. PaedDr. Alžběta Peutelschmiedová, Ph.D.
- Co bych svým žákům dnes již neříkala ( děti školního věku a koktavost ) aneb proměny pohledu na koktavost v průběhu posledních čtyř desetiletí
Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
- Koktavost a úloha bazálních ganglií ( potvrzení Seemanovy teorie o původu koktavosti )
PaedDr. Lubomír Holzer
: Využití metod muzikoterapie u balbutiků
PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D.
- spolupráce s speciální školou Norrebjorgskollen, Dánsko

15: 00 - 15:30: Přestávka, občerstvení

15:30 - 16: 30:
Příspěvky jednotlivých přihlášených odborníků
Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
- Vývoj názorů na genetický podklad Balbuties
MUDr. et Mgr. Josef Pařenica
: Využití technik kognitivně-behaviorální terapie u balbutiků
PhDr. Petr Staníček, Mgr. Pavel Florian
- účast zástupců Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na konferenci
Prof. RNDr. Josef Pešák, CSc. a MUDr. Tomáš Grézl
: Hodnocení plynulosti řeči zkoušejícím

16:30 - 16: 45:
Promítání filmu „Počkej na mě" - natočeny za podpory Nadace Vodafone týmem Občanského sdružení LOGO, Soukromé kliniky LOGO s.r.o. a Klubem Balbutiků při Občanském sdružení LOGO

16:45 - 17:00: představení autorů filmu, partnerů a sponzorů filmu, diskuze k filmu

17 :00 - 17:30: slavnostní zakončení

Místo konání konference:
Kongresové centrum, Veletrhy Brno, Výstaviště 1

Ohodnocení kredity:
AKL ČR: registrační číslo 28 CRV 2007
počet kreditů : 3 kredity pro účastníky, 15 kreditů pro přednášející, 10 kreditů pro spoluautory přednášek dle platné vyhlášky ministerstva č. 423/2004 Sb.

ČLK ČR: 4 kredity

ČAS (Česká asociace sester): 3 kredity pro účastníky, 15 kreditů pro přednášející, 10 kreditů pro spoluautory přednášek dle platné vyhlášky ministerstva č. 423/2004Sb. pod registračním číslem ČAS/KK/5269/2007

Poplatek celá konference:

1500,- Kč (v ceně poplatku je zahrnut i oběd a veškeré občerstvení v průběhu konference) pro členy Klubu balbutiků při OS LOGO je poplatek 500,- Kč

Poplatek uhraďte do 30.9.2007 ve prospěch účtu Občanského sdružení:
27-7656700247/0100, variabilní symbol: IČO organizace nebo jiné číslo pro identifikaci platby - členové Klubu balbutiků uvedou členské číslo, konstantní symbol: 0308.
Daňový doklad o zaplacení Vám na požádání vystavíme.

Připojené soubory

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »