Neurologie

Pracoviště neurologie tvoří ambulance, EEG laboratoř s EEG - biofeedbackem a HRV - biofeedbackem.

Neurologie - vyšetření v ordinaci

Zajišťuje diagnostiku, léčbu a sledování onemocnění nervového systému zejména s projevy poruch komunikace resp. řeči u dětí i dospělých vznikajících na podkladě například lehké mozkové dysfunkce, dětské mozkové obrny, záchvatových onemocnění, prodělaného zánětu, úrazu, cévní mozkové příhody, demence apod.

V EEG laboratoři jsou na doporučení lékaře prováděna elektroencefalografická vyšetření nativní, fotostimulace, hyperventilace a spánková deprivace.

EEG biofeedback

Jedná se o metodu, která Vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jde o sebeučení mozku pomocí biologické zpětné vazby.Pokud dostanete okamžitou cílenou a přesnou informaci o ladění svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

Trénink za pomocí EEG biofeedback je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pomáhá dětem s poruchou pozornosti zvládnout nároky školy, zlepší soustředění, výrazně uklidňuje neposednost a úzkost, sníží agresivitu. Je také vhodný pro dospělé, zmírňuje deprese, upravuje spánek, zvyšuje výkonnost, působí proti únavě.

Výhodou naší laboratoře je komplexní péče o klienta, možnost kombinace HRV a EEG biofeedback tréninku.

Výsledky celkové terapie jsou vysoce specifické vzhledem k umístění elektrod a k tréninkovému frekvenčnímu pásmu.

HRV - kardiorespirační biofeedback

Biofeedback trénink rezonanční frekvence.

Jde o osvědčenou strukturovanou tréninkovou metodu založenou na učení klienta dosáhnout regulovaným dýcháním a seberegulačními postupy maximální variability srdeční frekvence a udržet tento stav po určitou dobu.

Indikačním okruhem je nejen prevence kardiovaskulárních nemocí, deprese, hypertenze, úzkostné poruchy, ale také chronický únavový syndrom, poruchy plynulosti řeči.

Tréninky HRV vedou k budování emocionální rovnováhy, redukují stres, zvyšují odolnost zejména vůči psychické zátěži.

Komplexní terapie pro pacienty po cévní mozkové příhodě

Pacienti po cévní mozkové příhodě trpí nejen poruchou pohybového aparátu, ale i poruchou dovedností a řečovými poruchami. Soukromá klinika LOGO s.r.o. připravila pro tyto pacienty komplexní program, který jim pomůže k rychlému návratu do běžného života. Program zahrnuje vyšetření neurologické a rehabilitační, psychologickou podporu a logopedickou péči. Pacientům můžeme zajistit konzultace se sociálními pracovníky Občanského sdružení LOGO, kteří pomohou s řešením složitých sociálních situací. Rodinným příslušníkům osob trpících poruchami komunikace je poskytováno odborné poradenství, tzn. jakým způsobem svého člena rodiny podporovat a pomáhat mu s nápravou řeči.

Novinka: Možnost konzultace stran alternativní léčby - akupunktura, homeopatie, SU - JOK, s prim. MUDr. Kateřinou Moráňovou (není hrazeno zdravotní pojišťovnou) 1000,- Kč/hodina.

Připojené obrázky

  • EEG, biofeedback
  • EEG, biofeedback

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »