O nás

Motto: "Pomoc nabízíme Vám všem, kteří jste se pro nás rozhodli"

Nová položka

Soukromá klinika LOGO s.r.o. byla založena již v roce 1990 jako specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu. Postupně se rozvíjela tak, že v současné době je zde poskytována komplexní péče v odbornostech - foniatrie, ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní lékařství, fyzioterapie, dětský stacionář (day hospital) a lůžkové oddělení.

Nyní má Soukromá klinika LOGO s.r.o. hlavní sídlo na ulici Vsetínská v Brně, Česká republika a hlavním městě Praha. Její zakladatelka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA věnuje velikou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vytvořila metodu komplexního přístupu terapie koktavosti, která se na této klinice užívá s velice dobrými výsledky. Je vhodná pro děti, mladistvé i dospělé balbutiky.

Již v počátku budování kliniky se založil tým odborníků, který uceleně pracuje v pomoci zmírňování projevů koktavosti právě touto metodou.

Na počátku léčení je po konzultaci s klientem sestaven léčebný plán. Klinika pořádá týdenní diagnostické pobyty, na kterých se provádí tento individuální léčebný plán a první dny začínají odborná vyšetření - foniatrie, neurologie, psychologické pohovory, logopedie.

Na klinice je využíváno komplexního přístupu tak, že na jednom místě a v jednom čase na klienta účelně působí složky léčebné, reedukační a rehabilitační.

Cílem je během poměrně krátkého časového úseku klientovi pomoci v odstraňování, zmírňování jeho obtíží, a ukázat cestu, kterou se dál vydat.

Po absolvování diagnostického pobytu je klient dva až tři měsíce kontaktován v domácím prostředí, dochází ev. na individuální terapie k logopedovi. Po této době absolvuje terapeutický týdenní pobyt , kde procvičí to, kde má obtíže.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, vysokou odbornou připravenost, sledování nejnovějších poznatků v oblasti poruch komunikace. Klinika je nositelem certifikátu ISO 9001:2008 v oblasti "Diagnostika a léčba poruch komunikace. Výzkum a vývoj v oblasti klinické logopedie." zaručující kvalitu poskytovaných služeb. Klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku, Švédsku, Itálii a USA.

Sídlo Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na Vsetínské ulici v Brně umožňuje přístup i handicapovaným pacientům svým bezbariérovým řešením. Dokonalost a moderní přístupy k diagnostice vad řeči a sluchu ukázaly, že logopedickou péči je možno provádět s vyspělou zdravotnickou technikou a moderními trendy.

Klinika disponuje několika logopedickými ordinacemi. Vzhledem k vysoké specializaci jsou na klinice zřízeny odborné poradny (např. pro poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost),DMO, dysartrie, rozštěpové vady, opožděný vývoj řeči, autismus, alternativní a augmentativní komunikace, vývojová dysfázie a poruchy polykání). Specializovaní pracovníci nabízíjí i aplikace specializovaných postupů - myofunkční terapie, masáže dle Castillo Morales, Bobath koncept. Poskytujeme i soudně znalecké posudky v klinické logopedii a pořádají se kurzy komunikace pro manažery a výuku rétoriky.

Klinika nabízí množství různě zaměřených skupinových terapií, pro děti i dospělé (afázie, balbuties, myofunkční terapie, arterapie, čtení psaní jako hraní, s úsměvem do školy a další).

Spolupracujeme s dalšími institucemi, např. s Občanským sdružením LOGO - poskytuje soubor komplexních služeb (sociální, poradenské a další) pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a jejich rodinné příslušníky.

Firemní údaje

Soukromá klinika LOGO s. r. o.
zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně,
odd. C vložka 40008
bankovní spojení: KB Brno - město, Vídeňská 815/89a
číslo účtu: KB 27-8588550287/0100

IČ: 26245922

tel.: +420 543 420 666

fax: +420 543 232 333

Připojené obrázky

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »