O nás

Motto: "Pomoc nabízíme Vám všem, kteří jste se pro nás rozhodli"

Nová položka

Soukromá klinika LOGO s.r.o. byla založena již v roce 1990 jako specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu. Postupně se rozvíjela tak, že v současné době je zde poskytována komplexní péče v odbornostech - foniatrie, ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní lékařství, fyzioterapie, dětský stacionář (day hospital) a lůžkové oddělení.

Nyní má Soukromá klinika LOGO s.r.o. hlavní sídlo na ulici Vsetínská v Brně, Česká republika a hlavním městě Praha. Její zakladatelka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA věnuje velikou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vytvořila metodu komplexního přístupu terapie koktavosti, která se na této klinice užívá s velice dobrými výsledky. Je vhodná pro děti, mladistvé i dospělé balbutiky.

Již v počátku budování kliniky se založil tým odborníků, který uceleně pracuje v pomoci zmírňování projevů koktavosti právě touto metodou.

Na počátku léčení je po konzultaci s klientem sestaven léčebný plán. Klinika pořádá týdenní diagnostické pobyty, na kterých se provádí tento individuální léčebný plán a první dny začínají odborná vyšetření - foniatrie, neurologie, psychologické pohovory, logopedie.

Na klinice je využíváno komplexního přístupu tak, že na jednom místě a v jednom čase na klienta účelně působí složky léčebné, reedukační a rehabilitační.

Cílem je během poměrně krátkého časového úseku klientovi pomoci v odstraňování, zmírňování jeho obtíží, a ukázat cestu, kterou se dál vydat.

Po absolvování diagnostického pobytu je klient dva až tři měsíce kontaktován v domácím prostředí, dochází ev. na individuální terapie k logopedovi. Po této době absolvuje terapeutický týdenní pobyt , kde procvičí to, kde má obtíže.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, vysokou odbornou připravenost, sledování nejnovějších poznatků v oblasti poruch komunikace. Klinika je nositelem certifikátu ISO 9001:2008 v oblasti "Diagnostika a léčba poruch komunikace. Výzkum a vývoj v oblasti klinické logopedie." zaručující kvalitu poskytovaných služeb. Klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku, Švédsku, Itálii a USA.

Sídlo Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na Vsetínské ulici v Brně umožňuje přístup i handicapovaným pacientům svým bezbariérovým řešením. Dokonalost a moderní přístupy k diagnostice vad řeči a sluchu ukázaly, že logopedickou péči je možno provádět s vyspělou zdravotnickou technikou a moderními trendy.

Klinika disponuje několika logopedickými ordinacemi. Vzhledem k vysoké specializaci jsou na klinice zřízeny odborné poradny (např. pro poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost),DMO, dysartrie, rozštěpové vady, opožděný vývoj řeči, autismus, alternativní a augmentativní komunikace, vývojová dysfázie a poruchy polykání). Specializovaní pracovníci nabízíjí i aplikace specializovaných postupů - myofunkční terapie, masáže dle Castillo Morales, Bobath koncept. Poskytujeme i soudně znalecké posudky v klinické logopedii a pořádají se kurzy komunikace pro manažery a výuku rétoriky.

Klinika nabízí množství různě zaměřených skupinových terapií, pro děti i dospělé (afázie, balbuties, myofunkční terapie, arterapie, čtení psaní jako hraní, s úsměvem do školy a další).

Spolupracujeme s dalšími institucemi, např. s Občanským sdružením LOGO - poskytuje soubor komplexních služeb (sociální, poradenské a další) pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a jejich rodinné příslušníky.

Firemní údaje

Soukromá klinika LOGO s. r. o.
zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně,
odd. C vložka 40008
bankovní spojení: KB Brno - město, Vídeňská 815/89a
číslo účtu: KB 27-8588550287/0100

IČ: 26245922

tel.: +420 543 420 666

fax: +420 543 232 333

Připojené obrázky

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil:

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233


Černá Pole, Merhautova 118
Tel.:545 214 844
Líšeň - poliklinika Horníkova 34
Tel.: 544 134 134

Více informací o klinice
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

  • 16 08 2017

    Výtvarná soutěž!

    Pro naše dětské klienty připravila klinika LOGO soutěž, kde cílem bude namalovat obrázek na téma "Moje letní prázdniny". Obrázky můžete odevzdávat na recepci kliniky od 21. srpna do 1. září. Každý autor odevzdaného obrázku získá sladkou odměnu. Po skončení soutěže budou vybrány 3 nejlepší obrázky, které získají zajímavé ceny. Soutěž probíhá ve všech zařízeních - v Brně, Praze, Blansku, Tišnově a Židlochovicích. Další informace najdete v této aktualitě nebo na recepci kliniky.

Více aktualit »