Odborné kurzy LOGO EDUCA

LOGO Educa

Cíl: Mezioborová spolupráce odborníku při diagnostice a léčbě

Příprava a organizace vysoce odborných kurzů pro odborníky z různých oblastí medicíny, které doplňují komplexnost léčby poruch řeči. Kurzy připravené pod záštitou Logo EDUCA jsou určené především pro klinické logopedy, ale i pro ORL lékaře, foniatry, zubní lékaře, ortodontisty, fyzioterapeuty, neurology, pediatry a rehabilitační lékaře.

Logo EDUCA si klade za cíl organizovat jenom profesionálně připravené kurzy v příjemném prostředí zaměřené na praxi a nové poznatky. Absolvováni některého z kurzů Logo EDUCA Vám zaručuje přísun nových informací nejen z Vašeho oboru.

Logo EDUCA Vám bude připravovat vždy vzdělávaní, které je ověřené a odborníci ze Soukromé kliniky LOGO ho doporučí na základě vlastních zkušeností.

Termíny kurzů budou vypsány vždy v předstihu. Pokud máte zájem, pište na marketing@logoped.cz a buďte informováni jako první.

Poruchy polykání

Lektoři: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Mgr. Radka Florianová
Termín: 21. 9. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 2500,- Kč
Hodinová dotace: 9,5 učebních hodin
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • anatomie a fyziologie orofaciální oblasti
 • anatomie a patologie polykání, etiologie a symptomatika poruch polykání
 • poruchy polykání u neurologických nemocí, po CMP, jako důsledek chirurgických zásahů
 • problematika při aspiraci
 • diagnostika a hodnocení u pacientů s poruchou polykání
 • terapie dysfagie
 • • senzomotorický trénink
 • • nechirurgické řešení poruchy polykání (kompenzační a rehabilitační techniky)
 • • chirurgické řešení poruchy polykání
 • • protetika
 • využití tapingu při terapii dysfagie
 • pozice/ postura, oromotorická příprava, orální kontrola
 • vhodné pomůcky – praktické ukázky
 • nutriční a dietní opatření
 • poradenství pacientům a jejich rodinných příslušníků
 • videoukázky

Cíl kurzu

Získání teoretických znalostí u diagnostiky a terapie poruch polykání

Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky.

V ceně kurzu je pohoštění, oběd a učební materiál. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »