Odborný kurz Myofunkční terapie II proběhl za účasti logopedů z kliniky LOGO

27.06. 2019

Brno – Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2013 proběhl v Brně v Multifunkční místnosti Soukromé kliniky LOGO s.r.o. kurz Myofunkční terapie II, který svým pojetím byl uspořádán poprvé v České republice. Kvalitu, vysokou odbornost a vážnost dodala odbornice ze zahraničí – Dr.ssa Clemente z Itálie. Garantem kurzu byla PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D.

Myofunkční terapie II

Myofunkční terapie je řešení mnohých dysfunkcí v oblasti oro-faciálního svalstva, dysfunkcí degluticie, mastikacie, sukce, respirace či fonetiky. Myofunkční edukace a reedukace představuje vyšší stupeň myofunkčních principů a je součástí každodenních intervencí logopeda. Slouží také k řešení okluzálních a posturálních těžkostí. Daný kurz je zaměřený především na praktickou část, která je orientovaná na efektivní procvičování všech skupin oro-faciálního svalstva, s jasnou a přehlednou strukturou. Dr.ssa Clemente předvedla zajímavé ukázky z praxe, které naše logopedy opět posunuly o velký krok dále.

Přednášející Dr. Daniela Clemente pochází z Itálie, z města Florencie. Vystudovala logopedii na Lékařské fakultě ve Florencii. Momentálně na dané fakultě vede postgraduální studium pro logopedy. Je vedoucím školitelem na Academia Musicale Fiorentina a koordinátorkou ISFAR (Institut postuniverzitního vzdělávání logopedů ve Florencii). Od začátku své kariéry se věnuje problematice hlasových poruch a hlasové terapii.

Akce se konala pod záštitou AKL (číslo akce 4201310) - tímto děkujeme asociaci za podporu.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »