Kategorie otázek

Seznam otázek

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na svou 2 letou dceru. Naše dcera ve dvou letech umí říct pouze mama, tata a deda. Chtěla jsem se zeptat, zda už by neměla umět více slov.


  Dobrý den, ve 2 letech již většina dětí napodobuje své okolí, opakuje slova a začíná slova spojovat do krátkých vět. Mluvení začíná objevovat jako činnost. Řeč se postupně vyvíjí a mezi 2.- 3. rokem dítěte se prudce rozvine. Dítě se naučí pomocí řeči dosahovat svých cílů.
  Nebylo by rozumné jen čekat, zda Vaše dcera začne mluvit nebo ne. Doporučovala bych Vám návštěvu obvodního lékaře, který může u Vaší dcery nezaujatě a komplexně posoudit její komunikační možnosti. Provést vyšetření sluchu, posoudit, zda reaguje na slovní výzvy a zda se ve svém vývoji nijak podstatně neliší od svých vrstevníků. Lékař Vám také může poradit, jak správně stimulovat vývoj řeči u Vašeho dítěte. V jakém množství a různorodosti volit podněty, které by podpořili správný vývoj Vaší dcery.

  S pozdravem tým kliniky LOGO

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující problém. Je mi 24 let a jsem ze Zlína. Mám problém s vadou řeči (poruchy s dýcháním a koktavost). Mám to už od 8 let, napadl mě pes a já jsem se lekl. Byl jsem v 15 letech u logopeda a pak jsem tam přestal chodit, byl jsem hloupý, teď toho lituji. Má to smysl jít na vaši kliniku? Už jsem se k vám zaregistroval, tak se ptám, co a jak. Děkuji za odpověď.


  Dobrý den, náprava tohoto problému je velmi individuální, ale máme dobré zkušenosti s klienty, kteří se pro terapii rozhodli až v dospělosti. Nic není ztraceno. Doporučil bych Vám využít možnosti, které naše klinika nabízí. Jsou to například individuální a skupinová terapie, diagnostické pobyty, reedukační pobyty a další. Nejdříve je ale potřeba absolvovat vstupní vyšetření, kde se na všech možnostech dohodnete s logopedem. Ne vždy je potřeba vše, co nabízíme. V některých případech dopručujeme například pouze skupinovou terapii, jindy zase jen individuální a podobně. Nejčastěji je doporučeno komplexní vyšetření odborníky, kterých se problematika koktavosti týká. Je to klinický logoped, neurolog, psycholog, foniatr a další dle individuálních předpokladů. Základní péče je u nás hrazena ZP. Nadstandardní služby hradí klient. Přejeme hodně energie, odvahy a síly!

  Tým kliniky LOGO

 • Dobrý den, moc ráda bych Vás poprosila o radu ohledně mojí téměř tříleté dcerky a to sice ohledně jejího koktání, kterého jsem si začala všímat již ve věku, kdy pomalu začala mluvit. S výslovností nemá téměř žádný problém, naopak vysluvuje zřetelně \"r\" i \"ř\", ale od prvních krůčků jsem si všimla, že chce něco tak rychle říci, že se naprosto zasekne a pak první slůvko vůbec nemůže vyslovit, nebo ho opakuje třikrát až čtyřikrát, než se jí povede ho normálně vyslovit... Snažím se jí vždy vklidu upozornit, ať mluví pomalinku a nekoktá...Při zpěvu písniček (což je velmi zajímavé) se jí to nikdy nestane a zazpívá i celkem dlouhý text naprosto bez \"zaseknutí\". Po nástupu do školky se mi situace jeví o něco málo zhoršená, ale může to být pouze sugestivní pocit, manžel si toto nemyslí. Myslíte, že je nutné s ní navštívit psychologa, aby popřípadě zjistil příčinu? A je vůbec možné příčinu zjistit? Myslím tím, zda se dá zjistit, jestli je koktání způsobeno nějakým leknutím či stresovou situací. A mohu s ní nějak pracovat a zbavit jí tak toho? DěKUJI PŘEDEM MNOHOKRÁT ZA VAŠI ODPOVĚĎ.


  Dobrý den,
  I v našem tisíciletí tak „stará věc" jakou je koktavost čili balbuties, nebyla příčina vzniku zcela objasněna. Výzkumy ovšem poukazují, že koktavost nevzniká z jediné příčiny, ale jedná se o multifaktoriální jev a důležitou roli zde hraje taktéž dědičnost. V současnosti se také vedou výzkumy, poukazující na výkony jednotlivých mozkových hemisfér, což může v důsledku znamenat rozpor mezi záměrem a výsledkem komunikace („co chci říct x co řeknu"). Koktavost z leknutí, jak se již dlouhá léta traduje, je nepravdou. Leknutí může být pouze spouštěčem koktavosti u někoho, kdo k ní má dispozice, např. zmiňovanou dědičnost.
  Fenomén zpěvu, četby, naučeného mluveného textu (např.divadelní hry)... bez „zadrhnutí" u balbutiků je docela častým jevem. Na těchto základech se i pak může stavět či dále s řečí pracovat.
  Změna prostředí pro balbutika - jedince s koktavostí - může být velmi často spouštěčem, či může být příčinou ke zhoršení stavu. A to i v případě pozitivních či záporných pocitů z prostředí (např. těšení se k babičce, stres z nástupu do MŠ, ZŠ...)
  Terapii koktavosti je potřeba „ušít na míru" každému balbutikovi zvlášť. Jinak se přistupuje k dítěti předškolnímu, jinak k dítěti školnímu, k dospělému... Je nutno přihlížet ke všem individuálním zvláštnostem, které každý z nás má. Chvilky , kdy radíte Vaší dceři, ať mluví pomalu, jsou správné, ale ne vždy mohou pomoci. Existuje řada možností, přístupů a druhů terapie, jak se s koktavostí vypořádat a bohužel ne vždy se jí podaří zcela zbavit. Na naší klinice, ať už v rámci diagnostického pobytu (kdy je dítě v péči logopeda, psychologa, neurologa, foniatrie...) či v rámci běžné standardní péče ambulantní formou, můžete určitě najít spoustu odpovědí a také podnětů, jak s Vaší dcerou dále komunikovat a pracovat. Je možné navštěvovat jak individuální, tak skupinové terapie, které mají velké úspěchy jak u našich dětských, tak dospělých balbutiků.

  S pozdravem
  Mgr. Barbora Havelková
  logoped

 • Dobrý den, mám dotaz ohledně mého téměř čtyřapůl-letého syna. Uprostřed slov vynechává v řeči hlásku K,takže řekne místo taťka,tať-a. V některých slovech to K uprostřed ale správně vysloví,třeba ve slově maminka a na začátku všech slov začínajících na K to také umí vyslovit správně. Zajímalo by mě,o jakou poruchu řeči se může jednat nebo co to znamená a jak se to K uprostřed slov může naučit vyslovovat nebo jestli se to najednou spraví samo v určitém věku. Jinak mluví v souvětích, akorát ještě správně nevyslovuje r a ř. Děkuji za odpověď.

  Dobrý den,
  z Vašeho dotazu vyplývá, že se bude jednat o nejčastější poruchu řeči u dětí nazývanou dyslalie (porucha výslovnosti jedné či více hlásek). Pokud Váš syn hlásku „K" umí vyslovit, ale zatím ji neříká ve všech slovech, znamená, že hláska není zafixovaná v obtížnějších slovech a zautomatizována do běžné řeči.
  Vzhledem k věku Vašeho syna a vzhledem k tomu, že nevyslovuje vibranty R a Ř, doporučuji zahájit logopedickou péči.

  Děkuji za Váš dotaz

  S pozdravem
  Mgr. Martina Blahutová
  logoped

   

 • Dobrý den,můj syn asi před dvěma lety začal koktat při řeči, zpívá a recituje plynule. Teď je mu 5 a nelepši se to. Slovni zasobu nemá velkou. Mužete mi prosím poradit co dělat? Děkuji.

  Dobrý den,
  děkujeme za dotaz. Váš dotaz směřuje k problematice vývojové neplynulosti v řeči. Z těch informací, co uvádíte, není patrné, jaké bližší problémy se v neplynulosti řeči objevují a za jakých okolností se projevují. Zkusím tedy alespoň odpovědět na Váš dotaz skrze informace, které jsou v dotazu uvedené.
  Pokud se ve třech letech u Vašeho dítěte začalo projevovat koktání a neplynulosti v řeči, je potřeba, aby to nezůstalo nepovšimnuto. Nejčastěji uváděná příčina je dědičnost, dítě zdědí určité vlohy, dispozice, ke kterým musí přibýt další činitelé vnitřních a vnějších podmínek: vliv prostředí (negativní, stresové domácí prostředí ) na dítě, na jeho psychice (stres z autoritativních osobností, stres z událostí, stres z nejistoty, slovní nebo hláskový stres), z těch organických pak mohu jmenovat neupravené hemisferální vztahy, či jiné odchylky v nervovém systému. Koktavost může být také vnějším příznakem nepřekonaného vnitřního konfliktu z období raného dětství - primárnní neuróza, kde dědičnost žádný vliv nemusí mít.
  Ve vašem případě se může jednat o vývojovou neplynulost, která se objevuje kolem 3 až 4 roku bez nápadných projevů námahy a psychické tenze. Pokud problémy přetrvávají do 5 až 7 roku, jedná se o skrytou tzv. incipientní koktavost. S narůstajícím věkem se neplynulosti v řeči fixuji a dítě si odlišnost začíná uvědomovat. Každopádně neplynulá řeč u pětiletého dítěte je otázkou pro logopeda případně psychologa, kteří Vám podrobně vysvětlí, jakpostupovat, aby se dítěti nastavilo vhodné prostředí a aby přístup Vás i Vašeho okolí byl optimální.

  S pozdravem Mgr. Palečková - logoped

 • Dobrý den, dceři (3 a 1/4roku) byl diagnostikován po psychologickém vyšetření v dětské nemocnici selektivní mutismus. Docházíme teď od září na logopedii (to jsme ještě přesně nevěděli, o jaký konkrétní problém se jedná), kde samozřejmě nekomunikuje, pouze přiřazuje obrázky. Dostáváme úkoly na doma, kde je schopna je zvládat a hlavně víme, jakým způsobem pracovat. Chtěla bych vědět, zda existuje ještě nějaká další možnost, jak dceří pomoci, zda se u Vás v centru na tento problém někdo specializuje. Od září začala chodit do MŠ, kde si hraje, nají se, občas se i s dětmi zapojí do nějaké činnosti. Zatím vůbec nekomunikuje, maximálně neverbálně. Děkuji za odpověď, s pozdravem L.M.

  Děkujeme za Váš dotaz. Jistě jste se již dověděli, že problém, kterým trpí vaše dcerka, ještě není zcela prozkoumán a není jasná příčina vzniku. Důležité pro nás jsou ještě další informace /např. zdali a s kým dítě hovoří/. Obecné zásady jsou nenutit dítě do mluvení, pouze vytvářet situace, ve kterých se může uvolnit a vytváří se tak situace k rozšiřování okruhu lidí , se kterými dítě komunikuje.
  Vzhledem k věku dítěte je k upřesnění základní diagnózy podle našeho názoru vhodné i vyšetření foniatrem v našem zařízení /pokud dítě ještě vyšetřeno nebylo/.
  Pokud byste měli zájem, je možné individuálně probrat možnosti, které nabízí naše zařízení.

  Za psychologický tým
  Mgr. Aujezdská

 • Dobrý den, potřebovala bych poradit. Mám 4 a půl letého syna, doteď byl se mnou doma a tento rok začal chodit do školky. Paní učitelky si stále stěžují,že je neposlouchá a je tam moc živý,stále poletuje. Doma je přitom celkem klidný a mě poslouchá. Je pravda, že na mě je zvyklý,ale hrozí nám vyloučení ze školky z důvodu neadaptility syna v ní. Potřebovala bych poradit, co dělám špatně, nebo jestli s ním nemám někam zajít. Děkuji za radu!

  Děkujeme za Váš dotaz. Příčin potíží Vašeho syna může být víc. Vina nemusí být jen na Vaší straně. Může jít např. o projevy hyperaktivity dítěte, které v domácím prostředí nemusítě rozpoznat. Pro Váš klid a vyřešení Vaší situace by bylo vhodné provést u chlapce cílené vyšetření psychologické, ev. podle výsledků dalších vyšetření, aby se zjistila příčina jeho chování. Je možné se obrátit na naši kliniku. Potřebujeme pouze doporučení dětského lékaře.

  Za psychologický tým
  Mgr. M.Aujezdská

 • Dobrý den. Mám 2měsíční holčičku a když ji dám ruce, tak mi je chytne a zvedne se, postavi se na nožičky a udrží se na nich. Jde vidět, že už má velkou sílu a strašně se ji to líbí a vyžaduje, abych ji pomahala zvedat se na ty nožky. Chtěla bych se zeptat, zda to není nebezpečné. Je totiž ještě vlastně miminko, tak se bojím, zda si tím nemůže nějak ublížit(mám na mysli problémy s klouby nebo páteří). Můžete mi říci, zda ji můžu takhle zvedat nebo ne? Mockrát děkuji za odpověď.

  Dobrý den, nedoporučujeme uměle urychlovat vývoj dítěte, spíše jej přirozeně sledovat a podporovat, např. zvyšovat motivaci za pohybem využitím hraček, zvuků apod. Pokud se dítě samo neposazuje nebo nepostavuje, rozhodně není na místě jej uměle stavět do poloh, na které ještě vývojově nedosáhne. Pouze pokud by došlo k opožďování vývoje, je vhodné navštívit pediatra, rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta.

  S pozdravem
  Mgr. Ludmila Hurtová

 • V jednom časopisu jsem četla, že pořádáte pro děti i dětské letní tábory pro děti s vadou řeči. Chtěla bych vědět o tomto táboru více. například: Kde bývá, v jakém městě, jaká je doprava dítěte do tábora, jaké jsou kritéria pro přijetí dítěte do tohoto tábora. Prosím, odpověď mi zašlete na můj e-mail, protože si nejsem jistá, jestli bych tyto stránky znovu našla. děkuji.

  Dobrý den, Soukromá klinika LOGO s.r.o. pořádá každoročně letní a zimní reedukační tábor. Náplní pobytu jsou především skupinové a individuální logopedické terapie. Tábor je určen dětem i dospělým klientům kliniky LOGO. Děti mohou s sebou vzít jako doprovod jednoho z rodičů nebo prarodičů. Účastníci jsou rozděleni do skupin dle věku. V programu je také denně rehabilitace vedená našimi odborníky. Terapie jsou doplněny o táborové hry, soutěže, výlety. Na letní tábor se již pravidelně jezdí do Bílých Karpat, zímní tábor se tento rok uskuteční v Jeseníkách v Malé Morávce.


  Doprava do místa konání tábora je společným autobusem, případně, pokud by někdo chtěl, mohl by se na místo dopravit sám vlastním autem.
  Hlavním kritériem pro přijetí dítěte do tábora je být klientem Soukromé kliniky LOGO, tzn. dítě by mělo na klinice absolvovat vstupní vyšetření, ke kterému je potřeba mít žádanku na logopedické vyšetření. Tu Vám vystaví pediatr a poté vyplníte závanou přihlášku na tábor.


  Dále bych Vás také chtěla informovat, že naše klinika pořádá letní týdenní reedukační pobyty pro děti s narušenou komunikační schopností, které jsou pořádané přímo v prostorách Soukromé kliniky LOGO během letních prázdnin. Každý týden bývá zaměřen nejen podle druhu narušené komunikační schopnosti, ale také tématicky.
  Doufám, že jsem Vám dostatečně zodpověděla Vaše dotazy, v případě zájmu se můžete podívat také na naše webové stránky www.logoped.cz

  S pozdravem a přáním hezkého dne
  Mgr. Švédová, logoped

 • Dobrý den, mám složitější dotaz. Můj syn (v říjnu mu budou 4 roky) nemluví. Má opožděný psychomotorický vývoj pravděpodobně z důvodu porodní asfixie. Ve všem je pomalejší. Začal chodit ve 3 letech a nyní spíše vokalizuje. Občas zareaguje, když vidí babičku, řekne bába, nebo, když jdeme ven, řekne pá. Jinak spíš vokalizuje. Rodina a někteří odborníci si zatím myslí, že jde o opožděný vývoj řeči, nikoliv poruchu vývoje řeči, jednoduše řečeno, že se rozmluví. Zkouším s ním dělat chirofonetiku a nyní od září nastoupil do speciální mateřské školky. Zatím nechci začít s alternativní komunikací, protože věřím, že se rozmluví. Pasivně rozumí velice dobře - na pokyny (jdeme ke kočárku a půjdeme domů, maminka obuje boty). Od malička mu velice intenzivně čtu pohádky a pořád na něj všichni mluvíme. Věřím, že i kolektiv by mu mohl pomoci a motivovat ho. Slyšela jsem od jedné známé, že jednoho chlapečka na Foniatrické klinice v Žitné ulici ve stacionáři z němoty rozmluvili. Sice mluví špatně, ale mluví. Shodou okolností tam pracovala dočasně moje maminka jako zdravotní sestřička a dle jejího názoru jsou tam docela \"drsné\" podmínky. Zeptám se nyní jednodušše: protože si myslím, že jsem synka popsala docela detailně, dokázali byste ho na Vaší klinice rozmluvit?? Moc Vám předem děkuji za Váš čas na odpověď.

  Dobrý den,
  nevím, jaká odborná vyšetření jste doposud podstoupili. Opožděný vývoj řeči může mít různé příčiny, proto bych ve spolupráci s logopedem doporučila i další klinická vyšetření na psychologii, foniatrii a neurologii. Pokud Váš syn v tomto věku téměř nemluví, je nutná pravidelná individuální logopedická péče a nejlépe docházka do speciální mateřské školy (kam již docházíte).
  Doporučila bych Vám tedy komplexní vyšetření u nás na klinice Logo v Brně pro zjištění příčiny opožděného vývoje řeči, upřesnění diagnózy a nastavení dalších kroků v reedukaci řeči.

  S pozdravem
  Mgr.Šárka Pacáková
  klinický logoped

Menu kategorie

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku