PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. získala hlavní cenu České spořitelny – Výjimečná podnikatelka

27.06. 2019

Zakladatelé projektu Agentura Helas a Mazars vyhlásily 21. 10. 2009 vítězky soutěže Ocenění Českých Podnikatelek – OCP. Ze 17ti společností, které se dostaly do nejužšího finále, byly vybrány ty, které dosáhly nejlepšího bodového ohodnocení. Hlavní cenu České spořitelny - Výjimečná podnikatelka získala PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. a její Soukromá klinika LOGO.

Ocenění českých podnikatelek

Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která splňuje tři základní kritéria: osoba je český občan - žena, je 100% majitelkou společnosti a její společnost byla založena nejpozději k 1. lednu 2005. Do soutěže může být česká podnikatelka nominována především na základě finanční analýzy veřejně dostupných údajů zpracovaných odborným garantem. Soutěž je zcela nezávislá díky exaktně měřitelným ekonomickým parametrům monitorujícím hospodaření společností po dobu několika let. Tuto nezávislost zaručuje mimo jiné také odborný garant soutěže. Pro letošní rok se jím stala akciová společnost CCB - Czech Credit Bureau, která dodává řešení pro credit risk, nástroje pro ratingová/scoringová hodnocení různých typů subjektů a obchodní informace o firmách.

Hodnocení provedla porota. Dle stanovených kritérií hodnocení se vychází z ekonomické analýzy firem (70%) a z jejich společenského přínosu (30%). Jednotlivým kritériím jsou přiřazeny příslušné body a váhy. Celková databáze, která byla podkladem pro nominaci finalistek, a která zahrnuje firmy splňující výše uvedená tři kritéria, obsahovala 11 462 společností. Počet firem v této databázi, které zveřejnily své účetní závěrky za uplynulá 3 účetní období, činil 1 521 firem, z toho 223 společností má 10 a více zaměstnanců. Po prvních předběžných analýzách byl z této poslední skupiny podniků sestaven seznam téměř 70 potencionálních finalistek, z nichž 17 postoupilo do nejužšího finále, mezi nimiž byla právě i PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. a její logopedická klinika.

V letošním ročníku v porotě usedli:

Patronkou letošního ročníku Eliška Hašková Coolidge, Ing. Dana Jagošová, ředitelka odboru komerčního centra České spořitelny; korektivní dermatolog, MUDr. Hana Raková, MBA, ředitelka Esthé - Kliniky estetické medicíny s.r.o.; Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). Dále pan Tomáš Sedláček, který je hlavním makro-ekonomem hospodářských strategií v ČSOB a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), Ing. Pavel Finger, MBA, člen představenstva Czech Credit Bureau, Ing. Hana Pavlištová, ředitelka České informační agentury (ČIA), proslulý baletní mistr Vlastimil Harapes a obě zakladatelky, Helena Kohoutová (Agentura Helas) a Jana Švenková (Mazars Audit).

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »