Poruchy výslovnosti

27.06. 2019

Týdenní léčebně – reedukační pobyt, který je určen převážně pro klienty trpícími poruchou komunikace – navozování řečových dovedností, aplikace řečových technik aj.

Náplní léčebného pobytu jsou opět důkladně prováděná logopedická cvičení, individuální i kolektivní formou, pobyt v přírodě, využití nově zrekonstruovaných prostor kliniky LOGO, prostorné tělocvičny a bazénu v areálu kliniky. Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj základních elementů řeči a pohybových dovedností mimických svalů. Součástí je i RHB dle předpisu lékaře. Před nástupem na léčebný pobyt upozorňujeme na nutnost logopedického vyšetření a sestavení individuálního reedukačního plánu pověřeným pracovníkem kliniky. Cíl: Vhodnými metodickými postupy navodit u klientů dokonalou komunikační strategii, zvládat řečové dovednosti a pohotově vytvářet správné jazykové vzory. Zlepšení vyjadřovacích schopností klientů, rozvíjení slovní zásoby, dodržování řečové a motorické dovednosti pomocí individuálních a kolektivních terapií. Termín: 20. 7. - 24. 7. 2009 var. symbol 05 10. 8. - 14. 8. 2009 var. symbol 09 Zahájení: Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vsetínská 20, 639 00 Brno, v 8 hodin Cena: 2 250,- Kč (vč.DPH a stravy) V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou rehabilitaci a výtvarnou činnost a samozřejmostí je i strava 3× denně (svačina, oběd - dle výběru i dietní strava, svačina) a nápoje dle potřeby. Individuální rehabilitační péči nad rámec základní péče je nutno hradit odděleně. V případě potřeby můžeme zajistit ubytování a stravování na klinice (snídaně a večeře). Při nástupu na pobyt je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »