Poruchy výslovnosti - Indiánské léto

Každé dítě dostane indiánskou přezdívku, dle jeho silné stránky, a indiánské dobrodružství může začít. Děti se seznámí s živočichy žijícími v lese a zjistí, co obyvatelé lesa v průběhu roku dělají. Pobyt bude zakončen u velkého ohně kde se budou opékat špekáčky.

Indiánské léto

Týdenní léčebně - reedukační pobyt vhodný pro děti s poruchou výslovnosti, který je určen převážně pro klienty trpícími poruchou komunikace - navozování řečových dovedností, aplikace řečových technik aj. Náplní léčebného pobytu jsou opět důkladně prováděná logopedická cvičení, individuální i kolektivní formou, využití moderních prostor Soukromé kliniky LOGO, tělocvičny a bazénu v areálu kliniky.

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na rozvoj nejjednodušších elementů řeči a psychomotorických dovedností. Důraz je kladen na prezentaci správných mluvních vzorů. V jednotlivých sezeních se následně rozvíjí rozumění řeči, motorika mluvidel, oromotorika, nácvik nových prvků řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení jemné i hrubé
motoriky, grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a specializovaných programů.

Pobyt je vhodný pro věkovou kategorii od 4 do 12ti let. Výjimky jsou možné po domluvě s Vaším terapeutem.

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj základních elementů řeči a pohybových dovedností mimických svalů. Součástí je i rehabilitace dle předpisu lékaře.

Cíl Vhodnými metodickými postupy navodit u klientů správnou artikulaci, rozvinout sluchové vnímání, smysl pro rytmus, obohatit slovní zásobu, podpořit vyjadřovací schopnosti a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku.
Zážitek Návštěva Lesní školky Jezírko v Soběšicích.
Termín
  • 13. - 17. 8. 2012
Zahájení Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno, v 8:00 hodin
Cena 2 600,- Kč

V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou rehabilitaci a výtvarnou činnost. Samozřejmostí je i strava 3x denně (2x svačina, oběd - k dispozici i možnost dietní stravy) a nápoje dle potřeby.

Individuální rehabilitační péči nad rámec základní péče je nutno hradit odděleně.

V případě potřeby můžeme zajistit ubytování a stravování na klinice (snídaně a večeře).

Při nástupu na pobyt je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

Připojené obrázky

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »