Prázdninový pobyt pro děti s koktavostí - Hrajeme si před oponou

Připravte se na velkolepou výpravu za hradním pokladem. Cesta bude plná úžasných úkolů, kde cílem je dobytí hradu a nalezení hradního pokladu.

Prázdninový pobyt pro děti s koktavostí. Týdenní reedukační pobyt pro dětské pacienty s Dg. Balbuties (4 - 12 let), je u klientů velice oblíbený a žádaný.

Během pobytu pacienti cvičí své komunikativní dovednosti. Pod odborným vedením klinického logopeda provádí dechová, fonační a asociační cvičení. Pomocí rétorických cvičení, nejmodernějších počítačových programů a přístrojů, upravují plynulost, tempo řeči a mluvní projev. Tato cvičení jsou prokládána pohybovými aktivitami a dechovým cvičením v bazénu. Prázdninový pobyt je doplněn o prvky arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie.

V průběhu pobytu budou děti nacvičovat divadélko, které na konci předvedou rodičům. Při hraní divadla se uplatňují techniky plynulé řeči a děti si tímto nejlépe fixují naučené postupy do praxe.

Nedílnou součástí reedukace je též komplexní rehabilitační péče, která má pozitivní vliv na celkové uvolnění mimického svalstva, dýchacího stereotypu a celkového stavu pacienta.
V léčebném pobytu jsou opět zařazeny prvky úspěšné léčby koktavosti Dr. Kejklíčkové, se kterými se nesetkáte v jiných zdravotnických zařízeních.

Cíl Pomocí individuální a kolektivní terapie děti naučit využívat správné dechové ekonomiky, zvolnit řečové tempo, naučit se pohotově reagovat a zbavovat se strachu z mluvení v zátěžových situacích.
Zážitek V tomto týdnu se ze mě stane herec.
Termín
  • 30. 7. - 3. 8. 2012
Zahájení Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vsetínská 20, 639 00 Brno, v 8.00 hodin
Cena 2 600,- Kč

V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou rehabilitaci a výtvarnou činnost. Samozřejmostí je i strava 3x denně (2x svačina, oběd - k dispozici i možnost dietní stravy) a nápoje dle potřeby.

Individuální rehabilitační péči nad rámec základní péče je nutno hradit odděleně.

V případě potřeby můžeme zajistit ubytování a stravování na klinice (snídaně a večeře).

Při nástupu na pobyt je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »