Prázdninový pobyt pro pacienty s Dg. Balbuties

27.06. 2019

Týdenní reedukační pobyt pro pacienty s Dg. Balbuties.

Během týdenního pobytu pacienti cvičí své komunikativní dovednosti. Pod odborným vedením klinického logopeda provádí dechová, fonační a asociační cvičení. Pomocí rétorických cvičení, nejmodernějších počítačových programů a přístrojů upravují plynulost, tempo řeči a mluvní projev celkově. Tato cvičení jsou prokládána pohybovými aktivitami a dechovým cvičením v bazénu.

Nedílnou součástí reedukace je též komplexní rehabilitační péče, která má pozitivní vliv na celkové uvolnění mimického svalstva dýchacího a celkového stavu pacienta. Pravidelný denní režim prázdninového pobytu je obohacen o kyslíkovou terapii, která má pozitivní vliv na celkovou regeneraci a relaxaci organismu. (Umožňuje-li to indikace lékaře).

V léčebném pobytu jsou opět zařazeny prvky úspěšné léčby koktavosti dr. Kejklíčkové, se kterými se nesetkáte v jiných zdravotnických zařízeních. Cíl: Pomocí individuální a kolektivní terapie se pacienti učí dodržovat režim dne, využívat dechové ekonomiky, zařadit se do kolektivu a nenásilnou činností zlepšovat vyjadřovací pohotovost a slovní zásobu. Naučit se uvolňovat.

Termín: 27. 7. - 31. 7. 2009 var. symbol 06 Zahájení: Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vsetínská 20, 639 00 Brno, v 8 hodin Cena: 2 250,- Kč (vč.DPH a stravy)

V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou rehabilitaci a výtvarnou činnost a samozřejmostí je i strava 3× denně (svačina, oběd - dle výběru i dietní strava, svačina) a nápoje dle potřeby. Individuální rehabilitační péči nad rámec základní péče je nutno hradit odděleně. V případě potřeby můžeme zajistit ubytování a stravování na klinice (snídaně a večeře).

Při nástupu na pobyt je potřeba předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »