Průvodce myofunkční terapií pro rodiče

Myofunkční terapie je edukačně-reedukační program zaměřený na změnu orálních funkcí, kterými jsou: respirace, sání, mastikace /žvýkání/, polykání, artikulace, pohyblivost jazyka a mimika tváře. Při opožděném odstranění problémů orálních funkcí, zejména v období růstu a vývoje, dochází k nerovnováze orofaciálního svalstva.

ZAČÍT S LOGOPEDICKOU TERAPIÍ NENÍ NIKDY POZDĚ

Symptomy, které doprovázejí danou problematiku jsou:

  • respirace otevřenými ústy
  • nesprávné polykání a žvýkaní (potravy tekuté i tuhé)
  • změny v artikulaci:zkreslené „s", „z",
  • úzké patro (palatum)
  • anomální růst zubů (malokluze)
  • nesprávne návyky (cucání palce, sání dudlíku, dlouhodobé užívání kojenecké láhve)
  • snížená kontrola koordinace orofacialního svalstva
  • anomální klidová poloha jazyka
  • snížená schopnost soustředění a pozornosti
  • nesprávné držení těla

Efekt nesprávného polykáníEfekt nesprávného polykání: Jazyk tlačí na zuby a chová se jako negatívni sila vůči jichů a způsobuje malokluze.

 

Mnohé děti cmoulají palec, dudlík nebo jiné předměty, okusují tužky, brčka, nehty. Tyhle zlozvyky ovlivňují vývoj obličeje, způsobují malokluze a jsou zodpovědné za chybnou orálni motoriku.
( Nerovnováha oro- facialniho svalstva)

KONZULTUJTE S VAŠÍM LOGOPEDEM a FONIATREM!

Ve kterém věku se může začít s logopedickou terapií?


Existuje mnoho faktorů, které musíme brát v úvahu před tím, než začneme s myofunkční terapií. Věk není rozhodující.

K dosažení pozitivních výsledků je důležitá motivace. Logoped - profesionál analyzuje situaci u pacienta v období, adolescnce i dospělosti a zvolí vhodnou terapii na vyřešení patologie daného případu. Logoped má za úkol motivovat pacienta.

Děti ve věku 3 - 4 let by měly být svěřené do péče logopeda na zhodnocení přítomnosti či nepřítomnosti zlozvyků, včetně cmouláni palce a prodluženého užívání kojenecké lahve. Odstranění daných zlozvyků znamená prevenci vůči sekundárním problémům.

Děti ve věku 7 - 8 let se mohou podrobit kompletní logopedické terapii. Jsou si vědomé svých problémů. Taktéž dospělé osoby se mohou podrobit logopedické terapii (např. bolesti čelisti po chirurgickem maxilo- faciálnim zásahu, recidívy po ortodontické terapii, problémy s adaptací po ortodontickém zásahu...).

Výskyt problému v orálních funkcích

Myofunkční oro- faciálni problémy jsou častější než si myslíte!

Problematika orofacialního svalstva se vyskytuje u vysokého procenta populace v období adolescence i v dospělosti. Podrobné průzkumné celosvětové studie ukazují, že u 38 % lidí z celkové populace mělo 81 % jedinců těžkosti v orofaciálních funkcích v období vývoje (USA Kellum, 1992; Maul et al.,1999).

MÁ VÝZNAM MYOFUNKČNÍ LOGOPEDICKÁ TERAPIE ?

Každý pacient je odlišný.

Myofunční terapie je známa více než 30 let a používaná v tisících případech celosvětově. Mnoho dětí i dospělých se těší z pozitivních a stabilních výsledků získaných touto neinvazivní a nechirurgickou metodou. Nejnovější klinické studie prokázaly, že 80 - 90 % případů s poruchami orofaciálních funkcí, dosáhlo pozitivních výsledků a dokázalo zautomatizovat korektní funkce (Hahn&Hanh,1992- Andretta P., 2003).

Výsledky jsou ohromujíci

Fotografie demonstrují výsledky logopedické terapie:

Před logopedickou terapií Před logopedickou terapií

 

 

Během logopedické terapie Během logopedické terapie

 

 

Po logopedické terapii Po logopedické terapii

 

 

Konzultujte s Vaším logopedem. Ten odborně ohodnotí situaci Vašeho dítěte. Nyní můžete využít této terapie i na všech pracovištích Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Ve spolupráci: Dr. Anna Rita Beghetto
Napsala: MUDr. Alexandra Semjonova

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »