Řeč je nejdokonalejší lidská schopnost

Je nutné o ni pečovat již od útlého věku, ale pomyslnou flintu do žita nemusí házet ani dospělí.

Logopedické cvičení - Staníček

S pomocí řeči se dorozumíváme, vzděláváme a zařazujeme do společnosti. Její vývoj však neprobíhá vždy optimálně.

Zvláště u malých dětí bývají poruchy řeči častější, to ale neznamená, že pomoc s komunikací nepotřebují i dospělí. Podle statistik postihují poruchy komunikace až 15 procent populace. Vadou řeči trpí téměř každé čtvrté dítě. Přes pět procent osob se potýká s poruchou plynulosti řeči.

O schopnost mluvit jako dříve připraví spoustu lidí také prodělání cévní mozkové příhody nebo úrazy hlavy. Pokud vzniknou poruchy komunikace, omezují člověka ve všech společenských vztazích.

Správný vývoj

Řeč dítěte se rozvíjí správně, má-li k tomu dostatečné předpoklady. Základem je přitom správný rozvoj sluchu. Komunikační dovednosti hodnotí u svých pacientů také dětští lékaři při pravidelných preventivních prohlídkách. Už ve třech letech takmohouodeslat na foniatrické vyšetření dítě, které ještě nemluví nebo hovoří naprosto nesrozumitelně.

Nejdůležitějším předpokladem ale zůstává potřeba chtít něco sdělit, pro kterou je nutné příjemné a klidné prostředí. Vzhledem k tomu, že čeština má hlásky, které se mohouhůře vyslovovat, je nejlepší požádat o radu odborného logopeda.

Rodiče by měli vyhledávat speciální pracoviště kde je poskytována komplexní péče, která je velmi účinná. Důležité je správné procvičování výslovnosti jednotlivých hlásek, kdy největší pozornost vyžadují hlásky a hláskové skupiny specifické pro češtinu a také takzvané měkčení (diferenciace slabik di-dy, ti-ty, ni-ny). Zanedbat se nesmí ani rozvíjení fonematického sluchu.

Přestaňte zadrhávat

Navznik koktavosti jsou potřebné vrozené předpoklady, ale možná za to může i uspěchaný životní styl. Dítě většinou začne zadrhávat kolem třetího roku. Jestliže je diagnostikována porucha plynulosti řeči - koktavost, je nutné přistoupit k reedukaci řeči pomocí logopedické péče. Základem je úzká spolupráce rodiny a lékaře.

Dokonalá diagnostika a včasná péče zaručují možnost napravení této těžké poruchy v poměrně krátké době. Chlapci přitom bývají takto postiženi až čtyřikrát častěji. Záleží i na osobnosti: Čím citlivější povaha, tím větší pravděpodobnost koktání.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »