Logopédia

Logopédia je odvetvie špeciálnej pedagogiky, ktoré sa zaoberá poruchami komunikácie a vadami reči, sluchu a hlasu. Logopédia sa špecializuje i na zdravotnícku logopédiu, ktorá rieši prevažne ťažké logopedické vady. V logopedických poradňiach sa tiež stretávame s problémami, ako je koktavosť, breptavosť, oneskorený vývoj reči, vývojová dysfázia. V dospelom veku na logopedii riešime obvykle problematiku porúch reči po úrazoch a cievnych mozgových príhodách. V súčasnej dobe pribúda logopedických vad, a preto je dôležité sledovať vývoj reči malých detí. Samozrejmosťou je u nás tiež i detská logopédia.

 • Logopedické pomôcky

  Prístroje a pomôcky, určené k reedukácii reči u pacientov, k rytmizácii reči, ku zisteniu schopnosti stereognostického vnímania v ústnej dutine, slúžia k odhaleniu orofaciálnych dysfunkcií a nácviku hybnosti jazyka aj.

 • Pomôcky pre poruchy prehĺtania

  Prehľad pomôcok pre poruchy prehĺtania. Pre objednanie kliknite na konkrétnu pomôcku. Na príslušnej stránke nájdete objednávkový formulár.

 • Sprievodca myofunkčnou terapiou

  Sprievodca myofunkčnou terapiou je edukačno-reedukačný program zameraný na zmenu orálnych funkcií, ktorými sú: respirácia, satie, mastikácia /žuvanie/, prehĺtanie, artikulácia, pohyblivosť jazyka a mimika tváre. Pri oneskorenom odstránení problémov orálnych funkcií, hlavne v období rastu a vývoja, dochádza k nerovnováhe orofaciálneho svalstva.

naše ordinácie

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

 • 15 08 2015

  Logopedické a rehabilitační kroužky pro školní rok 2015/2016

  I pro školní rok 2015/2016 si pro Vás, děti i dospělé, Soukromá klinika LOGO s.r.o. připravila širokou nabídku logopedických a rehabilitačních kroužků. Věříme, že si opět vyberete, v Brně, Praze, Blansku, Židlochovicích a nově také v Líšni a na Merhautove! Září se blíží, proto můžete využít již nyní možnosti se přihlašovat na naše logopedické kroužky.

Více aktualit »Co je to logopedie?

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se specializuje i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady. V logopedických poradnách se také setkáváme s problémy, jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. V dospělém věku na logopedii řešíme obvykle problematiku poruch řeči po úrazech a cévních mozkových příhodách. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí. Samozřejmostí je u nás tedy i dětská logopedie.