O nás

Motto: "Pomoc ponúkame vám všetkým, ktorí ste sa pre nás rozhodli"

Soukromá klinika LOGO s.r.o. bola založená už v roku 1990 ako špecializované zdravotnícke zariadenie pre diagnostiku a terapiu porúch reči, hlasu a sluchu. Postupne sa rozvíjala tak, že v súčasnej dobe je tu poskytovaná komplexná liečba v odbornostiach - foniatria, ORL, logopédia, psychológia, psychiatria, neurológia, interné lekárstvo, fyzioterapia, detský stacionár (Dany hospital) a lôžkové oddelenie.

V tejto dobe má Soukromá klinika LOGO s.r.o. hlavné sídlo na ulici Vsetínská v Brne, Česká republika a hlavnom meste Praha. Jej zakladateľka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. venuje veľkú pozornosť liečbe a terapii koktavosti. Vytvorila metódu komplexného prístupu k terapii koktavosti, ktorá sa na tejto klinike používa s veľmi dobrými výsledkami. Je vhodná pre deti, mladistvých i dospelých balbutikov.

Už v počiatku budovania kliniky sa založil tým odborníkov, ktorý ucelene pracuje na zmierňovaní prejavov koktavosti práve za pomoci tejto metódy.

Na počiatku liečenia je po konzultácii s klientom zostavený liečebný plán. Klinika prevádzkuje týždenné diagnostické pobyty, na ktorých prebieha tento individuálny liečebný plán a prvé dni sa začínajú odbornými vyšetreniami - foniatria, neurológia, psychologické pohovory, logopédia.

Na klinike sa komplexný prístup využíva tak, že na jednom mieste a v jednom čase na klienta účelne pôsobia liečebné, reedukačné a rehabilitačné zložky.

Cieľom je počas relatívne krátkeho časového úseku klientovi pomôcť v odstraňovaní, zmierňovaní jeho ťažkostí a ukázať cestu, ktorou sa ďalej vydať.

Po absolvovaní diagnostického pobytu je klient dva až tri mesiace kontaktovaný v domácom prostredí, dochádza ev. na individuálne terapie k logopédovi. Po tejto dobe absolvuje terapeutický týždenný pobyt, kde precvičí to, kde má problémy.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. kladie doraz na kvalitu poskytovaných služieb, vysokú odbornú pripravenosť, sledovanie najnovších poznatkov v oblasti porúch komunikácie. Klinika je nositeľom certifikátu ISO 9001:2008 v oblasti „Diagnostika a liečba porúch komunikácie. Výskum a vývoj v oblasti klinickej logopédie", zaručujúci kvalitu poskytovaných služieb. Klinika spolupracuje so zahraničnými partnermi v Nemecku, Anglicku, Dánsku, Švédsku, Taliansku a USA.

Sídlo Soukromé kliniky LOGO s.r.o. na Vsetínskej ulici v Brne umožňuje prístup i handicapovaným pacientom svojím bezbariérovým riešením. Dokonalosť a moderné prístupy k diagnostike porúch reči a sluchu ukázali, že logopedickú starostlivosť je možné vykonávať s vyspelou zdravotníckou technikou a modernými trendmi.

Klinika disponuje niekoľkými logopedickými ordináciami. Vzhľadom k vysokej špecializácii sú zriadené na Soukrome klinike odborné poradne ( napr. pre poruchy plynulosti reči (koktavosť, brbtavosť), DMO, dysartrie, rozštepové chyby, oneskorený vývin reči, autizmus, alternatívna a augmentatívna komunikácia, vývinová dysfázia a poruchy prehĺtania). Špecializovaný pracovníci ponúkajú i aplikácie špecializovaných postupov - myofunkčnú terapiu, masáže podľa Castillo Morales, Bobath koncept. Poskytujeme i súdne znalecké posudky v klinickej logopédii a usporiadáva komunikačné kurzy pre manažérov a výučbu rétoriky.

Klinika ponúka množstvo rôzne zameraných skupinových terapií, pre deti i dospelých ( afázia, balbuties, myofunkčná terapia, arteterapia, čítanie písanie ako hranie, s úsmevom do školy a ďalšie.

Spolupracujeme s Ďalšími inštitúciami, napr. s Občanským sdružením LOGO - poskytuje súbor komplexných služieb (sociálne, poradenské a ďalšie) pre osoby postihnuté závažnými poruchami komunikácie a ich rodinných príslušníkov.

Firemní údaje

Soukromá klinika LOGO s. r. o.
zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně,
odd. C vložka 40008
bankovní spojení: KB Brno - město, Vídeňská 815/89a
číslo účtu: KB 27-8588550287/0100

IČ: 26245922

tel.: +420 543 420 666

fax: +420 543 232 333

Menu kategorie O nás

naše ordinácie

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

  • 15 08 2015

    Logopedické a rehabilitační kroužky pro školní rok 2015/2016

    I pro školní rok 2015/2016 si pro Vás, děti i dospělé, Soukromá klinika LOGO s.r.o. připravila širokou nabídku logopedických a rehabilitačních kroužků. Věříme, že si opět vyberete, v Brně, Praze, Blansku, Židlochovicích a nově také v Líšni a na Merhautove! Září se blíží, proto můžete využít již nyní možnosti se přihlašovat na naše logopedické kroužky.

Více aktualit »