Sprievodca myofunkčnou terapiou

Sprievodca myofunkčnou terapiou je edukačno-reedukačný program zameraný na zmenu orálnych funkcií, ktorými sú: respirácia, satie, mastikácia /žuvanie/, prehĺtanie, artikulácia, pohyblivosť jazyka a mimika tváre. Pri oneskorenom odstránení problémov orálnych funkcií, hlavne v období rastu a vývoja, dochádza k nerovnováhe orofaciálneho svalstva.

Začať s logopedickou terapiou nie je nikdy neskoro

Symptómy, ktoré sprevádzajú danú problematiku sú:

 • Respirácia otvorenými ústami
 • Nesprávne prehĺtanie a žuvanie (potravy tuhej i tekutej)
 • Zmeny v artikulácii: skreslené „s" a „z"
 • Úzke podnebie (palátum)
 • Anomálny rast zubov (maloklúzie)
 • Nesprávne návyky (cucanie palcov, satie cumlíka, dlhodobé používanie dojčenskej fľaše)
 • Znížená kontrola koordinácie orofaciálneho svalstva
 • Anomálna kľudová poloha jazyka
 • Znížená schopnosť sústredenia a pozornosti
 • Nesprávne držanie tela

 

Efekt nesprávného polykáníEfekt nesprávneho prehĺtania: Jazyk tlačí na zuby a správa sa ako negatívna sila voči ich rastu a spôsobuje maloklúzie.

 


Mnohé deti cmúľajú palec, cumlík, alebo iné predmety, okusujú ceruzky, slamky, nechty. Tieto zlozvyky ovplyvňujú vývin tváre, spôsobujú maloklúzie a sú zodpovedné za chybnú orálnu motoriku. (Nerovnováha oro-faciálneho svalstva)

Konzultuje s Vašim logopédom a foniatrom!

V akom veku sa môže začať s logopedickou terapiou?


Existuje mnoho faktorov, ktoré musíme brať do úvahy pred tým, než začneme s myofunkčnou terapiou. Vek nie je rozhodujúci..

K dosiahnutiu pozitívnych výsledkov je dôležitá motivácia. Logopéd - profesionál analyzuje situáciu u pacienta v období adolescencie i dospelosti a zvolí vhodnú terapiu na vyriešenie patológie daného prípadu. Logopéd ma za úlohu motivovať pacienta.

Deti vo veku 3 - 4 roky by mali byť zverený do starostlivosti logopéda na zhodnotenie prítomnosti či neprítomnosti zlozvykov, vrátane cmúľania palca a predĺženého používania dojčenskej fľaše.

Deti vo veku 7 - 8 rokov sa môžu podrobiť kompletnej logopedickej terapii. Sú si vedomé svojich problémov. Taktiež dospelé osoby sa môžu podrobiť logopedickej terapii. (napr. bolesti čeľuste po chirurgickom maxilofaciálnom zásahu, recidívy po ortodontickej terapii, problémy s adaptáciou po ortodontickom zásahu.

Výskyt problému v orálnych funkciách

Myofunkčné oro-faciálne problémy sú častejšie než si myslíte!

Problematika orofaciálneho svalstva sa vyskytuje u vysokého percenta populácie v období adolescencie i v dospelosti. Podrobné prieskumné celosvetové štúdie dokázali, že u 38% ľudí z celkovej populácie malo 81% jedincov ťažkosti v orofaciálnych funkciách v období vývoja (USA Kellum, 1992, MAul et al., 1999).

Má význam myofunkčná logopedická terapia?

Každý pacient je odlišný.

Myofunkčná terapia je známa viac ako 30 rokov a používaná v tisícoch prípadov celosvetovo. Mnoho detí i dospelých sa teší z pozitívnych a stabilných výsledkov získaných touto neinvazívnou a nechirurgickou metódou. Najnovšie klinické štúdie preukázali, že 80 - 90% prípadov s poruchami orofaciálnych funkcií, dosiahlo pozitívne výsledky a dokázalo zautomatizovať korektné funkcie (Hahn&Hanh,1992- Andretta P., 2003).

Výsledky sú ohromujúce

Fotografie demonštrujú výsledky logopedickej terapie:

Před logopedickou terapií Pred logopedickou terapiou

 

 

Během logopedické terapie V priebehu logopedickej terapie

 

 

Po logopedické terapii Po logopedickej terapii

 

 

Konzultujte s Vaším logopédom. Ten odborne ohodnotí situáciu Vášho dieťaťa. Teraz môžete využiť túto terapiu i na všetkých pracoviskách Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

V spolupráci: Dr. Anna Rita Beghetto
Napísala: MUDr. Alexandra Semjonova

naše ordinácie

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

 • 15 08 2015

  Logopedické a rehabilitační kroužky pro školní rok 2015/2016

  I pro školní rok 2015/2016 si pro Vás, děti i dospělé, Soukromá klinika LOGO s.r.o. připravila širokou nabídku logopedických a rehabilitačních kroužků. Věříme, že si opět vyberete, v Brně, Praze, Blansku, Židlochovicích a nově také v Líšni a na Merhautove! Září se blíží, proto můžete využít již nyní možnosti se přihlašovat na naše logopedické kroužky.

Více aktualit »