Školení v oblasti komunikačních dovedností a zvládání zátěžových situací

Máte problémy při vystupování na veřejnosti, při prezentacích, při komunikaci s obchodními partnery? Nabízíme Vám trénink komunikačních dovedností pod vedením zkušených řečových specialistů a odborníků na rétoriku.

Proškolení manažerů a lektorů z podnikatelské sféry zkušenými klinickými logopedy a odborníky na rétoriku s cílem co nejefektivněji rozvinout komunikační dovednosti nezbytné v podnikatelském prostředí a zvládnout „umění rétoriky", vystupování ma veřejnosti. Celé školení je velmi prakticky zaměřeno i s nácvikem modelových situací, zvukových záznamů, nahrávek na kameru a podrobných analýz. Ty nejlépe slouží k odhalení a definování nejčastějších chyb, které dělá řečník a pod vedením zkušeného odborníka vedou k rychlému zvládnutí a nápravě těchto chyb.

Komunikační dovednosti

Výcvik v komunikačních technikách :

 • nácvik komunikačních dovedností nezbytných v praxi
 • zásady profesní komunikace - odlišnosti od „civilní komunikace"
 • časté chyby v mluvním projevu a jejich předcházení
 • příprava textu a následného projevu - nezbytná osnova, na co je třeba dávat pozor
 • záznam řečového projevu a jeho podrobná analýza - odhalení chyb a jejich zvládnutí

Specifika komunikace v pracovním prostředí :

 • komunikace s nadřízenými a pracovními partnery v zaměstnání
 • vedení porad
 • předcházení konfliktům na pracovišti a řešení konfliktů již vzniklých

Neverbální komunikace

Možnosti účinného využití jejích složek v praxi ( přesvědčivost, schopnost zaujmout apod. )

 • zvládání řeči těla - techniky sebekontroly během projevu
 • gestikulace
 • proxemika - vysvětlení pojmu
 • posturologie - správné držení těla, správné postoje
 • praktický nácvik - modelové situace


Taktika a strategie úspěchu

 • asertivita a „umění říkat ne"
 • asertivní dovednosti - empatická asertivita
 • možnosti obrany vlastní integrity, zdravá argumentace a techniky sebeprosazení
 • vyjednávání, zvládnutí vypjatých situací

Rétorika a veřejné vystupování

 • rétorika v praxi
 • hlasová výchova
 • techniky výslovnosti
 • zaujetí posluchače
 • práce s mikrofonem a kamerou - analýza projevu během modelových situací
 • zdravé sebevědomí a sebepojetí, jak pracovat na jejich vybudování

Zátěžové situace a jejich zvládání

 • dávkování práce : workoholismus, syndrom vyhoření a jeho prevence
 • zvládání stresu
 • zvládání trémy
 • dávkování práce
 • možnosti obrany vlastní integrity
 • zvládání hněvu, kritiky
 • nácvik relaxačních technik a dovedností
 • představa volného času a jeho možná náplň, volný čas jako prostor pro odpočinek a
 • relaxaci jedince

Sebepoznávací techniky :

 • testy psychických, temperamentových a charakterových vlastností a práce s výsledky testů
 • sebeřízení a sebekontrola - účinné mechanismy

 

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »