Školení v oblasti komunikačních dovedností a zvládání zátěžových situací

Máte problémy při vystupování na veřejnosti, při prezentacích, při komunikaci s obchodními partnery? Nabízíme Vám trénink komunikačních dovedností pod vedením zkušených řečových specialistů a odborníků na rétoriku.

Proškolení manažerů a lektorů z podnikatelské sféry zkušenými klinickými logopedy a odborníky na rétoriku s cílem co nejefektivněji rozvinout komunikační dovednosti nezbytné v podnikatelském prostředí a zvládnout „umění rétoriky", vystupování ma veřejnosti. Celé školení je velmi prakticky zaměřeno i s nácvikem modelových situací, zvukových záznamů, nahrávek na kameru a podrobných analýz. Ty nejlépe slouží k odhalení a definování nejčastějších chyb, které dělá řečník a pod vedením zkušeného odborníka vedou k rychlému zvládnutí a nápravě těchto chyb.

Komunikační dovednosti

Výcvik v komunikačních technikách :

 • nácvik komunikačních dovedností nezbytných v praxi
 • zásady profesní komunikace - odlišnosti od „civilní komunikace"
 • časté chyby v mluvním projevu a jejich předcházení
 • příprava textu a následného projevu - nezbytná osnova, na co je třeba dávat pozor
 • záznam řečového projevu a jeho podrobná analýza - odhalení chyb a jejich zvládnutí

Specifika komunikace v pracovním prostředí :

 • komunikace s nadřízenými a pracovními partnery v zaměstnání
 • vedení porad
 • předcházení konfliktům na pracovišti a řešení konfliktů již vzniklých

Neverbální komunikace

Možnosti účinného využití jejích složek v praxi ( přesvědčivost, schopnost zaujmout apod. )

 • zvládání řeči těla - techniky sebekontroly během projevu
 • gestikulace
 • proxemika - vysvětlení pojmu
 • posturologie - správné držení těla, správné postoje
 • praktický nácvik - modelové situace


Taktika a strategie úspěchu

 • asertivita a „umění říkat ne"
 • asertivní dovednosti - empatická asertivita
 • možnosti obrany vlastní integrity, zdravá argumentace a techniky sebeprosazení
 • vyjednávání, zvládnutí vypjatých situací

Rétorika a veřejné vystupování

 • rétorika v praxi
 • hlasová výchova
 • techniky výslovnosti
 • zaujetí posluchače
 • práce s mikrofonem a kamerou - analýza projevu během modelových situací
 • zdravé sebevědomí a sebepojetí, jak pracovat na jejich vybudování

Zátěžové situace a jejich zvládání

 • dávkování práce : workoholismus, syndrom vyhoření a jeho prevence
 • zvládání stresu
 • zvládání trémy
 • dávkování práce
 • možnosti obrany vlastní integrity
 • zvládání hněvu, kritiky
 • nácvik relaxačních technik a dovedností
 • představa volného času a jeho možná náplň, volný čas jako prostor pro odpočinek a
 • relaxaci jedince

Sebepoznávací techniky :

 • testy psychických, temperamentových a charakterových vlastností a práce s výsledky testů
 • sebeřízení a sebekontrola - účinné mechanismy

 

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil:

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233


Černá Pole, Merhautova 118
Tel.:545 214 844
Líšeň - poliklinika Horníkova 34
Tel.: 544 134 134

Více informací o klinice
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 16 08 2017

  Výtvarná soutěž!

  Pro naše dětské klienty připravila klinika LOGO soutěž, kde cílem bude namalovat obrázek na téma "Moje letní prázdniny". Obrázky můžete odevzdávat na recepci kliniky od 21. srpna do 1. září. Každý autor odevzdaného obrázku získá sladkou odměnu. Po skončení soutěže budou vybrány 3 nejlepší obrázky, které získají zajímavé ceny. Soutěž probíhá ve všech zařízeních - v Brně, Praze, Blansku, Tišnově a Židlochovicích. Další informace najdete v této aktualitě nebo na recepci kliniky.

Více aktualit »