Soudní znalec se specializací klinická logopedie

Pozici soudního znalce se specializací klinická logopedie zastává na klinice PaedDr. Ilona Kejklíčková PhD., MBA.

PaedDr. Ilona Kejklíčková PhD., MBA byla podle ustanovení § 3 zák. č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a tlumočnících a ve smyslu pověření daného ustanovením § 1 odst.2 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne 17. dubna 1967, k provedení zákona o znalcích a tlumočnících jmenována

znalcem v oboru zdravotnictví, zdravotnická odvětví různá se specializací klinická logopedie

předsedkyně krajského soudu v Brně
Slib složen dne 7. 6. 1999
Pod poř. č. 3671

 

Pozice: ředitelka, přednosta Soukromé kliniky LOGO s.r.o.
Vzdělání, atestace:
 • studium Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika
 • postgraduální studium v Itálii
 • četné stáže na zahraničních školách a klinikách např. v Dánsku, Německu, Rusku, Itálii
 • doktorandské studium na Karlově univerzitě
Specializace: soudní znalec v oboru klinická logopedie
Účast na mezinárodních kongresech:
 • přednášky na logopedických sjezdech
 • přednášky na foniatrických sjezdech
 • přednášková činnost v zahraničí - Holandsko, Dánsko, Německo, Itálie
Odborná literatura:
 • autorka odborných článků v tisku
 • vedení odborně populárních diskusí v rozhlase a televizi
Další:
 • vítězka hlavní ceny v soutěži Ocenění českých podnikatelek - Výjimečná podnikatelka
 • výuka studentů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »