Tisková zpráva - Mezinárodní konference o koktavosti

26.06. 2019

Koktavostí trpí v Evropské unii více než 4,5 milionů osob a v České republice je to téměř 200 000 takto postižených osob. Díky tomuto řečovému postižení jsou balbutici vylučováni ze společnosti, mají problémy v začlenění do školního kolektivu a obtížně hledají pracovní uplatnění. Problémy mají i v hledání životního partnera.

Mezinárodní den porozumění koktavosti

Téma: Neurologické aspekty koktavosti
Místo: Kongresové centrum, BVV, Brno
Čas: 9:00 do 17:30 hod.
Akce se konala pod záštitou náměstkyně ministryně školství Mgr. Kláry Laurenčíkové, náměstka ministra práce a sociálních věcí, pana MUDr. Mariána Hoška, pana primátora Statutárního města Brna Romana Onderky a pana starosty Městské části Brno-střed pana Mgr. Libora Šťástky. Projekt podpořil Magistrát města Brna a Úřad MČ Brno - střed.

Občanské sdružení LOGO jako jediné v České republice organizuje takto komplexní projekt zviditelnění problematiky koktavosti na mezinárodní úrovni. Konferenci u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti pořádalo v úzké spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o.

"Koktavost má řadu příčin, má multidimenzionální charakter" jak uvádí i pan profesor Luc de Nil z University v Torontu v Kanadě. "Proto i její terapie je náročná a vyžaduje komplexní přístup, který zajišťuje tým odborníků na naší Soukromé klinice LOGO s.r.o. Dosahujeme tak velmi dobrých výsledků a to i díky spolupráci s významnými odborníky ze zahraničí." uvádí PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., klinický logoped a jednatelka Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Čestný hostem letošního ročníku konference byl prof. Luc de Nil, Ph.D. z University Toronto v Kanadě, který na konferenci přednesl hlavní příspěvek a seznámil účastníky s výstupy z 6. mezinárodním kongresu V Rio de Janeiru. Pan profesor představil velmi zajímavé výsledky dlouholetého výzkumu, porovnání výsledků u běžné populace a u balbutiků pomocí schémat mozku a unikátních snímků z vyšetření.

Konference obsahovala také blok věnující se oblasti EEG - biofeedback a HRV biofeedback, nových metod zlepšujících soustředění, koncentraci, učení, dýchání a metody dechové terapie.

Morálním aspektům problematiky koktavosti se v rámci konference věnovala MUDr. PhDr. Alexandra Semjonová z Milána v Itálii.

V hlavním bloku konference vystoupili také čeští odborníci na problematiku koktavosti: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D, Mgr. Radka Kovaříková, prim. MUDr. Kateřina Moráňová, PaedDr. Eva Škodová.

Důležitou součástí konference bylo rovněž téma Poradenství a prevence šikany v pedagogických institucích, o kterých promluvila Mgr. Nataša Alešová, odborný garant IPPP ČR pro oblast speciálního školství.

Konference byla pořádána za podpory

  • Asociací klinických logopedů ČR
  • Okresního sdružením České lékařské komory Brno - město
  • Institutu pedagogicko-psychologického poradenství
  • Asociace logopedů ve školství

Občanské sdružení LOGO vzniklo v roce 2002. Pomáháme klientům se závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Sdružení usiluje o sociální rehabilitaci takto postižených osob a jejich začlenění zpět do společnosti. Nabízíme komplexní sociální služby s důrazem na vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Připojené obrázky

  • Mezinárodní den porozumění koktavosti
  • Mezinárodní den porozumění koktavosti
  • Mezinárodní den porozumění koktavosti
  • Mezinárodní den porozumění koktavosti

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »