Trénink kognitivních schopností

27.06. 2019

Kurz zaměřený na funkce, které zprostředkují zacházení s informacemi.

Kongnitivni schopnosti

Kognitivní (poznávací) funkce zprostředkují zacházení s informacemi.
V rámci tréninku probíhá procvičování a posilování těchto funkcí formou různých her či jinak strukturovaných úkolů.

Cílem tréninku je posílení těchto funkcí a zlepšení fungování v běžných životních situacích.

Kroužek je zaměřen na:

 • trénink zrakové a sluchové paměti
 • schopnost učit se
 • plánování postupu a řešení problému
 • rychlost a přesnost zpracování informace
 • zrakově konstrukční dovednosti
 • vizuo-motorickou koordinaci
 • pozornost
 • soustředění
 • hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku
 • nácvik modelových situací kolektivní formou

Cílová skupina: 

 • osoby po cévní mozkové příhodě
 • osoby po úrazech hlavy
 • osoby s návykovými nemocemi
 • pro každého, kdo má pocit, že potřebuje zlepšit či posílit poznávací funkce

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hod v příjemném prostředí Soukromé kliniky LOGO s.r.o., Vsetínská 20, Brno. Tel. 543 420 666.

Začátek 1. pololetí: 18. 9. 2008, začátek 2. pololetí: 5. 2. 2009, cena za 1.pololetí: 1800,-Kč, cena za 2.pololetí: 2100 -Kč

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »