Vypsány kurzy pro logopedy v předatestační přípravě

27.06. 2019

Soukromá klinika LOGO s.r.o., jako akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání v oboru klinické logopedie, vypsala termíny plánovaných kurzů. Kurzy jsou určené hlavně pro logopedy v předatestační přípravě. Více informací po rozkliknutí aktuality.

Přehled vypsaných kurzů

Poruchy polykání - 17. 4. 2015, Brno

Lektoři: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. a Mgr. Radka Florianová. Kurz je určen zejména pro logopedy v předatestační přípravě.

 • anatomie a fyziologie orofaciální oblasti
 • patologie polykání, etiologie a symptomatika poruch polykání
 • poruchy polykání u neurologických nemocí a po CMP
 • problematika při aspiraci
 • diagnostika u pacientů s poruchou polykání
 • terapie a vhodné pomůcky - praktická ukázka
 • poradenství pacientům a jejich rodinných příslušníků

Myofunkční terapie - 18. 4. 2015, Brno

Lektorka: Mgr. Radka Florianová. Kurz je určen zejména pro logopedy v předatestační přípravě.

 • anatomie orofaciálního svalstva
 • principy myofunkční terapie
 • aplikace myofunkční terapie: od dětských po dospělé pacienty
 • význam myofunkční terapie
 • analýza a diagnostika orofaciálního svalstva
 • hodnocení pacienta s poruchami orofaciálního svalstva
 • vyšetřovací metody pro myofunkční terapii
 • postupy pro terapii změněných orálních funkcí
 • důležitost edukace a reedukace orofaciálního svalstva

Vývojová dysfázie - 15. 5. 2015, Brno

Lektoři: Mgr. Barbora Lichorobiec a Mgr. Marie Aujezdská. Kurz je určen zejména pro logopedy v předatestační přípravě.

Neurologické poruchy řeči - 28. 5. 2015, Brno

Lektoři: Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. a Mgr. Martina Loureiro. Kurz je určen zejména pro logopedy v předatestační přípravě.

Palatolalie - 29. 5. 2015, Brno

Lektoři: MUDr. Jitka Vokurková, Ph. D., Mgr. Radka Florianová. Kurz je určen zejména pro logopedy v předatestační přípravě.

Dyslalia - 6. 6. 2015, Brno

Lektor: Mgr. Pavel Florian. Kurz je určen zejména pro logopedy v předatestační přípravě.

 • anatomie a fyziologie řečového ústrojí
 • vývoj artikulace
 • vyšetření řeči
 • základní speciálně pedagogické zásady a jejich aplikace u dyslalie
 • diagnostika a diferenciální diagnostika
 • metodika reedukace dyslalie
 • praktické dovednosti logopedické péče u pacientů s dyslálií
 • zvláštnosti péče u dětí a dospělých
 • závěrečné zhodnocení teoretických a praktických dovedností

 

Časová dotace daného kurzu

 • 8 učebních hodin

Cena jednoho kurzu

 • 1000,- Kč vč. DPH

Místo konání

 • Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Kredity

 • Asociace klinických logopedů ČR

Kapacita

 • Maximálně 15 osob

Přihlášky na kurz

Přihlašování na kurz zajišťuje Bc. Michal Kubeš. Se svými dotazy se můžete obracet na těchto kontaktech:
marketing@logoped.cz

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »